НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

З А П О В Е Д

8-Z-398/ 01.04.2021г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на заповед № РД-10-44/ 04.03.2021 г. на областен управител на  област Бургас за пожаро- опасен сезон в горски територии за периода 01.04. – 31.10 2021г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Обявявам времевия интервал от 01.04.21 до 31.10.21 за пожароопасен сезон в горските територии находящи се на територията на Община - Созопол.

2. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС на разстояние по малко от 100 м. от границите на горските територии.

3 С цел недопускане на пожари, собствениците на горски територии, да извършват постоянно наблюдение, с особено внимание на рисковите райони.

4. Собствениците на горски територии да изготвят план за действие и поддържат постоянна готовност за неговото изпълнение  по предотвратяване на пожари.

5. Органите на пожарната безопасност и защита на населението и Общинско горско предприятие -Созопол самостоятелно или съвместно да извършват контрол по предвидените мерки и мероприятия в горските територии.

6. Непосредственото организиране на борбата с горските пожари, да се извършва от органите на Пожарната безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения на горско и ловно стопанство,  Община  - Созопол, собствениците и ползватели на горските територии,  както и лицата извършващи дейности в тях.

7. Да се извърши проверка на съществуващите минерализовани ивици и при нужда да се възстановят, В случай, че е необходимо да се изградят нови.

8. Да се почистят сухите треви покрай пътища и електропроводи.

9. Да се поддържат противопожарни табла, оборудвани с тупалки и клони в свежо облистено състояние.

10. Да се поставят предупредителни табели с противопожарно съдържание на подходящи места, покрай населените места и в близост до горските масиви.

11. Да се спазва утвърдената схема за оповестяване на всички нива при възникване на пожар в горските територии.

12. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет-страницата на Община - Созопол.

13. Копие от настоящата заповед да се изпрати до  Кметовете на кметства, кметските наместници в Община - Созопол, Началника на РС "ПБЗН"  - Бургас и Директора на Общинско горско предприятие - Созопол за сведение и  изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на: д-р инж. Румен Ксьов – заместник кмет Община Созопол

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930