НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТЗаповед за разрешаване изработване на ПУП - ПРЗ в обхват на УПИ ІІ кв.74 в гр.Черноморец

Заповед за разрешаване изработване на ПУП - ПРЗ в обхват на УПИ ІІ кв.74 в гр.Черноморец

  • ПДФ
  • Печат

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б,ал.2 от ЗУТ,

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №8-Z-682/10.06.2021 на Кмета на Община Созопол, по реда чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, че са налице основанията на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІ-672 / ПИ 81178.501.420 по КК/ в кв.74 по плана на гр.Черноморец, като се предвижда следното изменение:

С изменението на ПУП-ПРЗ се предвижда регулационните граници на УПИ ІІ-672 / ПИ 81178.501.420 по КК/ в кв.74, да се приведат в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 81178.501.420 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол и в съответствие с документите за собственост на имота.Предвижда се да се промени общата регулационна граница между УПИ ІІ и УПИ ІV в кв.874, като същата се проведе по имотната граница между ПИ с идентификатор 81178.501.420 и ПИ с идентификатор 81178.501.421 по КК на гр.Черноморец и по имотната граница с общинска улица – тупик, част от ул.“Славянска“ - ПИ с идентификатор 81178.501.423 по КК на гр.Черноморец.

С изменението на ПУП-ПРЗ се предвижда новообразувания УПИ ІІ-672 / ПИ 81178.501.420 по КК/ да е с площ от 468 кв.м. в съответствие с Нотариален акт №39, т.13, д.2150, вх.рег.№4046/31.03.2021 г., променя се отреждането на УПИ ІІ-672 от „За жилищно строителство“ да стане „За жилищно строителство и КОО“, като се предвижда ново свободно застрояване , показано с ограничителни линии, на нормативните отстояния от регулационните граници, с показатели на застрояване за устройствена зона Жм/11 по действащ ОУП на Община Созопол, както следва : плътност- 60%; Кинт.=1,5; Нмак.=10,00 м. и озеленяване 40% .

ЧИ на ПУП–ПРЗ да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8/МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване изискванията на ЗУТ и действащ ОУП на Община Созопол.

Обявлението на заповедта да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930