НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТЗа одобрен, със Заповед №8-Z-638/26.05.2021год., на Кмета на Община Созопол, проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот 67800.7.31 и част от поземлен имот 67800.6.115, земеделска територия, м.“Буджака“, землище на гр.Соз

За одобрен, със Заповед №8-Z-638/26.05.2021год., на Кмета на Община Созопол, проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот 67800.7.31 и част от поземлен имот 67800.6.115, земеделска територия, м.“Буджака“, землище на гр.Соз

  • ПДФ
  • Печат

 

СЪОБЩЕНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол / ЕКАТТЕ 67800/, област Бургас, на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ и чл.18а, ал. 9 и ал.10 от АПК, съобщава на:

· Собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор 67800.6.1, по КК на гр.Созопол,

че със съобщение №УТ-2117-70-5/28.05.2021год., на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, е обявена на заинтересуваните страни, Заповед №8-Z-638/26.05.2021год., на Кмета на Община Созопол, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот 67800.7.31 и част от поземлен имот 67800.6.115, земеделска територия, м.“Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия. С проекта се обособява един нов УПИ X-7.31,6.115 с площ от 198м2, с отреждане „За паркинг и трафопост“, образуван от ПИ67800.7.31 и част, състояща се от 76м2, от ПИ67800.6.115, по КК на гр.Созопол, м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.

ПУП - ПРЗ се намира в Община Созопол, Дирекция “УТСК”, пл. ”Хан Крум” №2, ет.2, стая №29 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение /уведомление на информационното табло на общината и на интернет страницата на общината.

Дата на поставяне: 28.06.2021 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – Магдалена Парашкевова –

гл. специалист в Дирекция „УТИПЕП” ст. специалист в Дирекция „УТИПЕП“

Дата за сваляне: 12.07.2021 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – Магдалена Парашкевова –

гл. специалист в Дирекция „УТСК” ст. специалист в Дирекция „УТСК“

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930