НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД № 8-Z-879 от 6 август 2021

ЗАПОВЕД № 8-Z-879 от 6 август 2021

З А П О В Е Д

8-Z-879 от 6 август 2021

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправления и местната администрация и в изпълнение на чл. 65 ал. 1 т. 5 от Закон за защита при бедствия,

ОБЯВЯВАМ

Пожароопасен сезон за 2021г. във всички земеделски и горски територии в община Созопол, считано от 6 август 2021г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Кметове и Кметски наместници изпълняващи своите служебни задължения в населените места в Община Созопол както следва :

Да предприемат необходимите превантивни дейности със собствениците и ползвателите на земеделска земя на територията на Община Созопол с цел недопускане на пожари в тях.

Да актуализират телефонните указатели с цел подобряване на взаимодействието с органите на държавните институции и частните фирми по пресичане на пожароопасни дейности в земеделските земи, както и за съвместни действия при възникване на критични ситуации.

Да провеждат периодични инструктажи, от началото на пожароопасния сезон определен със Заповед на Областен управител и Заповед на Кмета на Община Созопол, на собствениците и ползвателите на земеделска земя на територията на Община Созопол с цел недопускане на пожари.

Кметове и Кметски наместници да организират доброволни групи от населените места с цел по- бърза реакция по ограничаване на територията на пожара.

Ръководителя на доброволното формирование сформирано към Община Созопол да подобри комуникацията с Кметове и Кметски наместници с цел намаляване на времето за реакция при усложнена обстановка.

Предвид гореизложеното да се имат предвид за незабавно изпълнение :

1.С оглед разпоредбите на ЗОЗЗ и Наредба № 8121з-968/10.12.2014г. се забранява изгарянето на стърнището и други растителни остатъци в земеделските земи, както и използването на открити огнеизточници.

2.Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви, ливади, пасища, както и др.земеделски и горски територии и на разстояние не по-малко от 50 метра от тях.

3.Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

4.Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейни обекти на техническата инфраструктура преминаващи през земеделски територии с посеви в периода на тяхната восъчна зрялост и в горски територии със суха нискостеблена растителност до 20 август 2021г. В случай на неотложни аварийни ремонти, съответния изпълнител е длъжен да уведоми за местоизпълнението на тел 0550 25701 и имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

5.Юридически и физически лица, осъществяващи дейности в земеделски и горски територии, следва да уведомяват кмета/кметския наместник на съответното населено място в землището на което ще извършват съответната дейност 24 часа преди започването й, като в земеделските земи да извършат парцелиране и осигуряване на пожарозащитни ивици, както и да използват техника, която отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

6.Всяко лице, забелязало пожар, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете на спешни повиквания към номер 112.

Настоящата заповед да бъде обявена на кметове/кметски наместници в община Созопол със задължението да я сведат до знанието на всички юридически и физически лица в землищата на техните населените места и изпълняващи дейности носещи потенциален риск от пожари .

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р инж. Румен Кисьов.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930