НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТУведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК, за проект на ПУП - ПРЗ /подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване/ за ПИ с идентификатор 67800.5.135 в м."Буджака", зелището на гр.Созопол.

Уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК, за проект на ПУП - ПРЗ /подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване/ за ПИ с идентификатор 67800.5.135 в м."Буджака", зелището на гр.Созопол.

  • ПДФ
  • Печат

СЪОБЩЕНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК съобщава на съсобственика на ПИ 67800.5.262 по КК на гр.Созопол: ВЕРГИНИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА в м.„Буджака“, землище гр.Созопол, че със съобщение изх.№ УТ-2117-51-4/09.08.2021г., е обявено изработването на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот 67800.5.135 по КК на гр.Созопол в м. „Буджака“, землище гр.Созопол, с отреждане „За вилни сгради“.

ПУП - план регулация и застрояване се намира в Дирекция „УТИПЕП“ при Община Созопол, пл. ‘‘Хан Крум‘‘№2,ет.2,стая №29 и може да се разглежда от заинтересованите.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по преписка за подробен устройствен план до общинската администрация

Дата на поставяне на таблото за обявления и на интернет страницата на общината : 18.08.2021г.

Длъжностни лица:

1. 2.

Венелина Калова Сребрина Македонова

/Гл.специалист „ГК“ в Д-я „УТИПЕП/ /Гл. специалист „ГК“ в Д-я „УТИПЕП“/

Дата на сваляне на таблото за обявления и на интернет страницата на общината : 02.09.2021г.

Длъжностни лица:

2. 2.

Венелина Калова Сребрина Македонова

/Гл.специалист „ГК“ в Д-я „УТИПЕП/ /Гл. специалист„ГК“ в Д-я „УТИПЕП“/

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930