НачалоОбяви и съобщенияОбявиСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Вътрешен одитор“ при Община Созопол

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Вътрешен одитор“ при Община Созопол

 

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Вътрешен одитор при Община Созопол

обявен със Заповед № 8-Z-985/13.09.2021. на Кмета на община Созопол

Днес 29.09.2021г. конкурсната комисията, определена със Заповед № 8-Z-1035/29.09.2021г. на Кмета на община Созопол, реши:

Допуска до конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Вътрешен одиторпри Община Созопол, следните кандидати:

- К.Златков.

Допуснатият кандидат трябва да се явят за полагане на тест на 12.10.2021г. от 11:00 часа в сградата на община Созопол, пл.Хан Крум №2.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при постигнат резултат над минималния, кандидатите ще се явят на интервю на същата дата от 13:00 часа в заседателна зала, ет.4 в сградата на Общинска администрация – Созопол, град Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Вътрешен одитор“ при Община Созопол

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.

Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл:

При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:

1. За теста – Коефициент 4

2. За интервю – Коефициент 5.

Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДСл :

Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 20 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;

Система за определяне на резултатите:

Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;

За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 20.
Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 9 точки.
При постигнат резултат от
9 до 12 точки, кандидатът получава оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.

При постигнат резултат от 13 до 16 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.

При постигнат резултат от 17 до 20 точки, кандидатът получава оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.

Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 12.30 часа на 13.05.2021 г. в заседателната зала в административната сграда на Община Созопол.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в заседателната зала на Община Созопол от 13.00 часа.

Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.

Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 7 към чл. 42 ал. 4 от НПКПМДСл се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25 за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

 

Резултат

Коефициент

Бал

1. Минимално изискван резултат:

32

– тест

3,0

4,0

12

– интервю

4,0

5,0

20

2. Максимално изискван резултат:

45

– тест

5,0

4,0

20

– интервю

5,0

5,0

25

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Божана Вълкова-Чампарова

Н-к отдел ПДЧРОП

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031