НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД № 8-Z-1138/26.10.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

ЗАПОВЕД № 8-Z-1138/26.10.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

ЗАПОВЕД

8-Z-1138/26.10.2021г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НА ОСНОВАНИЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.63 АЛ.2 ОТ ЗМДТ/д.в. бр.117/1997г., посл изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г./, ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ В КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ И ЧЕСТОТАТА НА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРИРАНЕ ЗА 2022г.,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.ГРАНИЦИ НА ОБСЛУЖВАНИТЕ РАЙОНИ

А. В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:

гр.Созопол,гр.Черноморец,с.о.ЧЕРВЕНКА,в.с.ДЮНИ,с.Равадиново,с.Атия,с.Росен,

с.Равна гора ,с.Присад,с.Крушевец,с.Индже войвода,с.Зидарово,с.Вършило,с.Габър

Б. В ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.СОЗОПОЛ:/съгласно чл.10 ал.1 от ЗМДТ,във връзка с чл.8 т.1 от ЗУТ/ ЗА ИМОТИТЕ,КОИТО СПОРЕД ПУП ИМАТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО чл.8 т.1 ОТ ЗУТ/

- м.Буджака

- м.Каваци

- м.Синетудис

- м.Мапи

- м.Света Марина

- м.Алепу

- м.Агалина

- м.Аркутино

- м.Герени

- м.Ачмалъци

- м.Куку баир

- к-г Златна рибка

- к-г Градина

- В ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ:/съгласно чл.10 ал.1 от ЗМДТ,във връзка с чл.8 т.1 от ЗУТ/ ЗА ИМОТИТЕ,КОИТО СПОРЕД ПУП ИМАТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО чл.8 т.1 ОТ ЗУТ/

- м.Аклади

- м.Аклади-Чеири

- м.Акра

- м.Митков мост

- м.Външната чешма

2.ВИД ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

А.СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ДЕПО ЗА ТРЕТИРНЕТО ИМ.

Б.ПРОУЧВАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗГРАЖДАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕ,ЕКСПЛОАТАЦИЯ,

ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

В. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА,ПЛОЩАДИТЕ,АЛЕИТЕ,ПАРКОВИТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.

3.ЧЕСТОТА НА ТРАНСПОРТИРАНЕТО ПО ГРАФИК:

I. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.10.2021 ДО 30.04.2022г.,ЗА НАРЯДИ,КАКТО СЛЕДВА:

НАРЯД 1 – гр.Созопол стар град – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 2 – гр.Созопол нов град/лява част/ – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 3 – гр.Созопол нов град/дясна част/ – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 4 – Землище гр.Созопол / – ЕДИН ПЪТ СЕДМИЧНО

- м.Буджака

- м.Каваци

- м.Синетудис

- м.Мапи

- м.Света Марина

- м.Алепу- „ Хумата ”

- м.Агалина

- м.Аркутино

- м.Герени

- м.Ачмалъци

- к-г Златна рибка

- к-г Градина

НАРЯД 5 – гр.Черноморец/лява част/ – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 6 – гр.Черноморец/дясна част/ – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

/Към Наряд 6 са включени и землище гр.Черноморец –един път седмично /

- м.Аклади

- м.Аклади-Чеири

- м.Акра

- м.Митков мост

- м.Външната чешма

НАРЯД 7- с.Равадиново /Към наряда са включени с.Атия и м/ст „Куку баир”- един път седмично

НАРЯД 8 – с.Равна гора - един път седмично

НАРЯД 9 – с.Росен - един път седмично

НАРЯД 10 –с.Зидарово и с.Присад - един път седмично

НАРЯД 11 –с.Индже войвода и с.Крушевец- един път седмично

НАРЯД 12 –с.Вършило и с.Габър- един път седмично

НАРЯД 13 и НАРЯД 14 – извозване на отпадъци от улични кошчета - три пъти седмично

НАРЯД 15 И НАРЯД 16 – извозване на едрогабаритни отпадъци/ЕГО/- един път седмично

ІІ. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.05.2022г. - 31.05.2022г.

НАРЯД 1 – гр.Созопол стар град ,м.Света Марина, ,ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 2 – гр.Созопол нов град /лява част / – ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД3 – гр.Созопол нов град /дясна част/ ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 4 – Централна част/ул.Републиканска/ и местност”Буджака-север” - ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 5 – местност”Буджака”-юг, м.Каваци,м.Синетудис, м.Мапи, м.Алепу- „ Хумата ” , м.Агалина, м.Аркутино – ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 6 – гр.Черноморец / лява част ,м.Герени, и частично з-ще Черноморец в т.ч м.Аклади, м.Аклади-Чеири и м.Акра/ ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

НАРЯД 7 – гр.Черноморец / дясна част /– ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО.

IІІ. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД СЧИТАНО ОТ 01.06.22г.-30.09.2022г.

НАРЯД 1 – гр.Созопол стар град ,м.Света Марина, ,СЕДЕМ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД 2 – гр.Созопол нов град /лява част / – СЕДЕМ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД3 гр.Созопол нов град /дясна част/ СЕДЕМ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД 4 – Централна част/ул.Републиканска/ и местност”Буджака-север” - СЕДЕМ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД 5 – местност”Буджака”-юг, м.Каваци,м.Синетудис, м.Мапи, м.Алепу- „ Хумата ” , м.Агалина, м.Аркутино

НАРЯД 6 гр.Черноморец / лява част ,м.Герени, и частично з-ще Черноморец в т.ч м.Аклади, м.Аклади-Чеири и м.Акра/ СЕДЕМ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД 7 гр.Черноморец / дясна част /– СЕДЕМ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД 8- с.Равадиново .В наряда е включена и м/ст „Куку баир”- два пъти седмично

НАРЯД 9 – с.Атия и м/ст „Митков мост - два пъти седмично

НАРЯД 10 – с.Равна гора - един път седмично

НАРЯД 11- с.Росен - един път седмично

НАРЯД 12 –с.Зидарово и с.Присад - един път седмично

НАРЯД 13 –с.Индже войвода и с.Крушевец- един път седмично

НАРЯД 14 –с.Вършило и с.Габър- един път седмично

НАРЯД 15 и НАРЯД 16 – извозване на отпадъци от улични кошчета - три пъти дневно ежеседмично

НАРЯД 17 И НАРЯД 18 – извозване на едрогабаритни отпадъци/ЕГО/- три пъти седмично

ІV.РЪЧНО МЕТЕНЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД от 01.10.2021г.-31.05.2022г.

- НАРЯДИ ОТ 1- до 20 – гр.Созопол-ЕЖЕДНЕВНО НА ЕДНА СМЯНА

- НАРЯДИ ОТ 1-5 – гр.Черноморец-ЕЖЕДНЕВНО НА ЕДНА СМЯНА

- ЗА ОСТАНАЛИТЕ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ – по заявка на Община Созопол с възлагателни писма.

V.РЪЧНО МЕТЕНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД от 01.06.2022г.-30.09.2022г.

- НАРЯДИ ОТ 1- до 20 – гр.Созопол-ЕЖЕДНЕВНО НА ДВЕ СМЕНИ;

- НАРЯДИ ОТ 1-5 – гр.Черноморец-ЕЖЕДНЕВНО НА ДВЕ СМЕНИ;

- ЗА ОСТАНАЛИТЕ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ – по заявка на Община Созопол с възлагателни писма.

VI.МЕХАНИЗИРАНО МЕТЕНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД 01.06.2022г.-30.09.2022г.

-по график за гр.Созопол – ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-по график за гр.Черноморец – ТРИ ПЪТИ МЕСЕЧНО.

НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ДА БЪДЕ ВРЪЧЕНА ЗА СВЕДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ДИРЕКЦИИ „ФБ”,”УТИПЕП”,”АПИО”.

ЗАПОВЕДТА ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА НА ПУБЛИЧНО МЯСТО, ЗА СВЕДЕНИЕ.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930