НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТУведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК, за одобрен ПУП - ПРЗ /подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване/ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 67800.5.135 по КК на гр.Созопол в м."Буджака",з-ще гр.Созопо

Уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК, за одобрен ПУП - ПРЗ /подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване/ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 67800.5.135 по КК на гр.Созопол в м."Буджака",з-ще гр.Созопо

  • ПДФ
  • Печат

СЪОБЩЕНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК съобщава на съсобственика на ПИ 67800.5.262 по КК на гр.Созопол: ВЕРГИНИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА в м.„Буджака“, землище гр.Созопол, че със съобщение изх.№ УТ-2117-51-5/27.10.2021г., е обявена Заповед №8-z-1132/25.10.2021год. за одобряване на ПУП-ПРЗ/ подробен устройствен план – план регулация и застрояване/ за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.5.135 по КК на гр.Созопол в м.“Буджака“, з-ще гр.Созопол, с отреждане „За вилни сгради“.

ПУП - план реглация и застрояване се намира в Дирекция „УТИПЕП“ при Община Созопол, пл. ‘‘Хан Крум‘‘№2,ет.2,стая №29 и може да се разглежда от заинтересованите.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение / уведомление/ на информационното табло на общината и на интернет страницата на общината.

Дата на поставяне: 29.10.2021г.

Длъжностни лица:

1. 2.

Венелина Калова инж.Илиана Лулева

/Гл.специалист „ГК“ в Д-я „УТИПЕП“/ /Гл. експерт „Кадастър“ в Д-я „УТИПЕП“/

Дата на сваляне: 12.11.2021г.

Длъжностни лица:

2. 2.

Венелина Калова инж.Илиана Лулева

/Гл.специалист „ГК“ в Д-я „УТИПЕП/ /Гл. експерт „Кадастър“ в Д-я „УТИПЕП“/

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930