НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТО Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Заповед № 8-Z-1257/18.11 г. на Кмета на Община Созопол Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №8-Z-1257/18.11.2021 г. Кмета на община Созопол

О Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Заповед № 8-Z-1257/18.11 г. на Кмета на Община Созопол Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №8-Z-1257/18.11.2021 г. Кмета на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е
по чл.124б, ал.2 от ЗУТ,
за Заповед № 8-Z-1257/18.11 г. на Кмета на Община Созопол
Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №8-Z-1257/18.11.2021 г. Кмета на община Созопол разрешава да се изработи проект  за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ХІV-5.253/  ПИ  81178.5.253 по КК на гр.Черноморец / и УПИ ХІV-5.243,5.245,5.250,5.251,5.290,5.291 /ПИ  81178.5.577 по КК на гр.Черноморец /  в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, Община Созопол, като се предвижда следното изменение :
С изменението на ПУП-ПРЗ УПИ ХІV-5.253/  ПИ с идентификатор 81178.5.253 по КК на гр.Черноморец / и УПИ ХІV-5.243,5.245,5.250,5.251,5.290,5.291 /ПИ с идентификатор 81178.5.577 по КК на гр.Черноморец /  в м.“Аклади“,                                          з-ще гр.Черноморец, Община Созопол, да се преконфигурират,  като се обособят четири нови урегулирани поземлени имота и се обособи улица –тупик, както следва:
-Нов УПИ ХІV-5.777 с отреждане „за сгради за отдих и курорт и КОО“
-Нов УПИ ХV-5.777 с отреждане „за сгради за отдих и курорт “
-Нов УПИ ХVІ-5.777 с отреждане „за техническа инфраструктура“
-Нов УПИ ХVІІ-5.777 с отреждане „за сгради за отдих и курорт и КОО“
-Новообразувана улица с о.т. 245а-245б-245в
Новообразуваните УПИ ХІV-5.777 и УПИ ХVІІ-5.777 с отреждане „за сгради за отдих и курорт и КОО“ са с предвидено ново свободно застрояване , показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели на застрояване, в съответствие с допустимите за зона „Б“ по ЗУЧК и устройствена зона ОК 4 – 17 по действащ ОУП на Община Созопол , както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10,00 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ?  да е осигурена за дървесна разстителност.
Нов УПИ ХVІ-5.777 с отреждане „за техническа инфраструктура“ е с предвидено в него ново свободно подземно застрояване , показано с ограничителните линии, на нормативни отстоянияо от регулационните граници, с показатели на застрояване, в съответствие с допустимите за зона „Б“ по ЗУЧК и устройствена зона ОК 4 – 17 по действащ ОУП на Община Созопол , както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 10,00 м., Кинт = 1, мин.озеленена площ 50%, като ?  да е осигурена за дървесна разстителност.
Нов УПИ ХV-5.777 с отреждане „за сгради за отдих и курорт “ е с предвидено ново свободно застрояване , показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели на застрояване, в съответствие с допустимите за зона „Б“ по ЗУЧК и устройствена зона ОК 4 – 17 по действащ ОУП на Община Созопол , както следва : плътност на застрояване 30% , Н мак.= 5,00 м., Кинт = 0,6, мин.озеленена площ 50%, като ?  да е осигурена за дървесна разстителност.
С изменението на ПУР се предвижда да се обособи обслужваща задънена улица с с о.т. 245а-245б-245в с ширина 6,00 м. и приблизителна дължина 90 м., завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваните урегулирани имоти.
Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930