НачалоОбяви и съобщенияОбявиСрокът на конкурса за изработване на графична концепция за туристически бранд на Созопол се удължава до 31.01.2022 г.

Срокът на конкурса за изработване на графична концепция за туристически бранд на Созопол се удължава до 31.01.2022 г.

 

Във връзка с обявения от Община Созопол конкурс за изработване на графична концепция за туристически бранд Созопол, включваща основно лого и сет пиктограми, Комисията, определена от Кмета на Община Созопол след проведени три заседания по оценка на предложенията не постигна решение относно тяхното класиране и избиране на лого. След заседание се взе решение за повторно удължаване срока за приемане на предложения с цел да бъде получена максимално оригинална, модернистична и въздействаща идея, която да създаде разпознаваемо лице на Созопол в сферата на туризма.

В конкурса се приемат както нови участници, така и нови предложения на вече включили се лица.

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №402 от Протокол № 19/31.04.2021г. се удължава срокът на конкурс за изработване на графична концепция за туристически бранд Созопол, включваща основно лого и сет пиктограми.

1. Организатор на конкурса: Община Созопол.

2. Цел на конкурса: създаване и утвърждаване на бранд „Созопол“ и отличаването на дестинацията от конкурентите в туристическия пазар.

3. Предмет на конкурса: Изработване на графична концепция за туристически бранд Созопол, включваща основно лого и сет пиктограми за обекти: Летен театър; Археологически музей; Етнографски музей; Художествена галерия; Център за изкуства, местни художествени занаяти и традиции; Читалище; Градска градина; Плаж.

4. Награди за класираните участници: В рамките на конкурса ще бъде връчена парична награда от 1000 лв. на победителя, 100 лв. на второ място и 50 лв. на трето място.

1. Авторски права: С участието си в конкурса всеки кандидат дава изричното си съгласие Община Созопол да използва, преработва, да предоставя на трети лица, да се разпорежда с изработения проект, както и всякакви други права свързани с него.

2. Изисквания към участниците в конкурса: Право на участие в конкурса имат всички пълнолетни български и чуждестранни физически и/или юридически лица, с изкл. на лица, участвали в изготвянето на конкурсната програма.

Кандидатите представят следните документи:

6.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

6.2. Кратка автобиография на автора или екипа, разработил проекта;

6.3. Собственоръчно попълнена и подписана декларация по образец, удостоверяваща съгласието им с условията на конкурса, авторството на проекта и обстоятелството, че проектът не е използван преди това по други поводи, както и че не са участвали в изготвянето на конкурсната програма.

Заявлението и декларацията могат да бъдат изтеглени от www.sozopol.bg.

Изисквания към проектите:

7.1. Проектът трябва да бъде авторски и оригинален.

7.2. Графичният образ трябва да е на празен фон, лесно четим, разбираем и функционален (да може да се използва за различни нужди – напр. банери, плакати, бланки, баджове и т.н.).

7.3. Предложенията трябва да са съобразени с целта на конкурса и да отразяват Созопол като град с отличително културно-историческо наследство и прекрасна природа.

7.4. Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци, гербове и да не са публикувани под някаква форма.

7.5. Проектните предложения следва да включват варианти на кирилица и латиница, придружени от цветни и черно-бели версии с възможност за компютърно анимиране, което носителят на първата награда се задължава да извърши като част от настоящия регламент в едномесечен срок след приключването на конкурса.

7.6. Проектите задължително трябва да съдържат думата „Созопол“ (изписана с кирилица за варианта на български език) и „Sozopol“ (изписана на латиница за варианта на английски език).

7.7. Всеки проект трябва да се представи на хартиен и електронен носител в два варианта – цветен и черно-бял. Електронният носител е CD или флаш памет, а файловете да са във векторен формат - .cdr или .psd.

7.8. Проектите трябва да са придружени от кратко описание на идеята на предложеното лого и най-основните технически характеристики – използван шрифт, цветове (CMYK, AdobeRGB) и пропорции на графичната и текстовата част от логото.

8. Подаване на предложенията: Проектите, заедно с посочените документи се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват предмета на конкурса и името на участника, в сградата на Община Созопол, стая №5, до Мария Найденова, в срок до 15:00ч. на 31.01.2022 г.

Документи могат да бъдат подадени и по пощата или чрез куриер за собствена сметка на адрес гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ №2, до Мария Найденова. Документи, получени след изтичане на крайния срок, не се приемат за участие в конкурса.

9.Оценяването и класирането на проектите се извършва от назначена от Кмета на Община Созопол комисия в срок до 15.02.2022 г.

10.Приключване на конкурса: Организаторът ще обяви класирането на проектите на официалния сайт на Община Созопол - www.sozopol.bg, като отличените ще получат и лично информация за наградата си на предоставените имейл и/или телефон. В случай, че назначената комисия не одобри получените предложения, конкурсът се прекратява и парични награди няма да бъдат изплащани.

11.Прекратяване на конкурса: Кметът на Община Созопол прекратява конкурса със заповед, когато:

– не е подадено нито едно заявление за участие или няма допуснат нито един участник;

– всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия от организатора;

– се установят нарушения при откриване на конкурса за проект, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът;

- комисията по оценяване не одобри нито един от подадените проекти.

12.Въпроси и отговори: Всички лица имат право да задават писмено въпроси към организатора на адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, стая №5 – Мария Найденова или на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

13.Приложения:

Приложение № 1: Заявление за участие

Приложение № 2: Декларация по т. 6.3. от настоящите Правила.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ /п/

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031