НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТСЪОБЩЕНИЕ Община Созопол, област Бургас, на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ , съобщава на „Модел – П“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ Община Созопол, област Бургас, на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ , съобщава на „Модел – П“ ЕАД

  • ПДФ
  • Печат

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Созопол, област Бургас, на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ , съобщава на :

· „Модел – П“ ЕАД записан като съсобственик в поземлен имот с идентификатор 67800.5.255 по КК на гр.Созопол, одобрена със Заповед № РД 18-60/2007 година, че със Заповед № 8-z-114/07.02.2022г. на Кмета на Община Созопол е одобрен проект за ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 67800.5.845 по КК на гр.Созопол, м.“Буджака“ с цел промяна предназначението на земеделска земя. С проекта се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХХVІІ-5.913 и УПИ ІІ-5.912 с отреждане „За вилни сгради“ съгласно предвижданията на действащ ОУП на гр.Созопол, приет със Заповед № РД01-17-539/13.07.2016г.: Кинт=0,5, Плътност на застрояване 20%; Озеленяване 70 %; Нмах=7,00 метра;

ПУП-ПРЗ се намира в сградата на Община Созопол, Дирекция „УТИПЕП”, пл.”Хан Крум” №2, ет.2 стая №29 и може да се разгледа от заитересуваните.

Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок по реда на чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.149 ал.1 от АПК пред Административен съд - гр.Бургас.

Дата на поставяне на таблото за обявления и на интернет страницата на общината : 28.04.2022 година

Длъжностни лица:

1.............................................. 2.............................................

/гл.експ.”Кадастър” –инж. Ил.Лулева / /гл.спец.”Архив” – П.Гечева /

Дата за сваляне от таблото за обявления и на интернет страницата на общината : 13.05.2022 година

Длъжностни лица:

1.............................................. 2.............................................

/гл.експ.”Кадастър” –инж. Ил.Лулева / /гл.спец.”Архив” – П.Гечева /

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930