НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-382 от 27.04. 2022 год.

З А П О В Е Д № 8-Z-382 от 27.04. 2022 год.

 

З А П О В Е Д

8-Z-382 от 27.04. 2022 год.

На основание чл. 15, ал.1 и ал.2 от Закон за черноморското крайбрежие/обн. ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./ и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и в изпълнение на Решение № 570 от 27 януари 2022г. на Общински Съвет Созопол и с оглед започване и протичане на туристическия сезон "Лято 2022година" на територията на гр. Созопол и община Созопол и при следните мотиви:

Да се регламентира реда за въвеждане и поетапно спиране на строително монтажни дейности за територията на морското крайбрежие в обхвата на община Созопол предприемане на необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и за изчистване на тротоарите и уличните платна, с цел подготовка и провеждане на туристическия сезон.

Съгласно разпоредбите на чл. 15,ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие за национални курорти са обявени гр.Созопол с РМС №89 от 1967г.(ДВ,бр.35 от 1967г.) и Ваканционно селище "Дюни" с РМС №45 от 2005г.(ДВ, бр.11 от 2005г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие може да се спира изпълнението на СМР и за останалите територии курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища (вилни и туристически селища) и къмпингите въз основа на решение на общински Съвет

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Спирам извършването на строително монтажни дейности за територията на гр.Созопол и в.с."Дюни", считано от 15 май 2022 г. до 1 октомври 2022г., включително вътрешните довършителни дейности и в този срок да се извършат ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация;

2. Спирам извършването на строително монтажни дейности в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища (вилни и туристически селища) и къмпингите по Черноморското крайбрежие съгласно датите и условията в приложение – Решение 570 от 27 януари 2022г. на Общински Съвет Созопол, неразделна част от настоящата заповед.

3. Участниците в процеса на строителството при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените  срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

4.Изключения от забраните се допускат за:

4.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал. 1, т.4 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:

Органите на МВР/респ.КАТ, да предприемат необходимите действия за организиране на пропускателни пунктове на подходящите места, с цел недопускане на никаква строителна и друга тежка механизация.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея бъде публикуван в поне един местен ежедневник.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от нейното обявяване по реда на чл.84 от Административно процесуалния кодекс пред Административен съд Бургас. Обжалването не спира действието на Решение № 570 от 27.01.2022г.

Заповедта да се обяви на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Заповедта да се обяви по реда на АПК.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (препис 570.pdf)препис 570.pdf1342 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930