НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбщина Созопол съобщава на съсобственика на ПИ 67800.54.184 по КК на гр.Созопол за одобряване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 67800.54.101

Община Созопол съобщава на съсобственика на ПИ 67800.54.184 по КК на гр.Созопол за одобряване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 67800.54.101

  • ПДФ
  • Печат

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е/ УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.18а, ал.10 от АПК съобщава на съсобственика на ПИ 67800.54.184 по КК на гр.Созопол: „АНАКСИМАНДРОС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ООД в м.„Каваци“, землище гр.Созопол, че със съобщение изх.№ УТ-2117-73-4/24.03.2022г., е обявена Заповед №8-z-255/23.03.2022год. за одобряване на ПУП-ПРЗ и ПУР/ подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация/ за ПИ 67800.54.101 по КК в м. „Каваци“, землище гр.Созопол. Обособява се улица с о.т. 1-43-44-45-46 с ширина 6,00м.

ПУП - план реглация и застрояване и ПУР се намира в Дирекция „УТИПЕП“ при Община Созопол, пл. ‘‘Хан Крум‘‘№2,ет.2,стая №29 и може да се разглежда от заинтересованите.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение / уведомление/ на информационното табло на общината и на интернет страницата на общината

Дата на поставяне на таблото за обявления и на интернет страницата на общината : 30.05.2022г.

Длъжностни лица:

1. 2.

Венелина Калова инж.Илиана Лулева

/гл.спец. „ГК“ в Д-я „УТИПЕП“/ /Гл. експерт „Кадастър“ в Д-я „УТИПЕП“/

Дата на сваляне на таблото за обявления и на интернет страницата на общината : 14.06.2022г.

Длъжностни лица:

2. 2.

Венелина Калова инж.Илиана Лулева

/гл.спец. „ГК“ в Д-я „УТИПЕП“/ /Гл. експерт „Кадастър“ в Д-я „УТИПЕП“/

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930