НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД № 8-Z-560/10.06.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ЗАПОВЕД № 8-Z-560/10.06.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ЗАПОВЕД

8-Z-560/10.06.2022 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99, ал.1 и чл.167, ал.2 от Закона за движение по пътищата и чл. 4 и чл. 5 от Наредба за условия и ред за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол.

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от дата 10.06.2022 г. се обособяват зони за почасово платено паркиране тип „Синя зона“ в следните участъци и зони от уличните платна за движение и пътища общинска собственост:

1.1.Един участък на ул. „Републиканска” – от кръстовище с пл. „Черно море” до кръстовище с ул. „Одеса” и от кръстовище с ул.“Одеса“ до кръстовище пред хотел Мартинез;

1.2.Два участъка на ул. „Вия понтика” – от Т - образно кръстовище с ул.“Ропотамо“ и ул.“Републиканска“ и от кръстовище с ул. „Акрутири“ до кръстовище с ул.“Бакърлъка”;

1.3.Един участък в обслужваща сервитутна зона на път BGS 12 10 в отсечката от к-с “Грийн лайф“ до к-с „Св. Йоан“ от дясната в посока на движение / Созопол-Дюни/.;

1.4.Един участък на територията на паркинг „Културен дом“

1.5.Един участък в зоната между ул.“Крайбрежна“ и пл. „Хан Крум“.

2. В режим „Синя зона” се осигуряват места за паркиране на МПС с допустима максимална маса до 2.5т. и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места при определени условия.

3. Режимът на паркиране „Синя зона“ е валиден за периода 10 юни – 30 септември – всеки ден без изключение, като действа в часовия диапазон от 09:00 ч. до 21:00 ч.

4. Моторни превозни средства на Спешна медицинска помощ; Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“; Министерство на вътрешните работи; Служба „Военна полиция“ и други МПС със специален режим на движение по Закона за движение по пътищата/ЗДВП/ могат да паркират в „Синя зона” при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.

5. На основание чл.151, ал.1, т.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол се заплаща цена в размер на 2,00лв. с ДДС за 1 / един / час паркиране.

5.1.Заплащането на цените в „Синя зона“ се извършва по един от следните начини:

5.1.1. Чрез мобилно приложение, което предоставя възможност за избиране на период за паркиране между 30 / тридесет / минути и 4 / четири / часа.

5.1.2. С билет от паркинг автомат, който се поставя зад предното обзорно стъкло от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.

5.2.При заплащане на цената водачът регистрира моторното превозно средство по регистрационен номер.

6. Не се допуска в „Синя зона”:

7.1. Паркиране на автомобил без да е регистриран регистрационният му номер и съответно заплатена цената за паркиране.

7.2. Времетраене на паркирането, по-голямо от заплатеното в системата.

7.3. Времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на пътния знак.

7. В „Синя зона“ се осигуряват фиксирани и обозначени със знак Д21 –„Инвалид” места за безплатно паркиране на МПС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания. На местата, могат да престояват до 4 часа само автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде поставена в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън.

8. Принудителни административни мерки за неправомерно паркирани МПС в „Синя зона“ се прилагат от определени със заповед на кмета длъжностни лица от Службата по контрол, предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки. Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство, таксуването на собствениците или водачите, както и освобождаването на принудително задържаните ППС се организира и осъществява от специализирано звено на общинската администрация, което може да бъде определено като служба за контрол по смисъла на ЗДвП, по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Созопол.

9. Техническото средство за принудително задържане пътното превозно средство „скоба“ се прилага за ППС, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране, определена по реда, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство.

Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това.

10. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от упълномощените със заповедта на кмета лица.

 

11. Служителите от екипа заснемат МПС, паркирано в нарушение от всички страни преди и след поставянето на техническото средство „скоба“.

 

12. При прилагане на посочената мярка, упълномощените лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение, че МПС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.

 

13. За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство заедно с цената на престоя в зоната за паркиране. Размерът на разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане са определени от Общинския съвет.

14. МПС се освобождава, след заплащане на цената за паркиране и на разходите по прилагане на техническото средство, които се заплащат на мястото на блокиране на МПС, при неговото отблокиране. На основание чл.152 (1) от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол. При прилагане на техническо средство за принудително задържане „скоба“ се заплащат разходи в размер на 40,00 лв. с ДДС.

15. Зоните, където има наложен начин на паркиране по съответния ред, да бъдат обозначени със съответния указателен знак с изписан телефон за връзка.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директора на дирекция „УСТСД“, началник отдел на „ТТСД“ при Община Созопол и на Началник на РУП на МВР – Созопол.

Заповедта да бъде обявена в един местен ежедневник.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал:

ЙОРДАН ПЕТКОВ

Директор Дирекция „УСТСД“

Изготвил:

Инж. Даниела Стоянова

Началник отдел „ТТСД“

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930