НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбщина Созопол обявява 1 /едно/ свободно работно място за длъжността Главен специалист „Екология” в отдел „Инвестиционна политика, екология и проекти”

Община Созопол обявява 1 /едно/ свободно работно място за длъжността Главен специалист „Екология” в отдел „Инвестиционна политика, екология и проекти”

 

Община Созопол обявява 1 /едно/ свободно работно място за длъжността Главен специалист „Екология” в отдел „Инвестиционна политика, екология и проекти”

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Цел на длъжността: - Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината. Участва в организирането на обществени обсъждания с цел разяснение, предупреждение и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация; Участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти като подготвя необходимата документация , в обем гарантиращ провеждане на конкурси,свързани с разрешаване на екологични проблеми в общината; Контролира въведена система за управление на отпадъците на територията на общината; Участва в подготовката на договорите за дейността по сметопочистване, сметоизвозването и осигурява контрол по същата дейност; Съгласува изготвените графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване; Извършва проверки - на място и по документи по сигнали и жалби на граждани и др. (напр.юридически лица), дава отговори по компетентност и съдейства при необходимост.

Изисквана минимална степен за завършено образование: средно.

Професионално направление екология и опазване на околната среда.

Професионален опит: не се изисква;

Допълнителни изисквания: компютърни умения.

2.Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3.Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – 1000,00 лв.

4. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично всеки делничен ден от 09:00 часа до 16:00 часа във фронт офиса на общината, град Созопол, пл.. “Хан Крум“ №2.

5. Краен срок за подаване на документите: 29.07.2022 година включително.

6. Етапи на подбора:

6.1. Допускане по документи;

6.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 70, ал. 1, от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930