НачалоОбяви и съобщенияОбявиПОКАНА За Подготвителна среща за създаване на местно партньорство

ПОКАНА За Подготвителна среща за създаване на местно партньорство

Изх. № 08-00-177/06.07.2022 г.

ПОКАНА

 

За Подготвителна среща за създаване на местно партньорство

Относно: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по Под-мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ЛИДЕР по ПРСР 2014-2020г. на териториите на община Созопол и община Приморско.

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЩИНА СОЗОПОЛ,

Администрациите на общини Созопол и Приморско, имат удоволствието да Ви поканят на подготвителна среща за създаване на МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО по Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР.

Срещата ще се проведе в сградата на НЧ „Отец Паисий – 1896“, ул. „Аполония“ № 1, гр. Созопол, зала на първи етаж /Кино-видео клуб/.

Начало на срещата е в 16:00 часа на 12.07.2022 год.

На срещата ще бъде предоставена подробна информация за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)/ЛИДЕР и прилагането му в България, както и реда и условията за разработване и подаване на подготвителен проект по Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на местно партньорство, което да стартира прилагане на подход Водено от общността местно развитие на територията на общините Созопол и Приморско.

Новосъздаденото местно партньорство ще включва публични, бизнес и граждански организации, които работят на определената територия, ще обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, ще засилва диалога и сътрудничеството в селските райони.

Местното партньорство ще прилага подхода Водено от общността местно развитие/Лидер с цел:

-насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; опазване на околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

-фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

-насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

-повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности;

-подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението.

Създаването на сътрудничества в селските райони има ключова роля за устойчивото развитие на регионите.

В тази връзка Ви каним за участие в Подготвителна среща за създаване на местно партньорство и се надяваме на активното участие на всички заинтересовани страни!

За повече информация и при възникнали въпроси от Ваша страна, посочваме следните лица за контакти:

За община Созопол: Янко Костадинов – Секретар на Община Созопол.
Тел. за връзка: 0550/2-57-10;

С уважение, /п/

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930