НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТУведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.18а, ал.10 от АПК, за одобрен ПУП - ПРЗ /подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване/ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 67800.10.360 по КК на гр.Созопол

Уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.18а, ал.10 от АПК, за одобрен ПУП - ПРЗ /подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване/ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 67800.10.360 по КК на гр.Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

СЪОБЩЕНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.18а, ал.10 от АПК съобщава на съсобственика на ПИ 67800.44.24 по КК на гр.Созопол: ДОНКА ВЪЛЧЕВА ЖЕКОВА - САРАЙОТОВА в м.„Ачмалъци“, землище гр.Созопол, че със съобщение изх.№ 94-00-3328-11/29.04.2022г., е обявена Заповед №8-z-386/28.04.2022год. за одобряване ПУП-ПРЗ/ подробен устройствен план – план регулация и застрояване/ за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.10.360 по КК на гр.Созопол в м.“Ачмалъци“, з-ще гр.Созопол, с отреждане „За жилищно строителство и ТП“.

ПУП - план реглация и застрояване се намира в Дирекция „УТИПЕП“ при Община Созопол, пл. ‘‘Хан Крум‘‘№2,ет.2,стая №29 и може да се разглежда от заинтересованите.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение / уведомление/ на информационното табло на общината и на интернет страницата на общината.

Дата на поставяне: 05.07.2022г.

Длъжностни лица:

1. 2.

Венелина Калова Петранка Гечева

/Гл.специалист „ГК“ в Д-я „УТИПЕП“/ /Гл. спец. в Д-я „УТИПЕП“/

Дата на сваляне: 18.07.2022г.

Длъжностни лица:

1 2.

Венелина Калова Петранка Гечева

/Гл.специалист „ГК“ в Д-я „УТИПЕП/ /Гл. спец. в Д-я „УТИПЕП“/

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930