НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТСолужебна бележка към собствениците на имот 135.163 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище на с.Крушевец

Солужебна бележка към собствениците на имот 135.163 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище на с.Крушевец

  • ПДФ
  • Печат

 

СЪОБЩЕНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.61, ал.3 от АПК съобщава на съсобствениците на поземлен имот с идентификатор 135.163, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище на с.Крушевец, че със съобщение изх.№ УТ-2117-11-3/30.06.2022г., е обявена Заповед №8-Z-664/30.06.2022г. за одобряване на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план регулация и застрояване/ за промяна предназначението на земеделска земя, с цел изграждане на вилни сгради в обхват на неурегулиран поземлен имот 135.165 по плана на новообразуваните имоти на зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище на с.Крушевец, Община Созопол и план за улична регулация южно от имота, от осова точка 3 до осова точка 3а.

Проектът се намира в Дирекция „УТИПЕП“ при Община Созопол, пл.„Хан Крум“ №2, ет.2, стая №26 и може да се разглежда от заинтересованите.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение /уведомление на информационното табло на общината и на интернет страницата на общината.

Дата на поставяне: 08.08.2022 година

1. 2.

Гергана Костадинова Малина Дончева

/ст. специалист в Дирекция „УТИПЕП”/ /началник отдел „СГК“/

Дата за сваляне: 22.08.2022 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Гергана Костадинова Малина Дончева

/ст. специалист в Дирекция „УТИПЕП”/ / началник отдел „СГК“/

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930