НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТслужебна бележка към собствениците на имот 63015.506.318 по КК на с.Атия, м."Старо село", Община Созопол

служебна бележка към собствениците на имот 63015.506.318 по КК на с.Атия, м."Старо село", Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ, съобщава на собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор 63015.506.318 по КК на с.Атия, м.„Старо селище“, Община Созопол,

че със съобщение №УТ-2117-17-2/09.06.2022година, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщаваме на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 63015.506.321 по КК на с.Атия, м.“Старо селище“, зона по §4 от ЗСПЗЗ.

С ПУП-ПРЗ се ситуира нова улица с о.т.5-6-7-8 за достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение на таблото за обявления, в сградата на общината, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

Дата на поставяне: 08.08.2022 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Гергана Костадинова – Магдалена Парашкевова –

/ст. специалист в Дирекция „УТИПЕП”/ /ст.специалист в Дирекция „УТИПЕП“/

Дата за сваляне: 22.08.2022 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Гергана Костадинова – Магдалена Парашкевова –

/ст. специалист в Дирекция „УТИПЕП”/ /ст.специалист в Дирекция „УТИПЕП“/

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930