НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в Равна гора

Обява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в Равна гора

О Б Я В А

На основание чл.80, от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe №793 от 29.07.2022 г. на Общински съвет Созопол, Община Созопол открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в з-ще с. Равна гора, Община Созопол

Начална конкурсна годишна наемна цена, срока на наемното правоотношение, размер на депозита за участие в процедурата и начина на плащане за обектите както следва:

номер идентификатор собственик нтп Площ  в дка. местност землище категория годишна наемна цена в лв.

1 61114.14.20 Община Созопол Др.вид земеделска земя 85.176 Капинова каба Равна Гора IX 1 747,50

2 61114.23.127 Община Созопол Др.вид земеделска земя 177.146 Клисаджика Равна Гора IX 3 633,00

3 61114.13.20 Община Созопол Др.вид земеделска земя 12.910 Корубата Равна Гора 4 265,50

4 61114.15.59 Община Созопол Др.вид земеделска земя 13.897 Корубата Равна Гора 4 285,00

5 61114.18.42 Община Созопол Др.вид земеделска земя 37.762 Корубата Равна Гора 4 775,50

6 61114.11.38 Община Созопол Изоставена орна земя 488.994 Юнтала Равна Гора IX 10 029,00

7 61114.32.140 Община Созопол Др.вид земеделска земя 52.681 Милков гроб Равна Гора IX 1 081,50

8 61114.44.24 Община Созопол Изоставена орна земя 40.073 Коруба Равна Гора IX 822,00

9 61114.44.25 Община Созопол Изоставена орна земя 50.010 Коруба Равна Гора IX 1 026,00

10 61114.45.8 Община Созопол Изоставена орна земя 40.954 Осена Равна Гора V 840,00

11 61114.22.113 Община Созопол Изоставена орна земя 90.342 Каяджика Равна Гора V 1 854,00

12 61114.45.2 Община Созопол Изоставена орна земя 10.000 Осена Равна Гора V 205,50

13 61114.43.85 Община Созопол Изоставена орна земя 31.966 Бабина Тодорина Равна Гора VIII 657,00

14 61114.14.1 Община Созопол нива 2.349 Бабина Тодорина Равна Гора V 49,50

15 61114.44.9 Община Созопол Изоставена орна земя площ 10.137 Коруба Равна Гора IX 208,50

16 61114.44.11 Община Созопол Изоставена орна земя 11.700 Коруба Равна Гора IX 240,00

17 61114.33.14 Община Созопол нива 3.309 Чатърлъка Равна Гора VIII 69,00

18 61114.34.32 Община Созопол нива 3.057 Исин келеме Равна Гора VIII 63,00

19 61114.22.39 Община Созопол нива 6.998 Каяджика Равна Гора V 144,00

20 61114.26.5 Община Созопол Изоставена орна земя 14.338 Георгиев баир Равна Гора IX 295,50

21 6111.13.1 Община Созопол нива 3.784 Коруба Равна Гора V 78,00

Обща площ в ДКА- 1 187.583 дка Обща наемна годишна цена - 24 369,00 лв.

 

- Начална конкурсна  наемна цена е съгласно последната колона от таблицата и се определя според броят имотите които, кандидата желае да наеме.

-Размер на депозитът за участие в процедурата – е 10% от наемната цена, според броя на имотите които кандидата желае да наеме.

-Цена на конкурсната документация – 20,00лв. /двадесет лева/ без ДДС.

- Срок за отдаване под наем –9 /девет/годинa.

 

Начин на плащане –  предложената годишна наемна цена за първата година се заплаща преди подписване на договора като прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите години се внася до 1-октомври на съответната година.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – пл.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 17.15ч./, но до12.00ч. на 26.09.2022 год.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 26.09.2022 год. Върху плика се отбелязват името на участника, предмета на конкурса и на гърба на плика се прикрепя копие от платежният документ за внесен депозит.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще  се проведе на 27.09.2022 г. от 15.00 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

 

Спечелилите конкурса в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внасят по сметка  на Община Созопол предложената наемна годишна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че те не направят това, Кмета на Община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

 

 

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930