НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява конкурс за отдаване под наем на зем.земи в Индже войвода

Обява конкурс за отдаване под наем на зем.земи в Индже войвода

О Б Я В А

На основание чл.80, от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe №794 от 29.07.2022г. на Общински съвет Созопол, Община Созопол открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в з-ще с. Индже войвода, Община Созопол.

Начална конкурсна годишна наемна цена, срока на наемното правоотношение, размер на депозита за участие в процедурата и начина на плащане за обектите както следва:

номер идентификатор собственик нтп Площ  в дка. местност землище категория годишна наемна цена в лв.

1 32737.47.115 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 88.655 Домуз търла Индже Войвода IX 736,50

2 32737.49.26 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 6.254 Николчов баир Индже Войвода IX 52,50

3 32737.49.27 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 99.310 Домуз търла Индже Войвода IX 825,00

4 32737.49.29 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 6.933 Николчов баир Индже Войвода IX 58,50

5 32737.71.34 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 61.064 Чардаклия Индже Войвода IX 507,00

6 32737.71.46 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 219.009 Жельов букак Индже Войвода IX 1 818,00

7 32737.71.44 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 35 959 Жельов букак Индже Войвода IX 298,50

8 32737.71.34 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 61.064 Чардаклия Индже Войвода IX 507,00

9 32737.50.42 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 25.406 Крушите Индже Войвода IX 211,50

10 32737.50.45 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 120.372 Пожарето Индже Войвода IX 1 000,50

11 32737.98.9 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 11.071 Канчи Бурно Индже Войвода IX 93,00

12 32737.98.8 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 91.885 Канчи Бурно Индже Войвода IX 763,50

13 32737.64.28 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 99.679 Гъдриница Индже Войвода IX 828,00

14 32737.31.34 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 41.105 Канчи Бурно Индже Войвода IX 342,00

15 32737.53.34 Община Созопол Др.вид недървопроизводителна площ 53.578 Жельов букак Индже Войвода IX 445,50

Обща площ в ДКА- 1 021,344 дка Обща наемна годишна цена - 8 487 лв.

 

- Начална конкурсна  наемна цена е съгласно последната колона от таблицата и се определя според броят имотите които, кандидата желае да наеме.

-Размер на депозитът за участие в процедурата – е 10% от наемната цена, според броя на имотите които кандидата желае да наеме.

-Цена на конкурсната документация – 20,00лв. /двадесет лева/ без ДДС.

- Срок за отдаване под наем –9 /девет/годинa.

Начин на плащане –  предложената годишна наемна цена за първата година се заплаща преди подписване на договора като прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите години се внася до 1-октомври на съответната година.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – уп.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 17.15ч./, но до 12.00ч. на 26.09.2022 год.

Предложения за участие в конкурсната  процедура се подават в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – площад ”Хан Крум” № 2 до 17.15 часа на 26.09.2022 год.. Върху плика се отбелязват името на участника, предмета на конкурса и на гърба на плика се прикрепя копие от платежният документ за внесен депозит.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще се проведе на 27.09.2022 г. от 14:45 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Спечелилите конкурса в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внасят по сметка  на Община Созопол предложената наемна годишна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че те не направят това, Кмета на Община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът класиран на следващо място.

 

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930