НачалоИЗБОРИ 02.10.2022Списък на заличените лиза

Списък на заличените лиза

  • ПДФ
  • Печат

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 001                            кметство ...........     населено място ГР.СОЗОПОЛ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БОЖИДАРКА                     ГЕОРГИЕВА                     ПЕТРОВА

ГОСПОДИН                      ПАВЛОВ                        ГОСПОДИНОВ

ЕВГЕНИЙ                       МАРИНОВ                       ГЕНЕВ

ИВАН                          ЖЕКОВ                         ИВАНОВ

КАТЯ                          ВАСИЛЕВА                      ГОГОВА

КОНСТАНТИН                    АНДРЕАС                       МАРБУРГ

МАРИЯ                         ВАСИЛЕВА                      МЕНДИЗОВА

ПАВЕЛ                         ГОСПОДИНОВ                    ГОСПОДИНОВ

СНЕЖИНА                       КАЛИНОВА                      МАРБУРГ

ТОДОР                         АНДОНОВ                       ПЕТРОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 002                            кметство ...........     населено място ГР.СОЗОПОЛ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТЪР                       ПЕТРОВ                        ЧАПЕВОВ

ИРИНА                         ВИКТОРОВА                     ВАСИЛЕВА

КРАСИМИРА                     ЕМИЛОВА                       ЙОСИФОВА

МИЛЕН                         ЖИВКОВ                        ЖЕЛЕВ

МОНИКА                        ГЕОРГИЕВА                     КЕМУРДЖИЕВА

ПАВЛИНА                       СЛАВОВА                       ИВАНОВА

ФРОСИЯНА                      ЕНЧЕВА                        НИКОЛОВА

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 003                            кметство ...........     населено място ГР.СОЗОПОЛ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ГЕОРГИ                        ЯНЕВ                          ВЪЛКОВ

ДИМИТЪР                       МИХОВ                         ИВАНОВ

ИЛИЯН                         ИЛИЕВ                         ПАНАЙОТОВ

КРАСИМИР                      НИКОЛОВ                       КОДЖАМАНОВ

ЛИЛИЯ                         ХРИСТОВА                      ДЖИПОВА

МАРИЕЛА                       ДЕМИРЕВА                      МИЛЕТКОВА

МАТЕЙ                         АТАНАСОВ                      ДОБРЕВ

МИРОСЛАВ                      ГЕОРГИЕВ                      ВЪЛКОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 004                            кметство ...........     населено място ГР.СОЗОПОЛ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНДРЕЙ                        ТОДОРОВ                       ТОДОРОВ

АННА                          НИКОЛОВА                      ГЕОРГИЕВА

АТАНАС                        ЖЕЛЕВ                         ДЕЛИПЕТКОВ

БОРИС                         СТЕФАНОВ                      СТЕФАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ                     БОНЕВ                         ТОДОРОВ

ВЕСЕЛИНА                      СТЕФАНОВА                     КОМИТОВА

ДИЛЯНА                        СТОЙЧЕВА                      ЖАВОВА

ДОНЧО                         ПЕТРОВ                        ДОНЕВ

ЕЛЕОНОРА                      ТОДОРОВА                      КЮМУРДЖИЕВА

ЕФРОСИНА                      СТАНИМИРОВА                   ЖИВКОВА

ИВАН                          СТОЯНОВ                       СТОЯНОВ

ЛЮДМИЛА                       КАЛОЯНОВА                     ИВАНОВА

НИКОЛАЙ                       МИХАЙЛОВ                      КОМИТОВ

ПЕТЪР                         ЙОРДАНОВ                      ЛИСИЦОВ

РУМЕН                         ДОБРЕВ                        ИВАНОВ

СИМОНА                        СТАНЧЕВА                      ХРИСТОВА

СИЯНА                         ЗЛАТИНОВА                     СТОЯНОВА

ТОДОР                         АНДРЕЕВ                       ТОДОРОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 005                            кметство ...........     населено място ГР.СОЗОПОЛ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЛЕНТИНА                     КОСТАДИНОВА                   ПАСКАЛЕВА

ВАСИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      ПАУНОВ

ГАЛИНА                        ГЕОРГИЕВА                     РУСЕВА

ГЕОРГИ                        ВАСИЛЕВ                       ПАУНОВ

ГЕОРГИ                        ЖИВКОВ                        ДИМИТРОВ

ГЕРГАНА                       АТАНАСОВА                     ДРУМЕВА

ДЕСИСЛАВА                     ГЕОРГИЕВА                     КУЗМАНОВА

ДИМИТРИНКА                    НИКОЛАЕВА                     ГОСПОДИНОВА

ЕЛЕНА                         ДИМИТРОВА                     СОЛУЕВА

ЕМИЛ                          СТОЯНОВ                       РУСИНОВ

ЗЛАТИНКА                      МЕТОДИЕВА                     ЛЕКЦОВСКА-БЕШЕВА

ИВАН                          ГЕОРГИЕВ                      ХРИСТОВ

ИЛИЯН                         ГЕОРГИЕВ                      СТОЯНОВ

ИРИНА                         ГЕОРГИЕВА                     ХРИСТОВА

КИРИЛ                         ЙОРДАНОВ                      ВЪЛЧАНОВ

КРИСТИНКА                     ГЕОРГИЕВА                     РУСИНОВА

МАНОЛ                         НИКОЛАЕВ                      ПАЗВАНТОВ

МАРИЕТА                       ХРИСТОВА                      ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ                         НИКОЛОВА                      ЗАНГОЧЕВА

МАРИЯ                         СТОЯНОВА                      ЯВАХЧОВА

МАРИЯНА                       ХРИСТОВА                      ИВАНОВА

МИЛА                          ПЛАМЕНОВА                     КАРАНЕШЕВА

НИКОЛА                        АТАНАСОВ                      НИКОВ

РАЙНЕТА                       ТОДОРОВА                      ЦВЕТКОВА

СТАНИСЛАВА                    ЕМИЛОВА                       СТАЙКОВА

СТЕФАН                        СВЕТОСЛАВОВ                   КАРАНЕШЕВ

ТИНЧО                         СПАСОВ                        БРАНДИСКИ

ЦВЕТЕЛИН                      ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 006                            кметство ...........     населено място ГР.СОЗОПОЛ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНЕЛИЯ                        ПЕНЧЕВА                       МИНКОВА-ВЪЖАРСКА

ВАЛЯ                          ДИМИТРОВА                     ПЕЕВА

ГАБРИЕЛА                      ХРИСТОВА                      ВАСИЛЕВА-МАКАВЕЕВА

ДЕСИСЛАВА                     РАДОСЛАВОВА                   ШОПОВА

КАЛИНКА                       АНДОНОВА                      ПИПЕРДЖИЕВА

ЛЮБОМИР                       ИЛИЕВ                         ПЕЕВ

МАРИН                         СТОЯНОВ                       ПАЗВАНТОВ

МАРИЯ                         ГЕНОВА                        ДУБАРАДЖИЕВА

МАРИЯНА                       КОСТОВА                       КОСТОВА

НАДЕЖДА                       ИВАНОВА                       ГЕОРГИЕВА

ПЛАМЕН                        КРЪСТЕВ                       ПЕТРОВ

РАДКА                         ИЛИЕВА                        НЕНОВА

ЯНИ                           ТОДОРОВ                       ПАНТОВ

ЯНИСЛАВ                       ГЕОРГИЕВ                      ДАВЧЕВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 008                            кметство ...........     населено място С.АТИЯ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМКА                         ГЕОРГИЕВА                     ДЖИПУНОВА

КРИСТИНА                      ИВАНОВА                       АЙРЯНОВА

НИКОЛ                         ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 009                            кметство ...........     населено място С.АТИЯ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР                    ТОДОРОВ                       НИКОЛОВ

АНГЕЛИНА                      ГЕОРГИЕВА                     ДИМОВА

ДАНИЕЛА                       ИВАНОВА                       КОСТОВА

ЙОАНА                         РОСЕНОВА                      ХРИСТОВА

МАРИНКА                       ТОДОРОВА                      РАДЕВА

ПАНЧО                         ФИЛИПОВ                       ПАНЧЕВ

ПЕТЯ                          АНГЕЛОВА                      ПАНЧЕВА

ТОДОРКА                       ГЕОРГИЕВА                     ДИМИТРОВА-ДЕМЕРДЖИЕВА

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 011                            кметство ...........     населено място С.ГАБЪР

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДОБРИ                         ВЕЛИКОВ                       КАВАЛЕРОВ

МАРИЯ                         ЙОРДАНОВА                     АТАНАСОВА

ПЕТЪР                         ИВАНОВ                        ГЕНЧЕВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 012                            кметство ...........     населено място С.ЗИДАРОВО

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИВАН                          СТОЯНОВ                       ИВАНОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 013                            кметство ...........     населено място С.ЗИДАРОВО

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ПАВЕЛ                         СТОЯНОВ                       АНДОНОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 015                            кметство ...........     населено място С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТЪР                       АНГЕЛОВ                       ИЛИЕВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 016                            кметство ...........     населено място С.КРУШЕВЕЦ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АТАНАС                        ГЕОРГИЕВ                      КЮМУРДЖИЕВ

БОЙКА                         РУСЕВА                        ТАШКЪН

ЗЛАТАН                        АТАНАСОВ                      БУНАЛОВ

ЙЪЛДЪЗ                        МЮМЮНОВА                      ТУРГУТОГЛУ

КРЪСТИНА                      АНГЕЛОВА                      КЮМУРДЖИЕВА

ЛИЛИЯ                         СТЕФАНОВА                     АТАНАСОВА

ОКТАЙ                         ЮКСЕЛОВ                       МЮМЮНОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 017                            кметство ...........     населено място С.ПРИСАД

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИВАН                          СТАНКОВ                       КИЧУКОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 018                            кметство ...........     населено място С.РАВАДИНОВО

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИВАН                          ЯНЕВ                          ЯНЕВ

ЛИДИЯ                         ДИМИТРОВА                     АНДОНОВА

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 019                            кметство ...........     населено място С.РАВНА ГОРА

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЙСЕЛ                         МУСТАФА                       АЛИ

АЙСУ                                                        ДЬОНМЕЗ

АСЯ                           МИНЧЕВА                       ИВАНОВА

ВЕЛИ                          АЛИЕВ                         МЮМЮНОВ

ВЕСКА                         АСЕНОВА                       АСЕНОВА

ГЮРАЙ                         РАМАДАН                       МЕХМЕД

ДАМЛА                                                       АЛБАЙ

ЕМИЛ                          АНДРЕЕВ                       ИЛИЕВ

ЕМИНЕ                         ЮСУФОВА                       ЮСУФОВА

ЕМРЕ                                                        ХАТИПЛИ

ИЛАЙДА                                                      КАРА

ИСМИ                          МЪСТЪН                        ДЬОНМЕЗ

КАТЯ                          АЛЕКСИЕВА                     МАРИНОВА

МАРГАРИТА                     АЛЕКСИЕВА                     ИЛИЕВА

МАРИЯНА                       СТАВРЕВА                      АНГЕЛОВА

МИЛЕНА                        НИКОЛОВА                      МИХАЙЛОВА

НАДЯ                          МИНЧЕВА                       КАРА

НАДЯ                          РАШКОВА                       ИВАНОВА

НУШКА                         ХАНКОВА                       ИВАНОВА

РЕНЕТА                        РАФАИЛОВА                     ФУРНАДЖИЕВА

РУМЕН                         ЕМИЛОВ                        РУСАНОВ

РУШЕН                         РАМАДАНОВ                     МЕХМЕДОВ

СВЕТОЗАР                      СТИЛИЯНОВ                     ХРИСТОВ

СЕВДАЛИНА                     НИКОЛОВА                      МЕХМЕД

ТАЙФУН                                                      ДЬОНМЕЗ

ТАНЯ                          СЕВЕРИНОВА                    МАРИНОВА

ТИХОМИР                       СЕВЕРИНОВ                     МАРИНОВ

ТИХОМИР                       СТИЛИЯНОВ                     ХРИСТОВ

ФАНКА                         МЛАДЕНОВА                     СИРАКОВА

ФУРКАН                                                      КОДЖАЕР

ХАНКО                         ЕМИЛОВ                        ИВАНОВ

ХРИСТИНА                      ЕМИЛОВА                       РУСАНОВА

ХРИСТО                        ЯНКОВ                         СИРАКОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 020                            кметство ...........     населено място С.РОСЕН

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ГАНЧО                         АНГЕЛОВ                       МАРИНОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 021                            кметство ...........     населено място С.РОСЕН

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТРИНКА                    ТРИФОНОВА                     ВАСИЛЕВА

НЕВЕНА                        РУСКОВА                       СТЕФАНОВА

ТОДОР                         ВАСИЛЕВ                       ВАСИЛЕВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 022                            кметство ...........     населено място ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ГАНКА                         ГЕОРГИЕВА                     МАЛЧЕВА

ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        ДРАГАНОВ

МАРИЯ                         МИЛЧЕВА                       ТОДОРОВА

МАРИЯ                         РУМЕНОВА                      ДИМИТРОВА

СЛАВИ                         ИЛИЕВ                         КАЛОВ

ЯНЧО                          ПЕЕВ                          КОМИТОВ

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 октомври 2022 г.

(чл.39, ал.1 ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

Област БУРГАС                           Община СОЗОПОЛ

секция № 023                            кметство ...........     населено място ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ

 

адрес на избирателна секция ...................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЛЕНТИНА                     ВЕНИСЛАВОВА                   ПАВЛОВА

ВАНЯ                          НИКОЛАЕВА                     КАРАСТОЯНОВА

ВЛАДИМИР                      АНГЕЛОВ                       МИХОВ

ВЛАДИМИР                      ГЕОРГИЕВ                      ПОПОВ

ДЕЧКА                         МИХАЙЛОВА                     ИВАНОВА

ЙОРДАН                        ВАЛЕРИЕВ                      КОСТОВ

ПЕТКО                         МИХАЙЛОВ                      ПОЛИМЕНОВ

СЛАВЕНА                       ВАЛЕНТИНОВА                   НАЗЪРОВА

СНЕЖАНА                       НЕДЕЛЧЕВА                     ПОПОВА

ТОМА                          ТОДОРОВ                       ПОПОВ

ХРИСТО                        ГЕНОВ                         ГЕНОВ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930