НачалоБанкови сметки


БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

Банков код: CECBBGSF

  IBAN ВИД ПЛАЩАНЕ
Бюджетна сметка BG77 CECB 97903179 9626 01  
Окончателен год. (патентен) данък BG54 CECB 97908479 9626 02 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти BG54 CECB 97908479 9626 02 44 21 00
Данък върху наследствата BG54 CECB 97908479 9626 02 44 22 00
Данък върху превозните средства BG54 CECB 97908479 9626 02 44 23 00
Такси за битови отпадъци BG54 CECB 97908479 9626 02 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин BG54 CECB 97908479 9626 02 44 25 00
Туристически данък BG54 CECB 97908479 9626 02 44 28 00
Други данъци BG54 CECB 97908479 9626 02 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции BG54 CECB 97908479 9626 02 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция BG54 CECB 97908479 9626 02 44 40 00
Приходи от наеми на имущество BG54 CECB 97908479 9626 02 44 41 00
Приходи от наеми на земя BG54 CECB 97908479 9626 02 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки BG54 CECB 97908479 9626 02 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити BG54 CECB 97908479 9626 02 44 44 00
Приходи от дивиденти за държавата BG54 CECB 97908479 9626 02 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на BG54 CECB 97908479 9626 02 44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми BG54 CECB 97908479 9626 02 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми BG54 CECB 97908479 9626 02 44 52 00
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи BG54 CECB 97908479 9626 02 44 55 00
Приходи от продажби на земя BG54 CECB 97908479 9626 02 44 56 00
Приходи от концесии BG54 CECB 97908479 9626 02 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия BG54 CECB 97908479 9626 02 44 58 00
Приходи от продажба на нематериали активи BG54 CECB 97908479 9626 02 44 59 00
Приходи от глоби, санкции и неустойки, нак. лихва BG54 CECB 97908479 9626 02 44 65 00
Други неданъчни приходи BG54 CECB 97908479 9626 02 44 70 00
Такси за технически услуги BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 01
Такси за ползване на детски градини BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и др. по социалния BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 05
Такси за добив на кариерни материали BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 06
Такси за административни услуги BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 07
Такси за ползване на пазари тържища BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 09
Такси за полване на общежития и други по образованието BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 10
Такси за гробни места BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 11
Други общински такси BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда BG54 CECB 97908479 9626 02 44 80 81

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930