НачалоСпорт и младежки дейностиСпортен календар

Община Созопол - Спортен календар

  • ПДФ
  • Печат

Спортен календар за 2019 година на Община Созопол


Основната цел и стратегия на Комисията по Младежки Дейности и Спорт към Община Созопол през настоящата 2019 година е чрез физическа култура и спорт да се създадът:

- Много добри условия за приобщаване на децата, младежта и широките слоеве от населението към здравословен начин на живот и постигане на физическа и психическа устойчивост.

- Възпитаване на нравствени и морални ценности, които са в основата за формиране мирогледа на съвременната младеж.

- Пълноценно използване на свободното време чрез физически занимания и спорт е най-добрия и ефективен начин за успешното противодействие с тютюнопушенето, наркоманията и другите социални деформации.

- Професионален подход към дейността на всички спортни клубове на територията на Община Созопол за постигане на високи спортни резултати и издигане престижа на Общината на държавно и международно ниво.

Спортните клубове на територията на Община Созопол

ФУТБОЛЕН КЛУБ "СОЗОПОЛ"

Основен спонсор на клуба Община Созопол - Субсидия за 2019 г.- 400 000 лв.

Основна цел на ФК "СОЗОПОЛ" е да бъде притегателна сила за младите хора, които чрез най-популярния спорт да развият спортните си умения за постигане на здравословен и пълноценен начин на живот. През настоящата 2019 г. ФК "СОЗОПОЛ" ще продължи израстването си в тактико- технически план и утвърждаването му като лидер в групата. Развитието му в дългосрочен план е професионалното му израстване и постигане на високо спортно майсторство. Професионален подход към детско-юношеската школа за откриване и израстване на талантливи местни кадри, които да са основата на мъжкия отбор.

Доизграждането и функциониране на футболната база като модерен спортен комплекс ще даде отлична възможност за реализиране на набелязаните цели.

ГРЕБЕН КЛУБ "СОЗОПОЛ"

Общинска субсидия за 2019 г. - 25 000 лв.

Усилията на клуба ще бъдат насочени към масовизацията на спорта и изграждане на личности за този благороден спорт. В настоящата година клубът ще работи за нови индивидуални шампиони, които да намерят място в юношеския национален отбор на България.Утвърждаването им като национални състезатели и успешното им класиране през тази година на Европейско и Световно първенство за юноши.

КАРАТЕ КЛУБ "БУШИ-ДО" ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

Общинска субсидия за 2019 г.- 20 000 лв.

Спортният клуб се обединява около идеята за развитие и популяризиране на спортната дейност на територията на Община Созопол. Направлението, в което работи е да обогати спортния облик на града. Да обучава както талантливи, така и всички обичащи този спорт.

Да спомогне за развитието на младите хора и за изграждането на личности с добро самочувствие, самодисциплина и целенасоченост. Както и постигане на високи резултати в състезанията от вътрешния и международен календар на Асоциацията Българско Карате- До (Киокушин).

СПОРТЕН КЛУБ "КИБОРГ"

Общинска субсидия за 2019 г. - 5 000 лв.

Основна цел на СК "КИБОРГ" през настоящата година е привличането на максимален брой подрастващи за системно занимание с различни форми на спорт. За поддържане и развитие на физическата им дееспособност, за отмора и развлечение. За създаване на навици и природосъобразен начин на живот още в ранна юношеска възраст като начин на противодействие на негативните аспекти на ежедневието и осъзнаване на физическата активност като субективана необходимост.

Спортният клуб предоставя стопанисваната от тях материална база за безплатен достъп на ученици от Община Созопол.

СПОРТЕН КЛУБ "ОЛИМП"

Общинска субсидия за 2019 г. - 5 000 лв.

Цел на СК "ОЛИМП" е разширен обхват и създаване на мотивация сред младежта за участие в системна спортна дейност, за изява и постигане на лични резултати. Подобряване на физическата дееспособност на учащите се, разннообразяване и осмисляне на свободното им време, като противодействие на негативните явления в обществото.

Безплатен достъп на учениците и всички спортни клубове от Община Созопол до материалната база.

"ОБЩИНСКИ ЯХТ КЛУБ СОЗОПОЛ"

Общинска субсидия за 2019 г. - 25 000 лв.

Цялата дейност на клуба е подчинена на идеята да се развива ветроходния спорт в обществена полза като целите са насочени към възпитаване на децата и младото поколение в любов към морето и ветроходството. Приобщаване и обучение във ветроходни умения на максимален брой деца от Общината като им се даде основа за бъдещо професионално развитие свързано с морето.

Сформиране на представителен детски отбор, който да гони високи спортни резултати и нареждането на град Созопол на полагащото му се челно място сред ветроходните центрове.

ФК "СТОЯН ГЕОРГИЕВ -ОБРАЗА" С.РОСЕН

Общинска субсидия за 2019 г. – 5000 лв.

Целта на клуба е масово популяризиране на футбола сред детско-юношеската възраст. Изграждане на морално-волеви ценности сред младите хора. Футболните занимания да водят до положителни резултати в психологично, социално и спортно направление. Да доразвие, вродените индивидуални качества на подрастващите. Откриване на футболни таланти и привличането им към ФК "СОЗОПОЛ".

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "АНГЕЛ ГОЧЕВ" С.РАВНА ГОРА

Общинска субсидия за 2019 г. - 25 000 лв.

Основна цел на клуба е популяризирането на борбата като най-обичаният традиционен български спорт. Четирите центъра по борба, с който разполага Община Созопол усилено привличат младите хора в пълноценни занимания и изграждане на психическата им и волева устойчивост. Спортните цели на клуба са класиране на призови места от Републиканско първенство и Международни турнири.Участието на състезателите ни на Европейското и Световно първенство за юноши.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВАНЕ "БРИЗ" КЛОН ГР.СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2019 г. - 10 000 лв.

Основна цел на клуба е популяризирането на плуването като най-обичаният популярен спорт от морските дисциплини. С модерният плувен басейн с който разполагаме ще бъдат привлечени много деца с които младите треньори от клуба ще подготовят за израстването им като добри състезатели в този спорт.

ОБЩИНСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР, ГР.СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2019 г. - 5 000 лв.

Целта на водолазния център е подготовка на водолази, чрез провеждане на курсове, изготвяне на учебни програми, методични ръководства и други учебни материали свързани с обучението. Това ще се осъществява чрез приобщване и обучение във водолазни умения на максимален брой деца от Общината, като ги възпитава в любов към морето.

СПОРТЕН КЛУБ „СПАРТАК” ГР. СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2019 г. – 5000 лв.

Поставените цели за тази година пред клуба са - популяризиране на спорта сред младите хора.

Заниманията по ЕММА- свободни бойни изкуства се провеждат в две посоки. Едната е постигане и поддържане на спортна форма, добиване на самочувствие и способност за самозащита, а другата подготовка е изграждане на състезатели за участие в призово класиране в състезанията от вътрешния спортен календар.

СПОРТЕН КЛУБ „Св. НИКОЛА“ ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

Общинска субсидия за 2019 г. – 5000 лв.

Целта на клуба е масово популяризиране на футбола сред детско-юношеската възраст. Изграждане на морално-волеви ценности сред младите хора. Футболните занимания да водят до положителни резултати в психологично, социално и спортно направление. Да доразвие, вродените индивидуални качества на подрастващите. Откриване на футболни таланти и привличането им към ФК "СОЗОПОЛ".

„СНЦ СЪРФ КЛУБ – СОЗОПОЛ“ СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2019 г. – 5000 лв.

Основна цел на клуба е популяризирането на сърфа като популярен морски спорт. Идеята е да се привлекат деца и младежи, и да се обучат за състезанаия в този спорт.

ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩНИ СЪСТЕЗАНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

- Областно първенство по баскетбол, момчета 5,7 клас – зала "Бойчо Брънзов" гр. Бургас

- Областно първенство по лека атлетика 5,7 клас- гр.Бургас

- Областно първенство по волейбол 5, 7 клас – гр. Бургас

Всички спортни състезания по календара на училищата в Община Созопол.

ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ 50 000 лв. за МАСОВИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

ЯНУАРИ

06.01.2019 г.

Богоявление- Йорданов ден - хвърляне на кръста

Организатор: Община Созопол

ФЕВРУАРИ

МАРТ

16.03.2019 г.

Тодоров ден- конни надбягвания (кушии) Състезание по Off road -автомобили – кметство с. Равадиново и кметство с. Равна гора

Организатор: Община Созопол.

АПРИЛ

26.-30.04.2019 г.

Държавен тенис турнир за юноши и девойки до 18 г.

Организатор: Община Созопол

МАЙ

01.05.2019 г.

Празник на с.Равна гора - народни борби

Организатор: Община Созопол

05.05.2019 г.

Празник на с.Присад - народни борби

Организатор: Община Созопол

06 -12.05.2019 г.

Международен тенис турнир за мъже.

Организатор: Община Созопол

06.05.2019 г.

Херделезе-празник на ромите - народни борби и конни надбягвания

Организатор: Община Созопол

09.05.2019 г.

Лекоатлетически крос и щафета в чест деня на Европа – гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

Летен Никулден – гр.Черноморец

Организатор: кметство Черноморец

11-12.05.2019 г.

Празник на с.Зидарово - народни борби

Организатор: Община Созопол

11.05.2019 г.

Спортен празник със служителите на Община Созопол в чест на Националния ден на спортиста 17 май

Поход в района на Странджа и спортни игри на открито.

Организатор: Община Созопол

19.05.2019г.

Спортен празник на СУ “Св.Св. Кирил и Методий “– гр.Созопол - Майсторско каране на велосипеди и развлекателни игри

Организатор: Община Созопол

23-24.05.2019 г.

Празник на с.Росен - народни борби и и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

25 – 27.05. 2019 г.

Тенис турнир от веригата „Киндер+“ /деца на възраст 8-12 г./

Организатор: Община Созопол

ЮНИ

15.06.2019 г.

Детски турнир по футбол – гр. Черноморец

Организатор: Община Созопол

15.06 -16.06.2019 г.

Празник на с.Равадиново - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

 

15.06.2019 г.

Закриване на учебната година – училищни спортни състезания

Демонстративен турнир по плуване и др. Водни занимания в закрития плувен басейн

Организатор: Община Созопол

15.06.-16.06.2019 г.

Празник на с.Габър - народни борби

Организатор: Община Созопол

 

15-16.06.2019 г.

Турнир по плажен волейбол гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

ЮЛИ

16-17-18.07.2019 г.

СВЕТА МАРИНА - ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА гр.СОЗОПОЛ

Спортни мероприятия в чест на празника на града

- Традиционен плувен маратон

- Народни борби

Организатор: Община Созопол

31.07.2019 г.

Международен турнир по силов трибой – Амфитеатър, гр. Созопол

Организатор: Община Созопол

АВГУСТ

03 - 04.08. 2019 г.

Празник на с.Индже Войвода - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

31.08. – 01.09.2019 г.

Празник на с.Вършило - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

СЕПТЕМВРИ

07 - 08.09.2019 г.

Празник на с.Атия - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

01.09.2019 г.

Ретро парад на автомобили гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

08-15.09.2019 г.

Международен турнир по тенис за юноши и девойки до 14 години

Организатор: Община Созопол

09-12.09.2019 г.

Международен турнир по тенис за деца до 11 години

Организатор: Община Созопол

22-28.09.2019 г.

Международен турнир по тенис за юноши и девойки до 18 години

Организатор: Община Созопол

29. 09 -06.10. 2019 г.

Международен турнир по тенис за жени от календара на ITF

Организатор: Община Созопол

21-22.09.2019 г.

Празник на с.Крушевец - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

 

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

Последната сесия за годината на Общински съвет - Созопол

Награждаване на най-добрите спортисти на Община Созопол за 2019 г.

Организатор: Община Созопол

Обща Общинска субсидия за 2019 г. – 590 000 лв.

Телефон за контакт: Община Созопол - 0550/ 2 57 12 ; 0550/ 2 57 13


КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

Програмата на КМДС за развитието на спорта през периода 2014-2020г. е възстановяване, запазване и разкриване на традиционни спортни мероприятия и включването им в националния и международен календар.

Активно включване на младите хора в обществения живот и партньорство с местната власт.

Финансова и морална подкрепа от цялата наша спортна общественост на ФК Созопол за израстването му като професионален футболен клуб, заемащ достойно място в най- високия ешалон на българския футбол.

Подпомагане и професионален подход към детско- юношеската школа, неразривна част от представителният ни тим.

Финансова и материална подкрепа на всички спортни клубове на територията на Община Созопол.

Компетентно отношение и разбиране от нуждите на всеки клуб и решаването на най-неотложните им проблеми.

Тясно сътрудничество с МФВС за кандидатстване на спортните ни клубове за усвояване на финансови средства по програмите:

Пряк контакт на спортните клубове с техните федерации за допълнително подпомагане от всяко едно естество.

Всички тези цели, които сме си поставили и за успешната им реализация са неразривно свързани с освежаване и модернизиране на всички спортни съоръжения, терени и игрища с които разполага Община Созопол.

Добра практика са изградените футболни игрища в с.Черноморец 2014г. , с.Росен и с. Равадаиново 2015 г., с цел провеждане на тренировъчния процес на футболистите и активно занимание на децата и подрастващите с популизиране на масовия спорт.

Ремонтиране и освежаване на футболните игрища и площадки в с.Атия, с.Равна гора.

Изграждане на спортен комлекс с. Крушевец с цел активно занимание на децата и подрастващите с масовия спорт.

След подписването на дългосрочен договор с в.с „Санта Марина" гр. Созопол се ползва от гражданите на гр.Созопол за масова физкултура, спортният комплекс състоящ се от двоен тенис корд, две спортни игрища и прилежаща към тях пристройка, вело алея, пешеходна пътека, детска площадка и амфитеатър.

Желаните насоки за възстановяване и развитие на спорта в общината са:

Подкрепа за детско- юношеския спорт;

?  Модернизация на спортните бази;

?  Изграждане на нови спортни бази;

?  Отреждане на общински терени за спортни бази;

?  Създаване на нови спортни клубове;

?  Осигуряване на достъп за хора с увреждания до спортните бази;

?  Организиране на акции за спонсориране и съпътстващи инвестиции в спортни съоръжения.

Ценейки всичко постигнато до тук и високите цели които сме си поставили за периода 2014-2020г. са немислими без щедрата, финансова и морална подкрепа на Община Созопол в лицето на кмета на общината г-н Панайот Рейзи.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930