НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д

З А П О В Е Д

На основание чл.44 от Закона за местното самоуправление и      местната администрация, във връзка с чл.7 и чл.7б,  от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, при следните мотиви:

1. Настъпилият туристически сезон 2010г. в населените места и селищни образования на територията на гр.Созопол,  гр.Черноморец и с. Равадиново

2.Постъпили оплаквания за нарушаване на обществения ред на територията на гореизброените селища чрез използване на висока музика в заведения в близост до домове и хотели.

3.   За осигуряване спокойствие и почивка на жители на общината и туристи при случаите когато се извършват дейности от стопански и битов харектер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите

 

 

І. Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. На основание чл.7 ал.2  от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол  извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради  и в близост до тях се ЗАБРАНЯВА  в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 07.00 часа

 

2. На основание  чл.7б,  ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси от месец май до месец септември включително  се ЗАБРАНЯВА след 23.00часа до 07.00часа

 

ІІ. Н А Р Е Ж Д А М:

 

Работното време на ЗХР се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинската администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 00.30 часа при изпълнение на условията на чл.7б , ал.3 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност.

Въз основа на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол се подава заявление от управителя на ЗХР.

На основание чл.29 и чл.30 от горецитираната Наредба, на нарушителите ще бъдат съставени актове за административно нарушение и ще бъдат налагани глоби, съответно имуществена санкция, съобразно степента на извършеното нарушение.

Контрол по настоящата заповед възлагам на зам.-кмета на Община Созопол – С.Георгиев , на Директор Д-ция „УТСКЕУС” – Хр.Христов, на Ир.Николова – гл.експерт Д-ция „ЕМСТКОИХД”, на Началник РУП-Созопол – комисар Дойчин Янев.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на общинска администрация и други подходящи места.

Препис от настоящата Заповед да се изпрати до РУП-Созопол за сведение и оказване на контрол и съдействие по изпълнението й.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930