НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед - допускане на ПУП

З А П О В Е Д

 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

                       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

     1. Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.124, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ

     2. Заявление  от Здравко Янев Главчев с вх.№4-94-З-10/29.03.2012год., относно искане за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии в местност „Ново селище”, землище гр. Черноморец, обл. Бургас.  

     3. Задание за проектиране по чл.124, ал.7 от ЗУТ, Графична част - предложение

   4. Обословена необходимост от парцеларен план на трасе за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии

Д О П У С К А М:

      Изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура за обект „ПУП – парцеларен план за улична регулация” извън границите на урбанизираните територии в местност „Ново селище”, землище гр. Черноморец, обл. Бургас, като одобрявам Заданието на новия подробен устройствен план при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ.  

      Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с: МОСВ – РИОСВ - гр. Бургас /чл.125, ал.6 ЗУТ/, “В и К” ЕАД - гр. Бургас, “Електроразпределение”, по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ  преди внасянето му за приемане и одобряване.

          Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

 

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930