НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбявление за одобрен Подробен устройствен план за обект: „Кабелно захранване 20kV за пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ №67800.1.267, землище гр. Созопол”

Обявление за одобрен Подробен устройствен план за обект: „Кабелно захранване 20kV за пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ №67800.1.267, землище гр. Созопол”

  • ПДФ
  • Печат

 

Община Созопол /ЕКНМ – 67800/, област Бургас, съобщава на заитересуваните лица, че в Държавен вестник, брой 22 от 05.03.2013година е обнародвано Решение №389 от Протокол №18/08.02.2013 година на Общински съвет Созопол, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 , чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и  положително становище на  РДГ-гр.Бургас за учреден безсрочен сервитут на основание чл.62, ал.3, т.3 от ЗГ е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20kV за пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ №67800.1.267, землище гр.Созопол”, с трасе и сервитути в обхват на поземлени имоти №67800.35.57, 67800.1.260, №67800.1.104, №67800.1.45, 67800.1.265, №67800.1.43, №67800.1.155, №67800.1.157 и №67800.1.267, землище гр.Созопол.

           ПСОВ – Созопол е обявен с Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година на Общински съвет – Созопол, за обект от първостепенно значение за Община Созопол.

 

           В четиринадесетдневен срок оот обнародването в ДВ, решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол  до Административен съд – гр.Бургас.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031