НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТВременна забрана върху допускането на подробни устройствени планове и издаване на разрешения за строеж в землището на гр. Черноморец

Временна забрана върху допускането на подробни устройствени планове и издаване на разрешения за строеж в землището на гр. Черноморец

  • ПДФ
  • Печат

 

З А П О В Е Д

№ 8-Z-200/18.02. 2013 год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

             На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, и на основание  чл. 198,ал.1 ,т.2 и ал.2 от Закон за устройство на територията във връзка с  изработването на технически проекти за строителство, свързани с осъществяването на предвижданията на ПУП-Парцеларни планове, извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения с цел подобряване на техническата инфраструктура и изпълнение ангажименти  по ОПОС в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап, подобект Канално-помпена станция  къмпинг „Черноморец” и крайбрежен колектор;  Като проучването и  изработването на проектите и строителството попада в териториите на къмпинг „Черноморец” и на ПИ; 81178.5.112; 81178.5.118;  81178.5.119; 81178.5.121; 81178.5.149; 81178.5.148; 81178.5.147; 81178.5.150; 81178.5.360; 81178.5.127; 81178.5.128; 81178.5.359; 81178.5.111 в  местност”Аклади” землище гр.Черноморец и след като установих, че в територията в обхвата на проектиране и строителство попадат поземлени имоти за които има допуснати за изработване и влезли в сила ПУП-ПРЗ, но които не са приложени по смисъла на §22 от ЗР на ЗУТ

З А П О В Я Д В А М:

    1.Налагам забрана върху допускането на подробни устройствени планове и издаване на разрешения за строеж в обхвата на горепосочената територия .

     2.Строителната забрана не се отнася за имоти публична, общинска и държавна собственост.

     3. С оглед защита и опазване на особено важен обществен интерес, свързан с осъществяването на предвижданията на ПУП-Парцеларни планове и Технически проекти, с цел подобряване на техническата инфраструктура и опасност от сериозно затруднение по изпълнение ангажиментите по Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013” допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл.60, ал.1 от АПК;

   4.На основание чл.198, ал.4 от ЗУТ спирам прилагането действието на всички влезли в сила подробни устройствени планове за имоти в обхвата на горепосочената територия.

   5.Забраната е в сила до одобряване на техническите проекти , но не повече от две години от влизане в сила на заповедта.

      Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересуваните лица.

       Настоящата заповед да се сведе до знанието на главния архитект на Община Созопол за сведение и изпълнение и да се съобщи чрез обявление , обнародвано в „ДВ”

       Предварителното изпълнение може да се обжалва в 3-дневен срок от обявяването .

      Заповедта може да се обжалва по реда на чл.215 от ЗУТ чрез община Созопол до Бургаски административен съд.

                            

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

ЗАПОВЕДТА Е ОБЯВЕНА в ДВ бр.28 от 19 март 2013гscroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930