НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д-пуп1

З А П О В Е Д-пуп1

З А П О В Е Д

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание  чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 от ЗУТ, Предложение с изх.№ 5-94-00-11(2)/27.03.2014 година на главният архитект на Община Созопол, постъпило заявление от Георги Димов Чобанов, гр.Созопол, ул.”Каваците” №3 и Атанас Димов Чобанов, гр.Созопол, ул.”Морска” №19 с вх.№ 5-94-00-11/20.03.2014 година за допускане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  в обхват на УПИ VІІ-62 в квартал 24 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол, Писмо с изх.№ 1337/10.03.2014 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ  във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Д О П У С К А М :

Да се проведе процедура за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VІІ-62 в квартал 24 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол като се предвижда следното изменение:

? От УПИ VІІ - 62 в квартал 24 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ VІІ-62 с площ 599 кв.м. и УПИ ХІ-62 с площ 599 кв.м. в квартал 24 по плана на с.Равадиново и същите се отреждат „За жилищно застрояване”,  при следните градоустройствени показатели : плътност на застрояване 40%; Кинт=1,2, Нмах=10,00 метра, минимално озеленена площ 40%.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Главният архитект да издаде скица с виза.

С настоящата заповед се одобрява задание с изх.№ 5-94-00-11(1)/27.03.2014 година на основание чл.124б ал.1 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

 

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930