НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол

Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол

 

ЗАПОВЕД

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

№ 8 – Z - 1373

Созопол, 22.08.2014г.

 

                       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.133 от ЗВМД, във връзка с Протокол № 4 от 22.08.2014г. на Общинската Епизоотична Комисия и Заповед № РД 10-175/19.08.2014г. на Областният управител на Област Бургас и Заповед № РД 11-1366/14.08.2014г. на Изпълнителният Директор на БАБХ

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1.Кметовете и Кметските наместници на територията на Община Созопол да извършат преброяване на регистрираните едри и дребни преживни животни и да предоставят списъците на официалния ветеринарен лекар на Община Созопол.

2. При получаване на сигнал за съмнение за болестта син език да се извършат клинични прегледи на преживните животни.

3.Забранява се предвижването на възприемчиви за Син език преживни животни.

4. Изключение от забраната от настоящата заповед се отнася за животни, предназначени за незабавно клане, след извършван клиничен преглед, термометриране и обработка с инсектицидни препарати без карентен срок  и не показали клинични признаци на болестта син език в деня на третирането. Животните да се придвижат за клане в светлите части на деня.

Клането на животни, произхождащи от населени места с радиус от 20км от населени места с констатирани огнища да се извършва само в кланици, разположени на територията на същата област или съседна такава, в която има констатирано заболяване син език.

Клането следва да се извършва само в кланици, на територията на областта от която произхождат животните за Община Созопол BG0201035-„Нова Мес“ ЕООД, гр.Дебелт.

Клането на животни, произхождащи от населени места с радиус над 20км от населени места с констатирани огнища да се извършва само в кланици, разположени на територията на областта с констатирано заболяване син език.

5.Забранявам пашата на всички възприемчиви животни, в часовете с активен летеж на куликоиди от 19:00ч. до 08:00ч.

6.Забранявам провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на Община Созопол.

7.Заповядвам съвместен постоянен контрол с органите на Министерството на вътрешните работи за спазване на забраните.

8.Извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни животни, места за съхранение на торта и местата за водопои в населените места, разположени в радиус от 20км от заразените животновъдни обекти.

9. Кметовете и Кметските наместници на територията на Община Созопол да уведомят собствениците на пчелини преди извършване на дейностите дезинсекция, с цел предпазване на пчелите от отравяне с препаратите използвани за дезинсекция.

10.Собствениците на животновъдни обекти на територията на общината да извършат периодична обработка на животните с препарати с инсектицидно  и/или репелентно действие.

11. Забранявам търговията в 100км предпазна зона, с едри и дребни преживни животни, с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства.

12.При съмнения в здравния статус на преживните животни незабавно да бъде уведомен Официалния Ветеринарен Лекар на Община Созопол, който е представител на отдел „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ОДБХ-Бургас, Д-р Атанас Щерев GSM 0884 331 737.

13.Определяне на охраняеми площадки, от кметовете на населените места, където да се събират умрелите от болестта „син език” животни и откъдето да се товарят на транспортните средства на екарисажите.

14.Обезвреждане на умрелите животни в труднодостъпните райони и в случаи, когато капацитетът на транспортните средства на екарисажите не достига, съгласно изискванията на Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (обн., ДВ, бр, 21 от 2006 г.). Необходимостта от обезвреждане на животните съгласно чл. 2, ап. 2, т. 2 и т. 3 от наредбата да се съгласува с официалния ветеринарен лекар, отговарящ за здравеопазване на животните в община Созопол и да се извършва в негово присъствие или в присъствието на служител от ОДБХ.

15.Уведомявам кметовете и кметските наместници за необходимостта от сформиране на постоянни комисии, съгласно чл, 2, ал, 3 и 4 от горепосочената наредба.

16. Кметовете и кметските наместници да уведомят всички животновъди да подадат заявления до ДФЗ в 10 дневен срок от констатирането на смъртта на животното за форсмажорни условия и до 3 дни подават декларация – заявление до ОДБХ-Бургас.

 

    Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете на населените места и кметските наместници на територията на община Созопол.

    Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните заинтересовани лица и началника на  РУП-Созопол за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ                                            

Кмет на Община Созопол                                      

           

 

Изготвил:

инж. Даниела Стоянова

мл. експерт „Земеделие”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930