НачалоФинансиБюджетЗаповед на Кмета на Община Созопол за подготовка на бюджета за 2015 г.

Заповед на Кмета на Община Созопол за подготовка на бюджета за 2015 г.

 

З А П О В Е Д

 

№ 8-Z-......................2014г.

гр.Созопол

 

 

               На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на чл.83 ал.1 и чл.84 ал.1,ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси,

З А П О В Я Д В А М:

 

                Комисия в състав:

Председател: Златка Щерионова Мусева – директор на Дирекция „Административно - финансова” / гл.счетоводител на Община Созопол / и

Членове:

1.Катя Петрова Стоянова – зам.кмет на Община Созопол;

                2.Петя Спирова Чапевова – зам.кмет на Община Созопол;

3.арх.Румен Александров – гл.архитект на Община Созопол;

                4.Калина Желева Павлова – директор на Дирекция „ИДМДТ”;

5.инж.Христо Димитров Христов – директор на Дирекция „УТКИПE ”;

6.Мариана Паскалева Димитрова– директор на Дирекция „ЕМСКХД”;

7. Катя Павлова Чачева – н-к отдел „Бюджет и ЧР”;

8. инж.Мадлена Ервант Вълчева – н-к отдел „Инвестиц. политика и екология”;

9.Адриана Иванова Попова – н-к отдел „ПМДТУ”;

                10.Иванка Николова Хльостарова – н-к отдел „ УТКРВП”;

11.Божанка Николова Вълкова-Чампарова – н-к отдел „ПНО и УС”;

12.Гергана Спасова Глухчева – н-к отдел „ОКАИО”;

13.Невена Маринова Метинева - ст.счетоводител - зам.гл.счетоводител на Община Созопол;

14.Валентина Ивановна Бученкова - експерт „ Бюджет”;

15. Даниела Георгиева Мархолева  – ръководител РДНО;

16.Йорданка Александрова Димитрова - ръководител „ДСП”;

17.Димитър Недев Недев – директор Общински културен институт „Музеен център“ гр.Созопол;

18.Иван Димитров Бахчеванов – гл.уредник Художествена галерия;

19.Богдана Цвяткова Димитрова - счетоводител Общински културен институт “Музеен център“гр.Созопол;

20.Румен Викторов Илиев – директор „Общинско горско предприятие”гр.Созопол ;

21.Николинка Георгиева Стаматова – счетоводител „Общинско горско предприятие” гр.Созопол.

22.Вяра Паскалева Милчева – ръководител „Образование”, звено „ОДЗ”;

23.Виолета Тодорова Неделчева – ст.счетоводител звено„ОДЗ”;

24.Ренета Атанасова Стоева – кмет на с.Атия;

25.Неделя Стоянова Добрева – кметски наместник на с.Вършило;

26.Димитър Николов Трънков – кметски наместник на с.Габър;

27.Стойчо Илиев Петков – кмет на с.Зидарово;

28.Илия Тодоров Бахов – кметски наместник на с.Индже войвода;

29.Иван Тодоров Иванов – кмет на с.Крушевец;

30.Пенка Петкова Стоянова – кметски наместник на с.Присад;

31.Георги Станев Георгиев – кмет на с.Равна гора;

32.Иван Николов Пазвантов – кмет на с.Равадиново;

33.Иван Трифонов Динев – кмет на с.Росен

34.Добри Стоянов Добрев – кмет на гр. Черноморец;

35.Нина Вълкова Кьосева – гл.счетоводител к-во Черноморец  и счетоводител на ОУ”Христо Ботев” гр. Черноморец;

36.Йорданка Желязкова Станкова – директор ОУ „Хр.Ботев” гр.Черноморец;

37.Димитрина Николова Щерионова – директор СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Созопол;

38.Гергана Тодорова Каракачанова – счетоводител СОУ гр.Созопол ;

39.Станка Пейчева Коева – директор ОУ „Отец Паисий”с.Равна гора;

40.Гинка Кирова Делииванова – счетоводител ОУ Равна гора;

41.Мая Божинова Костадинова – директор ОУ „ П.К.Яворов” с.Крушевец;

42.Ничка Лулева Козарева – директор ОУ „Христо Ботев” с.Зидарово;

43.Веселина Димова Бахарева - счетоводител ОУ Крушевец, ОУ Зидарово;

44.Стефана Иванова Черноглазова – директор ОУ „Христо Ботев” с.Росен;

45.Димка Георгиева Василева – счетоводител ОУ Росен.

Да разработи проекта за бюджет на Община Созопол за 2015 г.при спазване на  разчетите  за  делегираните от държавата дейности за 2015 г. и в съответствие със стандартите, утвърдени с решение на Министерски съвет, да актуализира  бюджетната прогноза за местни  дейности за 2016г.и 2017г.и индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС.

В срок до 15.10.2014г. да бъдат представени на Кмета на Община Созопол проекто - бюджетите за 2015 г. от второстепенните разпоредители с бюджет, от кметовете на  кметства и кметските наместници по населени места.

В срок  до 28.11.2014г. Кмета на Община Созопол да представи проекто- бюджета за 2015 г. за публично обсъждане от местната общност.

Проекто - бюджета на Община Созопол за 2015г., актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2016г. и 2017г.и индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС да бъдат представени на Председателя на Общински съвет в срок до 20 работни  дни след обнародването на Закона за ДБ за 2015г.

Настоящата заповед  да се доведе до знанието на Председателя и членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Веселина Николова Спасова – Секретар на Община Созопол.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

КЧ/ВБ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2023
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031