НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД-дърва

ЗАПОВЕД-дърва

ЗАПОВЕД

На Кмета на Община Созопол

Във връзка с чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.111 ал.5 иал.6 от Закона за горите и Решение №1020/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол

Н А Р Е Ж Д А М:

1. В срок до30.01.2015 г. да се изготвят актуални списъци на домакинствата в следните населени места от Община Созопол: с.Равадиново, с. Атия, с. Росен, с. Равнагора, с. Присад, с. Зидарово, с. Вършило, с. Крушевец, с. Габър и с. Индже войвода и да бъдат представени в ОГП Созопол. В списъците да бъдат вписани трите имена, ЕГН и постоянен адрес с на не повече от един член на домакинство, които имат право да закупят дърва за огрев за собствени нужди и на чието име ще бъде издадена фактура.

2. В срок до 30.05.2015 г. да се представят в ОГП Созопол и списъци с посочени необходими количества дърва за огрев на обществените заведения – детски градини, пенсионерски клубове и други общински сгради, ползващи дърва за огрев.

3. Заплащането срещу фактура от жителите на общината, които са в списъците по т.1 трябва да приключи до 01.06.2015 г. за следните населени места: с. Равадиново,с. Атия, с. Росен, с. Равна гора, с. Присад, с. Зидарово, с. Вършило, с. Крушевец, с. Габър и с. Индже войвода

4. Извозването от временните складове съгласувано с ОГП трябва да приключи до 15.08.2015 г. за следните населени места: с. Равадиново, с. Атия, с.Росен, с.Равнагора, с.Присад, с.Зидарово, с.Вършило, с.Габър, с. Крушевец и с. Индже войвода.

5.Община Созопол и кметствата в съответните населени места не предоставят и не се ангажират с  услугата „ Превоз на дърва за огрев”.

6.Определям цена за 1 куб.м. пространствен - 30 лв. с ДДС.

7.Определям лимит на дърва за огрев за едно домакинство в рамките на една календарна година-  5 куб.м.

8.След посочените срокове, лицата, независимо от това, че са в първоначалния списък, заплащат дървата по пазарни цени на ОГП Созопол или 39 лв. с ДДС за 1 куб.м.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на домакинствата чрез обявления,Официалния сайт на Община Созопол и  издание на Общински вестник.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на кметства и кметските наместници, ОГП Созопол и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта и организацията по изпълнението възлагам на Катя Стоянова-зам. кмет на Община Созопол.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930