НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти

Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти

ЗАПОВЕД

№ 8-Z-7

Созопол 03.01.2018 г. 

 

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСА, във връзка с чл. 133, ал. 2, чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма и §5, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн.ДВ, бр. 30/26.03.2013 г., посл. Изм.ДВ бр.75/27.09.2016 г.) и Решение на Общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти по Протокол №ПР01-18/02.01.18г., 

НАРЕЖДАМ: 

В съответствие с чл. 137, ал. 1 т.1 от ЗТ и неизпълнение на задължението по §5, ал. 1, т. 4 от ПЗР на същия закон,

1.Да се прекрати категоризацията на туристическите обекти по приложения списък, неразделна част от тази Заповед.

2.Да се отрази промяната в обстоятелствата.

3.На основание чл. 137, ал. 3 от Закона за туризма нова категория на обектите се определя по реда на чл. 129 от ЗТ.

4.Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, да се предприемат действия за публично оповестяване чрез публикуване в сайта на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Созопол.

5.Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Петя Чапевова – зам.- кмет на община Созопол.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал:
Юрисконсулт………………………
Изготвил:
Нора Миланова
Началник отдел „Туризъм и икономически дейности“

Чл. 133. (2) от ЗТ: Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години;

Чл. 137. (1) от ЗТ: Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:

1.с изтичането на срока на определената категория;

§ 5. (1)  от ПЗР на ЗТ: Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (ПР01-18 .xls)Списък на обектите66 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930