НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес

Заповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес

ЗАПОВЕД

№ 8-Z-819 от 18.06.2018 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

На основание чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и администрация, във връзка с моя заповед №8-Z-513 от 24.04.2018 г., относно определяне на комисия за извършване на проверка на регистрации по настоящ адрес, съгласно Протокол от 25 май 2018 г за извършената проверка.,  както и на основание чл.92 ал. 14, чл. 99 ал. 4 и чл. 99б ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

  

НАРЕЖДАМ:

 

Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес – с административен адрес гр. Созопол, ул. „Извън регулация“ №2 на следните лица:

 

ЕГН/Дата    Собствено име    Бащино име        Фамилно име       Променен от   

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХХ               ЧЕРНОКОЖЕВ     16.04.2007

ХХХХХХ        КРАЛЕ                  ХХХХХХХ               КРАЛЕВ                18.04.2007

ХХХХХХ        ХРИСТИНКА       ХХХХХХХ               ХРИСТОВА           24.04.2007

ХХХХХХ        ЦВЯТКО               ХХХХХХ                 ЦВЯТКОВ             19.04.2007

ХХХХХХ        ЕЛЕНА                  ХХХХХХ                 БЕЛЧЕВА              23.05.2003

ХХХХХХ        МИЛКА                ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВА         23.04.2007

ХХХХХХ        ВЕЛИКА               ХХХХХХ                 АТАНАСОВА       21.04.2007

ХХХХХХ        МАРГАРИТА       ХХХХХХ                 МИЛАНОВА         23.04.2003

ХХХХХХ        МАРИН                 ХХХХХХ                 ГЕОРЕВ                 16.05.2003

ХХХХХХ        СТОЯН                 ХХХХХХ                 СТОЯНОВ             18.04.2007

ХХХХХХ        КАТЕРИНА          ХХХХХХ                 ПАРТАЛЕВА         15.05.2003

ХХХХХХ        МОМКА               ХХХХХХ                 БОРИСОВА          21.04.2003

ХХХХХХ        НИКОЛА              ХХХХХХ                 КОЛЕВ                  16.05.2003

ХХХХХХ        ПЕТРА                   ХХХХХХ                 КОНАРОВА          23.04.2007

ХХХХХХ        ПЕНА                    ХХХХХХ                 СТОЯНОВА          23.05.2003

ХХХХХХ        МАРИЙКА           ХХХХХХ                 ИВАНОВА             25.04.2007

ХХХХХХ        ВЕСЕЛИНА          ХХХХХХ                 ВЪЛЧАНОВА       23.04.2007

ХХХХХХ        СИЙКА                 ХХХХХХ                 НЕНОВА                16.05.2003

ХХХХХХ        КАЛИЧКА            ХХХХХХ                 ХРИСТОДОРОВА  24.04.2007

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 ТУРМАНОВ          16.05.2003

ХХХХХХ        ПЕНКА                  ХХХХХХ                 АТАНАСОВА       14.05.2003

ХХХХХХ        СТРАХИЛ             ХХХХХХ                 ПЕТРОВ                 16.05.2003

ХХХХХХ        СТАНКА               ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВА         18.04.2007

ХХХХХХ        НЕЙЧО                  ХХХХХХ                 АНГЕЛОВ             28.03.2007

ХХХХХХ        ИЛИЯ                    ХХХХХХ                 СТАМАТОВ          21.04.2003

ХХХХХХ        ТОДОРА               ХХХХХХ                 РАЙКОВА             14.05.2003

  ХХХХХХ        ИВАНА                 ХХХХХХ                 НИКОЛОВА         23.04.2007

ХХХХХХ        ИЛИЯ                    ХХХХХХ                 ПАРАШКЕВОВ    18.04.2007

ХХХХХХ        ВЯРКА                  ХХХХХХ                 МУРОВА               23.04.2007

ХХХХХХ        ДЕНА                    ХХХХХХ                 МИХАЛЕВА          14.04.2003

ХХХХХХ        АЛЕКСЕЙ             ХХХХХХ                 АЛЕКСИЕВ           20.04.2007

ХХХХХХ        ДАФИНА              ХХХХХХ                 РАФАИЛОВА       23.04.2007

ХХХХХХ        ИВАНКА               ХХХХХХ                 ЦЕКОВА                16.05.2003

ХХХХХХ        ГЕОРГИ                ХХХХХХ                 МИНКОВ              18.04.2007

ХХХХХХ        ПЕНКА                  ХХХХХХ                 ЧАНЕВА                16.05.2003

ХХХХХХ        ЖИВКО                ХХХХХХ                 БАЙРАКТАРОВ   21.03.2007

ХХХХХХ        СТОЮ                   ХХХХХХ                 МЪЖГЪЛОВ         19.04.2007

ХХХХХХ        ЕМИЛИЯ              ХХХХХХ                 ДЕРКОЗЛИЕВА    23.04.2007

ХХХХХХ        СТАМА                 ХХХХХХ                 ДИНЕВА                16.05.2003

ХХХХХХ        ПЕТКО                  ХХХХХХ                 ГОРАНОВ             26.03.2007

ХХХХХХ        ЖЕЛКА                 ХХХХХХ                 АНГЕЛОВА           23.04.2007

ХХХХХХ        КАТЯ                    ХХХХХХ                 МИНЧЕВА             29.05.2003

ХХХХХХ        ЙОРДАНКА         ХХХХХХ                 АНТОНИЧ             24.04.2007

ХХХХХХ        НИКОЛА              ХХХХХХ                 СТОЯНОВ             24.04.2007

ХХХХХХ        ПЕТКО                  ХХХХХХ                 ЗАГОРЧЕВ            24.04.2007

ХХХХХХ        ДИМИТЪР            ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВ            28.03.2007

ХХХХХХ        ДИМИТЪР            ХХХХХХ                 КАМИЛАРОВ       18.04.2007

ХХХХХХ        ЕЛЕНКА               ХХХХХХ                 АНГЕЛОВА           14.04.2003

ХХХХХХ        ГЕРГАНА              ХХХХХХ                 ПЕНКОВА             23.04.2007

ХХХХХХ        НЕДА                    ХХХХХХ                 КАНЕЛОВА          16.05.2003

ХХХХХХ        ЗЛАТКА                ХХХХХХ                 КИРКОВА             16.05.2003

ХХХХХХ        НЕДКА                  ХХХХХХ                 ГРИГОРОВА         16.05.2003

ХХХХХХ        КАТЯ                    ХХХХХХ                 КУНЧЕВА             23.04.2007

ХХХХХХ        АТАНАС               ХХХХХХ                 ЯНЕВ                     28.03.2007

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 ИВАНОВ               27.03.2007

ХХХХХХ        КАЛИНКА            ХХХХХХ                 ПАВЛОВА             23.05.2003

ХХХХХХ        ЛЮБОВ                ХХХХХХ                 ГРОЗЕВА               20.04.2007

ХХХХХХ        АЛЕКСАНДЪР    ХХХХХХ                 СТАНЧЕВ              20.04.2007

ХХХХХХ        ДИМИТРИНА      ХХХХХХ                 ГУЩЕРОВА          12.05.2003

ХХХХХХ        ГЕОРГИ                ХХХХХХ                 ДИМИТРОВ          18.04.2007

ХХХХХХ        ГЕОРГИ                ХХХХХХ                 МАЗОВ                  30.04.2003

ХХХХХХ        ГЕОРГИ                ХХХХХХ                 ЧАВДАРОВ           15.03.2007

ХХХХХХ        СТОЯН                 ХХХХХХ                 ДЕЛЧЕВ                 27.03.2007

ХХХХХХ        РАДКА                  ХХХХХХ                 ПРЕДЕВА              12.05.2003

ХХХХХХ        КАТЯ                    ХХХХХХ                 БОРИСОВА          16.05.2003

ХХХХХХ        МИТКО                 ХХХХХХ                 КАРАИЛИЕВ        14.03.2007

ХХХХХХ        ЕЛЕНА                  ХХХХХХ                 МИНЧЕВА             14.05.2003

ХХХХХХ        ДАНКА                 ХХХХХХ                 ЙОРДАНОВА       16.05.2003

ХХХХХХ        РАФЕТ                  ХХХХХХ                 ХАЙРУЛА             14.03.2007

ХХХХХХ        МАРИЙКА           ХХХХХХ                 МИКОВА              23.04.2007

ХХХХХХ        КЕРА                     ХХХХХХ                 ГУТОВА                16.05.2003

ХХХХХХ        ДИМИТРИНКА    ХХХХХХ                 ПЕТРОВА              14.05.2003

ХХХХХХ        ИВАНКА               ХХХХХХ                 ЧОБАНОВА          18.04.2007

ХХХХХХ        ДИШКА                ХХХХХХ                 ТОМОВА               16.05.2003

ХХХХХХ        НЕВЕНА                ХХХХХХ                 ДРАНДАРСКА     23.05.2003

ХХХХХХ        ДЖЕНКО              ХХХХХХ                 АНГЕЛОВ             27.03.2007

ХХХХХХ        НЕДЯЛКА            ХХХХХХ                 ДИМИТРОВА       12.05.2003

ХХХХХХ        НИНА                    ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВА         23.04.2007

ХХХХХХ        РОСЕН                  ХХХХХХ                 ГАНЧЕВ                 16.05.2003

ХХХХХХ        ТОДОРКА            ХХХХХХ                 ЯМАКОВА            16.05.2003

ХХХХХХ        ГЕОРГИ                ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВ            18.04.2007

ХХХХХХ        БОЯНА                 ХХХХХХ                 ДИМИТРОВА       16.04.2007

ХХХХХХ        СЪБИ                    ХХХХХХ                 ЧОЛАКОВ            15.03.2007

ХХХХХХ        КИРИЛКА            ХХХХХХ                 ЦВЕТКОВА           12.05.2003

ХХХХХХ        ЗДРАВКО             ХХХХХХ                 ТОНЕВ                   16.05.2003

ХХХХХХ        КРЪСТИНА          ХХХХХХ                 РАДЕВА                23.04.2007

ХХХХХХ        МАРИЯ                 ХХХХХХ                 ПУРЛАНТОВА     23.04.2007

ХХХХХХ        НЕДЯЛКА            ХХХХХХ                 КОСТАДИНОВА  24.04.2007

ХХХХХХ        ЕЛЕНА                  ХХХХХХ                 ИВАНОВА             16.05.2003

ХХХХХХ        НИКОЛА              ХХХХХХ                 ФОТЕВ                  30.04.2003

ХХХХХХ        АНКА                    ХХХХХХ                 КЪНЧЕВА             13.05.2003

ХХХХХХ        ПЕТЪР                   ХХХХХХ                 БОЖКОВ               09.05.2003

ХХХХХХ        НИКОЛИНКА      ХХХХХХ                 ГАНЕВА                16.05.2003

ХХХХХХ        ПЛАМЕН              ХХХХХХ                 СТОЙКОВ             21.04.2003

ХХХХХХ        ДАФИНКА           ХХХХХХ                 ИЛИЕВА                16.05.2003

ХХХХХХ        КОСТА                 ХХХХХХ                 ПЕТКОВ                27.03.2007

ХХХХХХ        НАНКА                 ХХХХХХ                 ВАСИЛЕВА           16.04.2007

ХХХХХХ        МАРИЯ                 ХХХХХХ                 ПАНАЙОТОВА    16.05.2003

ХХХХХХ        РАДОМИР            ХХХХХХ                 ДИМИТРОВ          23.04.2007

ХХХХХХ        МИТКО                 ХХХХХХ                 СТОЯНОВ             09.05.2003

ХХХХХХ        ГЕОРГИ                ХХХХХХ                 СТОЯНОВ             27.03.2007

ХХХХХХ        ТОНКА                 ХХХХХХ                 ИВАНОВА            25.04.2007

ХХХХХХ        МАРИЯ                 ХХХХХХ                 ДРАЖЕВА             23.05.2003

ХХХХХХ        ЦВЕТАНКА          ХХХХХХ                 СТОЙЧЕВА           12.05.2003

ХХХХХХ          ПЕТКО                  ХХХХХХ                 ГОРОВ                   21.04.2003

ХХХХХХ        СТАНКА               ХХХХХХ                 ВАСИЛЕВА           23.04.2007

ХХХХХХ        ПЕЙЧО                  ХХХХХХ                 ПЕЙЧЕВ                 24.04.2007

ХХХХХХ        АНЧЕ                     ХХХХХХ                 ЗАФИРОВА          23.04.2007

ХХХХХХ        ТАНЯ                    ХХХХХХ                 ИВАНОВА             16.05.2003

ХХХХХХ        НАДЕЖДА           ХХХХХХ                 ВЪЛКОВА             23.05.2003

ХХХХХХ        ПЕПА                    ХХХХХХ                 АНГЕЛОВА           23.04.2007

ХХХХХХ        РАДКА                  ХХХХХХ                 НЕДЯЛКОВА       23.05.2003

ХХХХХХ        ТОШКА                ХХХХХХ                 ЧИКЪКЧИЕВА     12.05.2003

ХХХХХХ        НЕДКА                  ХХХХХХ                 КЕРЕНСКА           14.05.2003

ХХХХХХ        ЕЛЕНКА               ХХХХХХ                 НИКОЛОВА         14.05.2003

ХХХХХХ          ГИНКА                 ХХХХХХ                 АНГЕЛОВА           24.04.2007

ХХХХХХ        ДИМИТРИНКА    ХХХХХХ                 ЧАКМАКОВА      09.05.2003

ХХХХХХ        ФАТМЕ                 ХХХХХХ                 УЗУН                     15.05.2003

ХХХХХХ        ДИМИТЪР            ХХХХХХ                 ТОДОРОВ             14.03.2007

ХХХХХХ        ЙОРДАНКА         ХХХХХХ                 КУЗМАНОВА       19.04.2007

ХХХХХХ        МАРИЯНА           ХХХХХХ                 КОМИТОВА         16.05.2003

ХХХХХХ        ГИНКА                  ХХХХХХ                 ДИНЕВА                26.04.2007

ХХХХХХ        ТАНЯ                    ХХХХХХ                 КАРАИВАНОВА  15.05.2003

ХХХХХХ        ЗЛАТКА                ХХХХХХ                 ЯНКОВА               16.05.2003

ХХХХХХ        СТОЯН                 ХХХХХХ                 ХОДЖЕВ               16.04.2007

ХХХХХХ        НЕДЯЛКА            ХХХХХХ                 ВЪЛЕВА                16.05.2003

ХХХХХХ        АТАНАС               ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВ            16.03.2007

ХХХХХХ        ПЕТРАНКА          ХХХХХХ                 СТОЙКОВА          21.04.2003

ХХХХХХ        ЕКАТЕРИНА        ХХХХХХ                 МАРИНОВА         13.05.2003

ХХХХХХ        ИВАНКА               ХХХХХХ                 ПЪРВАНОВА        16.05.2003

ХХХХХХ        КИРИЛ                  ХХХХХХ                 АЛЕКСАНДРОВ  16.05.2003

ХХХХХХ        РАФЕТ                  ХХХХХХ                 ЮМЕР                    14.03.2007

ХХХХХХ        ЗОЯ                       ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВА         23.04.2007

ХХХХХХ        КАЛИНКА            ХХХХХХ                 ВАСИЛЕВА           23.05.2003

ХХХХХХ        ЯНКО                    ХХХХХХ                 БОГДАНОВ          23.04.2007

ХХХХХХ           ИВАН                   ХХХХХХ                 ПЕНЧЕВ                 16.03.2007

ХХХХХХ        ЗЛАТКА                ХХХХХХ                 БУРГАЗОВА         13.05.2003

ХХХХХХ        КАРОЛИНА         ХХХХХХ                 СТОЯНОВА          23.03.2003

ХХХХХХ        МАРИЙКА           ХХХХХХ                 ЯРЪМОВА            12.05.2003

ХХХХХХ        ГЕОРГИНА           ХХХХХХ                 ПЕТРОВА              26.03.2007

ХХХХХХ        ЯНКО                    ХХХХХХ                 ГОСПОДИНОВ    18.04.2007

ХХХХХХ         СТАНИМИР          ХХХХХХ                 ДИМИТРОВ          27.03.2007

ХХХХХХ        АНА                       ХХХХХХ                 БОБЕВА                 24.04.2007

ХХХХХХ        АЛЕКСАНДЪР    ХХХХХХ                 ВЕНЕВ                   16.05.2003

ХХХХХХ        КРАСИМИР         ХХХХХХ                 ВРЕШКОВ             16.05.2003

ХХХХХХ        ВИОЛЕТА             ХХХХХХ                 ВЕНЕВА                 21.05.2003

ХХХХХХ        ФИЛКА                 ХХХХХХ                 НИКОЛОВА         15.05.2003

ХХХХХХ        ЗЛАТКА                ХХХХХХ                 ХОДЖЕВА            23.04.2007

ХХХХХХ        ИВАНКА               ХХХХХХ                 ЖЕКОВА               12.05.2003

ХХХХХХ        ГАЛЯ                    ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВА         23.04.2007

ХХХХХХ        ТАНЯ                    ХХХХХХ                 МИТЕВА                24.04.2007

ХХХХХХ        КАТЯ                    ХХХХХХ                 НИКОЛОВА         15.05.2003

ХХХХХХ        ДАНКА                 ХХХХХХ                 ИЛИЕВА                14.05.2003

ХХХХХХ        СИМЕОН              ХХХХХХ                 ГАБРОВЛИЙСКИ  26.03.2007

ХХХХХХ        КАТЯ                    ХХХХХХ                 ДЕМИРЕВА           10.05.2003

ХХХХХХ        БОЯН                    ХХХХХХ                 ПАНДУРОВ          19.04.2007

ХХХХХХ        СТОЯН                 ХХХХХХ                 МАНДЖУКОВ     26.03.2007

ХХХХХХ        МАРГАРИТА       ХХХХХХ                 ГАРИПОВА           14.05.2003

ХХХХХХ        МАРИЙКА           ХХХХХХ                 ХОДЖЕВА            09.05.2003

ХХХХХХ        ТОДОРКА            ХХХХХХ                 БЪЧВАРОВА        16.05.2003

ХХХХХХ        ДИМИТРИНКА  ХХХХХХ                   СТАНЧЕВА           23.04.2007

ХХХХХХ         РАДКА                ХХХХХХ                 СТОЯНОВА          09.05.2003

ХХХХХХ        АТАНАС               ХХХХХХ                 АТАНАСОВ          26.03.2007

ХХХХХХ         ЗЛАТИН              ХХХХХХ                 ПАМПОРОВ         24.04.2007

ХХХХХХ        ДИМИТЪР            ХХХХХХ                 КЬОСЕВ                21.04.2003

ХХХХХХ        РАФЕТ                  ХХХХХХ                 ЮМЕР                    20.03.2007

ХХХХХХ        НАДЯ                    ХХХХХХ                 ЩУРОВА               21.04.2003

ХХХХХХ        ЕМИЛИЯ              ХХХХХХ                 СТАМОВА            13.05.2003

ХХХХХХ        АХМЕД                 ХХХХХХ                 АХМЕДОВ            16.03.2007

ХХХХХХ         ЗЛАТКО              ХХХХХХ                 ЗЛАТКОВ              19.04.2007

ХХХХХХ        ВЕЛИНА               ХХХХХХ                 ХРИСТОВА           30.04.2003

ХХХХХХ        ПАВЕЛ                  ХХХХХХ                 НЕДЕВ                   18.04.2007

ХХХХХХ        РАЙЧО                  ХХХХХХ                 КОЛЕВ                  19.04.2007

ХХХХХХ        ВЕЛИЧКА             ХХХХХХ                 ИВАНОВА             16.05.2003

ХХХХХХ        КАНА                    ХХХХХХ                 СТОЯНОВА          12.05.2003

ХХХХХХ        ПЕНКА                  ХХХХХХ                 ИВАНОВА             14.05.2003

ХХХХХХ        НЕДЯЛКА            ХХХХХХ                 ПЕЕВА                   12.05.2003

ХХХХХХ        ТОДОР                  ХХХХХХ                 ТОНЧЕВ                26.03.2007

ХХХХХХ        ЙОРДАНКА         ХХХХХХ                 ИВАНОВА             15.05.2003

ХХХХХХ        СТОЯНКА            ХХХХХХ                 ЧЕЛЕБИЕВА         15.05.2003

ХХХХХХ        СТАНКА               ХХХХХХ                  КОЛЕВА              14.05.2003

ХХХХХХ        ТОНЧО                 ХХХХХХ                 БЪДЕВ                   23.03.2007

ХХХХХХ        КЕРА                     ХХХХХХ                 ТОДОРОВА          19.04.2007

ХХХХХХ        КРАСИМИРА      ХХХХХХ                 НИКОЛОВА         12.05.2003

ХХХХХХ        АНКА                    ХХХХХХ                 ЙОРДАНОВА       23.04.2007

ХХХХХХ        РОСЕН                  ХХХХХХ                 КРУМОВ               16.05.2003

ХХХХХХ        ИВАНКА               ХХХХХХ                 МИНДОВА            12.05.2003

ХХХХХХ        АНТОАНЕТА       ХХХХХХ                 ХРИСТОВА           14.05.2003

ХХХХХХ        БОЖИДАР            ХХХХХХ                 МИХАЛКОВ         23.04.2003

ХХХХХХ        МАРГАРИТА       ХХХХХХ                 ИВАНОВА             12.05.2003

ХХХХХХ        ЕЛЕНА                  ХХХХХХ                 МЕШКОВА           24.04.2007

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 БАЕВ                      08.05.2003

ХХХХХХ        ЖИВКА                 ХХХХХХ                 ЯНЕВА                   25.04.2007

ХХХХХХ       СТОЙКА               ХХХХХХ                 ЧОБАНОВА          14.04.2003

ХХХХХХ        ИВАНКА               ХХХХХХ                 ТАНЧЕВА              14.05.2003

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 ИВАНОВ               16.05.2003

ХХХХХХ        МИТКО                 ХХХХХХ                 АТАНАСОВ          22.03.2007

ХХХХХХ        ВЛАДИМИР         ХХХХХХ                 РАДУЛОВ             30.04.2003

ХХХХХХ         АНКА                   ХХХХХХ                 ИЛИЕВА                16.05.2003

ХХХХХХ        ГАЛЯ                    ХХХХХХ                 БУРИЕВА              24.04.2007

ХХХХХХ        КОЙНИЧКА         ХХХХХХ                 АТАНАСОВА       23.04.2007

ХХХХХХ        ДАНИЕЛА            ХХХХХХ                 ПЕТРОВА              09.05.2003

ХХХХХХ        МАРИЯ                 ХХХХХХ                 КОШНИЧАРОВА 19.04.2007

ХХХХХХ        КИРО                    ХХХХХХ                 КИРОВ                  22.03.2007

ХХХХХХ        КРАСИМИР         ХХХХХХ                 ПЕТРОВ                 19.04.2007

ХХХХХХ        ЦВЕТАН                ХХХХХХ                 БОЯДЖИЕВ          30.04.2003

ХХХХХХ        ЛЮБО                   ХХХХХХ                 РАНГЕЛОВ           18.04.2007

ХХХХХХ        МАРИН                 ХХХХХХ                 КАЛЧЕВ                28.03.2007

ХХХХХХ        МИХАИЛ              ХХХХХХ                 МИХАЙЛОВ         23.05.2003

ХХХХХХ        ЯНЧО                    ХХХХХХ                 ДИМОВ                 27.03.2007

ХХХХХХ        АНЖЕЛА              ХХХХХХ                 СТЕФАНОВА       21.05.2003

ХХХХХХ        АНКА                    ХХХХХХ                 ИВАНОВА             25.04.2007

ХХХХХХ        АСЕН                    ХХХХХХ                 ЙОРДАНОВ          16.05.2003

ХХХХХХ        ИВАЙЛО              ХХХХХХ                 СОКОЛОВ            09.05.2003

ХХХХХХ        ХРИСТИНА          ХХХХХХ                 ВАСИЛЕВА           12.05.2003

ХХХХХХ        ЕЛЕНА                  ХХХХХХ                 ИВАНОВА            24.04.2007

ХХХХХХ        ВЕСЕЛИН             ХХХХХХ                 ГЕНОВ                   20.04.2007

ХХХХХХ       РАСИМ                  ХХХХХХ                 ХАДЖИРАСИМОВ           15.03.2007

ХХХХХХ        МИМА                  ХХХХХХ                 МАМАРОВА         14.05.2003

ХХХХХХ        ВАЛЕНТИН          ХХХХХХ                 БОЯНОВ               16.05.2003

ХХХХХХ        АТАНАС               ХХХХХХ                 АТАНАСОВ          22.03.2007

ХХХХХХ        КРАСИМИР         ХХХХХХ                 ПЪРВАНОВ          14.05.2003

ХХХХХХ        РУМЕН                 ХХХХХХ                 ИЛИЕВ                   30.04.2003

ХХХХХХ        ЖИВКА                 ХХХХХХ                 ТОДОРОВА          26.04.2007

ХХХХХХ        ЙОНКО                 ХХХХХХ                 КУЗЕВ                   18.04.2007

ХХХХХХ        СНЕЖАНА           ХХХХХХ                 МИХАЛКОВА      23.04.2003

ХХХХХХ        СТОИЛ                 ХХХХХХ                 ВЛАДИМИРОВ    17.04.2007

ХХХХХХ        ДИМИТЪР            ХХХХХХ                 ХИЛЧЕВ                28.03.2007

ХХХХХХ        РУСКА                  ХХХХХХ                 ЙОРДАНОВА       25.04.2007

ХХХХХХ        ДИМИТЪР            ХХХХХХ                ПАМПУРОВ         16.03.2007

ХХХХХХ        РУМЕН                 ХХХХХХ                 ПЕТКОВ                16.03.2007

ХХХХХХ        НИНА                    ХХХХХХ                 МИХОВА              14.04.2003

ХХХХХХ        ДИАНА                 ХХХХХХ                 ТОМОВА               16.04.2007

ХХХХХХ        КОНСТАНТИН    ХХХХХХ                 ВАНЧЕВ                21.03.2007

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 БОЧЕВ                   16.03.2007

ХХХХХХ        ЕМИЛ                    ХХХХХХ                 ГЕРОВ                   16.05.2003

ХХХХХХ        ДИЯНА                 ХХХХХХ                 ЗЛАТЕВА              20.04.2007

ХХХХХХ        ИРИНА                  ХХХХХХ                 КУНЕВА                15.05.2003

ХХХХХХ        ЖАНЕТА               ХХХХХХ                 СТАЙКОВА          29.05.2003

ХХХХХХ          ВЛАДИМИРА      ХХХХХХ                 БОЯНОВА             16.05.2003

ХХХХХХ        ВЕЛИЧКО            ХХХХХХ                 ПРАМАТАРОВ     24.04.2007

ХХХХХХ        ИЛИН                    ХХХХХХ                 МИЛЧАНОВ         20.04.2007

ХХХХХХ        АДЕМ                    ХХХХХХ                 МУСТАФА            16.05.2003

ХХХХХХ         ИЛИЯ                   ХХХХХХ                 РАДЕВ                   22.03.2007

ХХХХХХ        СВЕТЛАНА          ХХХХХХ                 НЕДЯЛКОВА       12.05.2003

ХХХХХХ        НЕДЯЛКО            ХХХХХХ                 ДИМИТРОВ          10.05.2003

ХХХХХХ        РУСКА                  ХХХХХХ                  ЙОРДАНОВА      14.05.2003

ХХХХХХ        НИНА                    ХХХХХХ                 МУРГИНА             09.05.2003

ХХХХХХ        ИВАНКА               ХХХХХХ                 КЮЧУКОВА         14.04.2003

ХХХХХХ        ГЕНАДИ               ХХХХХХ                 ГЕНАДИЕВ           14.05.2003

ХХХХХХ        ДИНКО                 ХХХХХХ                 АНДОНОВ            16.05.2003

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 СЛАВОВ               15.04.2003

ХХХХХХ        СЕИД                    ХХХХХХ                 ЮМЕР                    20.03.2007

ХХХХХХ        ВАЛЕНТИНА       ХХХХХХ                 СТРАХИЛОВА     14.03.2007

ХХХХХХ        МАЯ                      ХХХХХХ                 НИКОЛОВА         30.04.2003

ХХХХХХ        ФЕИМ                   ХХХХХХ                 ХЮСЕИНАЛИ      16.03.2007

ХХХХХХ        ГЕОРГИ                ХХХХХХ                 НАЗЪРОВ              13.08.2013

ХХХХХХ        ДРАГОМИР         ХХХХХХ                 СИМЕОНОВ         14.05.2003

ХХХХХХ        ЕЛЕНА                  ХХХХХХ                 ЧИПОВСКА          23.04.2007

ХХХХХХ        ТАШИНА              ХХХХХХ                 МИТРЕВА             25.04.2007

ХХХХХХ        СТОЯН                 ХХХХХХ                 СТОТИРОВ           27.03.2007

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 МИНЧЕВ               14.04.2003

ХХХХХХ        ИВАЙЛО              ХХХХХХ                 ДИМИТРОВ          10.05.2003

ХХХХХХ        КАТЕРИНА          ХХХХХХ                 КОСТОВА             18.04.2007

ХХХХХХ        ЮЛИАН                ХХХХХХ                 ИВАНОВ               14.05.2003

ХХХХХХ       МАРИН                  ХХХХХХ                 РАДЕВ                   15.05.2003

ХХХХХХ        МИРОСЛАВА      ХХХХХХ                 РАДКОВА             07.05.2007

ХХХХХХ        ВЛАДИМИР         ХХХХХХ                 ВЛАДЕВ                30.04.2003

ХХХХХХ        ВАЛЕНТИН          ХХХХХХ                 ДИКОВ                  14.04.2003

ХХХХХХ        ДОРА                    ХХХХХХ                 АРАБАДЖИЕВА  15.05.2003

ХХХХХХ        ВЛАДИМИР         ХХХХХХ                 ГРУДЕВ                 23.05.2003

ХХХХХХ        ЗДРАВКО             ХХХХХХ                 ИВАНОВ               12.05.2003

ХХХХХХ        АЙДЪН                 ХХХХХХ                 АКИФ                    23.03.2007

ХХХХХХ        МИЛЕНА              ХХХХХХ                 БИНЕВА                12.05.2003

   ХХХХХХ      ДИМИТЪР            ХХХХХХ                 БАЙРАКТАРОВ   21.03.2007

 ХХХХХХ      ЗВЕЗДЕЛИН          ХХХХХХ                 ЙОРДАНОВ          07.06.2016

ХХХХХХ        ВЛАДИМИР         ХХХХХХ                 ВАСИЛЧИН          27.04.2007

ХХХХХХ         КЕРА                    ХХХХХХ                 ПАРАШКЕВОВА  16.05.2003

ХХХХХХ        ГАЛЯ                    ХХХХХХ                 НИКОЛОВА         27.04.2007

ХХХХХХ       НИКОЛАЙ            ХХХХХХ                 БЕНЕВРЕЧКИ       30.04.2003

ХХХХХХ        КАЛИН                 ХХХХХХ                 ИВАНОВ               27.04.2007

ХХХХХХ        КРАСИМИР         ХХХХХХ                 ДРАГАНОВ           18.04.2007

ХХХХХХ        НИКОЛИНА         ХХХХХХ                 БРАЙКОВА           23.04.2007

ХХХХХХ        НИКОЛАЙ           ХХХХХХ                 КАРАИЛИЕВ        15.03.2007

ХХХХХХ        ПЕТЪР                   ХХХХХХ                 АЛЕКСОВ             14.05.2003

ХХХХХХ        САБРИ                  ХХХХХХ                 САЛИЕВ                12.05.2003

ХХХХХХ        ЖЕЧКА                 ХХХХХХ                 ВЪРБАНОВА        12.05.2003

ХХХХХХ        ЙОНКО                 ХХХХХХ                 ПЕТКОВ                28.03.2007

ХХХХХХ         МИРОСЛАВ       ХХХХХХ                 ДУШКОВ              18.04.2007

ХХХХХХ        ДИЛЯНА              ХХХХХХ                 ДИМИТРОВА       15.05.2003

ХХХХХХ        БОЯН                    ХХХХХХ                 БОНЕВ                   21.03.2007

ХХХХХХ         НЕДЯЛКА           ХХХХХХ                 ГЕОРГИЕВА         18.04.2007

ХХХХХХ        АСЕН                    ХХХХХХ                 АСЕНОВ                16.05.2003

ХХХХХХ        ЦВЕТАН                ХХХХХХ                 ГЮЗЕЛЕВ              18.04.2007

ХХХХХХ        КРУМ                    ХХХХХХ                 МИХАЙЛОВ         21.03.2007

ХХХХХХ        ТОДОРКА            ХХХХХХ                 ГЕНСУЗОВА         12.05.2003

ХХХХХХ        ВАСИЛ                 ХХХХХХ                 ДИМИТРОВ          27.03.2007

ХХХХХХ        ХЮСЕИН              ХХХХХХ                 ХАЛИЛ                  16.05.2003

ХХХХХХ        МУХАРЕМ           ХХХХХХ                 СМАИЛ                 12.05.2003

ХХХХХХ        ТЮРКЯЙ              ХХХХХХ                 ИЗЕТ                      23.04.2003

ХХХХХХ        ИРИНА                  ХХХХХХ                 ДИМОВА              12.05.2003

ХХХХХХ        МИЛА                   ХХХХХХ                 МАРИНОВА         12.05.2003

ХХХХХХ        ТАНЯ                    ХХХХХХ                 БАНЕВА                10.05.2003

ХХХХХХ        ТУНДЖАЙ           ХХХХХХ                 ЮМЕР                    20.03.2007

ХХХХХХ        ЮЛИАН                ХХХХХХ                 ДИМИТРОВ          23.04.2003

ХХХХХХ        БОРИСЛАВА       ХХХХХХ                  БОРИСОВА         16.04.2007

ХХХХХХ        ДИМО                   ХХХХХХ                 ДИМИТРОВ          27.03.2007

ХХХХХХ        НИКОЛАЙ           ХХХХХХ                 ЦОНЕВ                  07.05.2003

ХХХХХХ        СТАНИМИР         ХХХХХХ                 ИВАНОВ               12.05.2003

ХХХХХХ        КРАСИМИР         ХХХХХХ                 ГАНЧЕВ                 23.04.2007

ХХХХХХ        ЗЛАТКО               ХХХХХХ                 БОНЕВ                   21.03.2007

ХХХХХХ        НИКОЛАЙ           ХХХХХХ                 ДОКСИЕВ             14.04.2003

ХХХХХХ        МИЛЕН                 ХХХХХХ                 КРУМОВ               19.04.2007

ХХХХХХ        АНА                       ХХХХХХ                 ВИДЕНЛИЕВА      10.05.2003

ХХХХХХ       СТАНИСЛАВ        ХХХХХХ                 АНДРЕЕВ              19.04.2007

ХХХХХХ        МЛАДЕН              ХХХХХХ                 БОНЕВ                   21.03.2007

ХХХХХХ          ГЕРГАНА             ХХХХХХ                 АТАНАСОВА       15.05.2003

ХХХХХХ        ЯНКА                    ХХХХХХ                 ГАНЕВА                16.05.2003

ХХХХХХ        ПЕТЯ                     ХХХХХХ                 КРЪСТЕВА           19.04.2007

ХХХХХХ        ИВАЙЛО              ХХХХХХ                 СЛАВОВ               15.05.2003

ХХХХХХ        КОСТАДИН         ХХХХХХ                  БОГДАНОВ         21.03.2007

ХХХХХХ        ДЕЯН                    ХХХХХХ                 МИРЧЕВ                23.05.2003

ХХХХХХ        ИВАЙЛО              ХХХХХХ                 ФОТЕВ                  12.05.2003

ХХХХХХ        МАРКО                 ХХХХХХ                 ДЕНКОВ                21.03.2007

ХХХХХХ        ДАНИЕЛ               ХХХХХХ                 ПЕТРОВ                 14.05.2003

ХХХХХХ        ЯНКО                    ХХХХХХ                 КРЪСТЕВ              21.03.2007

ХХХХХХ        ДЕЯН                    ХХХХХХ                 КАРАНИКОЛОВ  20.04.2007

ХХХХХХ        СВЕТОСЛАВ       ХХХХХХ                 АСЕНОВ                20.04.2007

ХХХХХХ        ПЕТЪР                   ХХХХХХ                 НИКОЛОВ            16.03.2007

ХХХХХХ        ХРИСТО               ХХХХХХ                 ИВАНОВ               16.05.2003

ХХХХХХ        МАРИН                 ХХХХХХ                 БАЛДЖИЕВ          15.03.2007

ХХХХХХ        МИРОСЛАВ         ХХХХХХ                 СОКЛЕВ                20.04.2007

ХХХХХХ        ПАВЛИНА            ХХХХХХ                 ПЕЕВА                   12.05.2003

ХХХХХХ        ЗОРНИЦА             ХХХХХХ                 ПЕНКОВА             15.05.2003

ХХХХХХ        ГЕОРГИ                ХХХХХХ                 СТАНЧЕВ              19.04.2007

ХХХХХХ        ДИМИТЪР            ХХХХХХ                 ДИНЧЕВ                15.05.2003

ХХХХХХ        АНДРЕЙ               ХХХХХХ                 ПЕШЕВ                  07.05.2007

ХХХХХХ        НИКОЛАЙ           ХХХХХХ                 КУНЕВ                   12.05.2003

ХХХХХХ        ВЕРОНИКА          ХХХХХХ                 СТОЙКОВА          17.06.2009

ХХХХХХ        СТАНИСЛАВ       ХХХХХХ                 ЛИЧЕВ                   12.05.2003

ХХХХХХ        ЯВОР                    ХХХХХХ                 ВАСИЛЕВ             16.05.2003

ХХХХХХ        ХЮСЕИН              ХХХХХХ                 АХМЕД                  18.04.2007

ХХХХХХ        ДИНКО                 ХХХХХХ                  ГОСПОДИНОВ   23.05.2003

ХХХХХХ        ДАНИЕЛА            ХХХХХХ                 СТОЙКОВА          07.05.2007

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 РАДЕВ                   16.05.2003

ХХХХХХ        СТАНИСЛАВА    ХХХХХХ                 ВЪЛЧЕВА              24.04.2007

ХХХХХХ        МАРИЯ                 ХХХХХХ                 ИВАНОВА             23.04.2007

ХХХХХХ        ТОДОР                  ХХХХХХ                 ТОДОРОВ             12.05.2003

ХХХХХХ        МЕХМЕД              ХХХХХХ                 МЕХМЕДОВ         22.03.2007

ХХХХХХ        ЮСЕИН                ХХХХХХ                 ЮСЕИН                 20.03.2007

ХХХХХХ        ВЕСЕЛИН             ХХХХХХ                 СПАСОВ               10.04.2006

ХХХХХХ        АНГЕЛ                  ХХХХХХ                 СОЛАКОВ            15.05.2003

ХХХХХХ        ВЛАДИМИР         ХХХХХХ                 ИЛИЕВ                   20.04.2007

ХХХХХХ        ХРИСТО               ХХХХХХ                 ИВАНОВ               26.03.2007

ХХХХХХ        ДИМИТЪР            ХХХХХХ                 ГОСПОДИНОВ    19.04.2007

ХХХХХХ        ХЮСЕИН              ХХХХХХ                 ИСМАИЛ              16.03.2007

ХХХХХХ        БАХТИЯР             ХХХХХХ                 БАХТИЯР              20.03.2007

ХХХХХХ        СВЕТОСЛАВ       ХХХХХХ                 СТОЯНОВ             27.04.2007

ХХХХХХ        ДОНЧО                 ХХХХХХ                 ЯНЕВ                     25.04.2007

ХХХХХХ        ХЮСЕИН              ХХХХХХ                 ХЮСЕИН              22.03.2007

ХХХХХХ        АНТОАНЕТА       ХХХХХХ                ИВАНОВА             16.04.2007

  ХХХХХХ          ИСЛЯМ                ХХХХХХ                 РАСИМ                  27.04.2007

ХХХХХХ        МЕХМЕДАЛИ      ХХХХХХ                 ЕРЕДЖЕБ              22.03.2007

ХХХХХХ        КОСТАДИН         ХХХХХХ                 ИВАНОВ               25.04.2007

ХХХХХХ        ИВАН                    ХХХХХХ                 АГАФОНОВ         20.04.2007

ХХХХХХ        ТИХОМИР            ХХХХХХ                 МОНЕВ                  07.06.2016

ХХХХХХ        СТЕФАН               ХХХХХХ                 НЕДЕВ                  23.04.2007

ХХХХХХ        ЦВЕТАН                ХХХХХХ                 МУСТАФОВ         25.04.2007

ХХХХХХ        МЕРИЧ                  ХХХХХХ                 ХАСАНОВА          06.01.2006

ХХХХХХ        ГЕРГАНА              ХХХХХХ                 БИНЕВА                10.01.2006

ХХХХХХ        КРИСТИЯНА       ХХХХХХ                 ДИМОВА              12.09.2006

ХХХХХХ        МАЛЕНА              ХХХХХХ                 НЕЙЧЕВА              21.05.2007

ХХХХХХ        АЛЕКСАНДРА    ХХХХХХ                 СТОЯНОВА          03.10.2008

ХХХХХХ        ЕЛИЦА                  ХХХХХХ                 ГРОЗЕВА               12.06.2009

ХХХХХХ        СТЕЛА                  ХХХХХХ                 ДАНАИЛОВА       02.09.2009

ХХХХХХ        АНТОНИ               ХХХХХХ                 ИЛИЕВ                   20.09.2009

ХХХХХХ        ВИКТОРИЯ          ХХХХХХ                 ПЕЕВА                   13.10.2009

ХХХХХХ        ПЕТЪР                   ХХХХХХ                 КОЛЕВ                  11.04.2012

ХХХХХХ        САМУЕЛ              ХХХХХХ                 СТОЯНОВ             06.08.2013

ХХХХХХ        НИКОЛ                 ХХХХХХ                 БИНЧЕВА              15.10.2013

ХХХХХХ        БЕЛОСЛАВА       ХХХХХХ                 ГРОЗЕВА               30.06.2016

ХХХХХХ        ГАЛИНА               ХХХХХХ                 ИВАНОВА             16.03.2017

Настоящата заповед да се изпрати до Главна дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, чрез ТЗ “ГРАО“-гр. Бургас, за автоматизирано заличаване на лицата от регистъра на населението; да се сведе до знанието на заинтересованите лица, чрез публикуването ? на информационното табло в ЦАИО при общинска администрация гр. Созопол на адрес пл. „ Хан Крум „ № 2, както и чрез публикуването ? на интернет страницата на община Созопол.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Созопол.

Настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд- гр. Бургас.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ:  /п/

Кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930