НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбявление за принудително отчуждаване по проект „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“

Обявление за принудително отчуждаване по проект „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“

           На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               влязъл в сила подробно устройствения план за „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, одобрен със заповеди на Кмета на Община Созопол, както следва: със Заповед №260/28.02.2005г.- улична регулация от о.т.172-о.т.173 – о.т.174-о.т.175-о.т.176-о.т.177-о.т.178; със Заповед №1429/20.12.2004г. - улична регулация от о.т. 175–о.т.176-о.т.177-о.т.178-о.т.556; със Заповед №306/12.03.2005г. - улична регулация от о.т.556-о.т.616 и от о.т.179-о.т.791-о.т.180, както и с оглед реализиране на проект на техническата инфраструктура, „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните недвижими имоти:

 

Собственик

 

Поземлен имот идентификато Р

Трайно предназначение на територията

Площ за отчуждаван е

/кв.м./

Размер на дължимото обезщетени е

Илчо Тодоров Манолов, Керана Маринова Добрева, Бойка Маринова Станкова

67800.5.27

земеделска, НТП- лозе

74 кв.м.

1023 лв.

Златка Димитрова Германова, Румяна Паскалева Вълчева, Николай Ангелов Германов, Христина Янева Янева, Керка Янева Германова, Божидар Иванов Стефанов

67800.5.28

земеделска, НТП- лозе

69 кв.м.

954 лв.

Георги Костадинов Гогов

67800.5.193

земеделска, НТП- лозе

65 кв.м.

900 лв.

Мария Паскалева Терзиева, Янислав Анастасов Щерев, Султана Паскалева Щерева-Ралева

67800.5.208

земеделска, НТП- лозе

172 кв.м.

2379 лв.

Анка Михайлова Пройкова

67800.5.50

земеделска, НТП- лозе

22 кв.м

304 лв.

Калиро Христова Василева

67800.5.49

земеделска, НТП- лозе

12 кв.м

166 лв.

Калиопа Алексиева Ставракова

67800.5.190

земеделска, НТП- лозе

318 кв.м

4398 лв.

„Блек Сий Инвестмънт енд Кънстракшън Ко“ООД, Анастасия Валериевна Дворецкая, „Марюшка“ ООД, „Шерла“ООД, „Ди Да Же“ЕООД, „Аналит“ЕООД,“Юленка“ЕООД, Христо Слави Рачев, Павел Вадимович Демаков, „Инаросс“ЕООД

67800.5.751

земеделска, НТП- лозе

3 кв.м

198 лв.

Яни Димитров Чобанов, Живка Маринова Димитрова, Костадин Маринов Лозанов, Димитринка Маринова Мавродиева, Венелин Господинов Тончев

67800.5.52

земеделска, НТП- лозе

294 кв.м

4066 лв.

          

           В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост в отдел „Правни дейности и управление на собствеността”, Община Созопол, пл.”Хан Крум” №2, стая №37. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Созопол, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.

           Правоимащите лица могат да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

           Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Созопол и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031