НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбявление за принудително отчуждаване по проект „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м. Буджака, землище на гр. Созопол”

Обявление за принудително отчуждаване по проект „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м. Буджака, землище на гр. Созопол”

           На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               влязъл в сила подробно устройствения план за „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м.Буджака, землище на гр.Созопол”, одобрен с Решение № 992 от 22.12.2017г. на Общински Съвет, с оглед реализиране на проект на техническата инфраструктура, „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м.Буджака, землище на гр.Созопол”, Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните недвижими имоти:

 

Собственик

Поземлен имот идентификатор

Трайно предназначение на територията

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Размер на дължимото обезщетение

Елена Янева Николова, Кети Янева Карабаджакова

67800.6.95

земеделска, НТП- изоставено трайно насаждение

766 кв.м.

34 730 лв.

Елена Янева Николова, Кети Янева Карабаджакова

67800.6.95

земеделска, НТП- изоставено трайно насаждение

126 кв.м.

5 710 лв.

Елена Янева Николова, Кети Янева Карабаджакова

67800.6.96

земеделска, НТП- изоставено трайно насаждение

505 кв.м.

22 900 лв.

Петър Илиев Димитров

67800.6.104

урбанизирана, НТП- за друг вид застрояване

62 кв.м.

4 320 лв.

Хараклия Димитрова Гребенарова, Пия Стефанова Беленска

67800.6.99

земеделска, НТП- изоставено трайно насаждение

239 кв.м.

10 840 лв.

Елена Янева Николова, Кети Янева Карабаджакова

67800.6.98

земеделска, НТП- изоставено трайно насаждение

332 кв.м.

15 050 лв.

Елена Янева Николова, Кети Янева Карабаджакова

67800.6.98

земеделска, НТП- изоставено трайно насаждение

189 кв.м.

8 570 лв.

          

           В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост в отдел „Правни дейности и управление на собствеността”, Община Созопол, пл.”Хан Крум” №2, стая №37. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Созопол, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.

           Правоимащите лица могат да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

           Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Созопол и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031