НачалоРегистър на подадени декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

  • ПДФ
  • Печат

Регистър на подадени декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  

 

 
Номер и дата на входиране на декрарацията
Трите имена на служителя
Длъжност
Вид на декларацията
№ 1 / 06.05.2018 г.
Гинка Грудева Каловска
директор ДГ Зеленика
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 2 / 11.05.2018 г.
Елисавета Иванова Памукова
старши експерт ТД
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 3 / 11.05.2018 г.
Даниела Панайотова Стоянова
мл. Експерт ТЗ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 4 / 11.05.2018 г.
Сияна Здравкова Димитрова
мл. Експерт ЧР
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 5 / 12.05.2018 г.
Станка Недялкова Елова
ст. специалист
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 6 / 13.05.2018 г.
Милка Николова Стамболиева
ст. специалист
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 7 / 14.05.2018 г
Златка Николова Карачолова
ст. счетоводител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 8 / 14.05.2018 г.
Мадлена Ервант Вълчева
началник отдел ИПЕ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 9 / 14.05.2018 г.
Любомир Ганчев Йосифов
началник отдел ГРН
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 10 / 14.05.2018г.
Златка Ташева Данчева
гл. специалист ИК
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 11 / 14.05.2018г.
Радослава Валентинова Вълчева
юрисконсулт
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 12 / 14.05.2018г.
Джулия ПетроваСегова
ст. специалест УС
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 13 / 14.05.2018г.
Калинка Найденова Стефчева
счетоводител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 14 / 14.05.2018г.
Галина Кирова Ангелова
ст. спец. УКРВП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 15 / 14.05.2018г.
Ирена Димитрова Николова
гл. експерт ТИД
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 16 / 14.05.2018г.
Нора Тодорова Миланова
началник отдел ТИД
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 17 / 14.05.2018г.
Калиопа Янакиева Кънчева
счетоводител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 18 / 14.05.2018г.
Радостина Емилова Хунева
спец. Строителство
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 19 / 14.05.2018г.
Анастасия Стефанова Любенова
началник отдел УП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 20 / 14.05.2018г.
Галин Свиленов Иванов
мл. Експерт ИО и ИТ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 21 / 14.05.2018г.
Мария Стефанова Вълчева
мл. Експерт
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 22 / 14.05.2018г.
Христина Георгиева Ставрева
мл. Експерт ЕМС
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 23 / 14.05.2018г.
Сребрина Калева Македонова
гл. специалист УКРВП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 24 / 14.05.2018г.
Мариана Паскалева Димитрова
директор КОХД
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 25 / 14.05.2018г.
Магдалена Станчева Парашкевова
ст.спец. Деловодител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 26 / 14.05.2018г.
Валентина Ивановна Бученкова
мл. Експерт бюджет
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 27 / 14.05.2018г.
Десислава Христова Йорданова
ст. спец. УКРВП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 28 / 14.05.2018г.
Катя Николова Иванова
гл. спец. ТРЗ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 29 / 14.05.2018г.
Венета Георгиева Чачева- Явахчова
гл. спец. ИК
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 30 / 14.05.2018г.
Ася Веселинова Чаръкчиева
касиер
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 31 / 14.05.2018г.
Гергана Спасова Глухчева
началник отдел КАИО
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 32 / 14.05.2018г.
Радинка Генчева Коджабашева
гл. спец. Бюджет
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 33 / 14.05.2018г.
Николай Ванев Доскачаров
специалист
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 34 / 14.05.2018г.
Георги Красимиров Илчев
гл. спец. Строителство
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 35 / 14.05.2018 г.
Петя Георгиева Пасева
мл. Експерт ЕМС
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 36 / 14.05.2018г.
Ивайло Костов Костов
гл. експ. строителство
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 37 / 14.05.2018г.
Галина Атанасова Георгиева
началник отдел ПДУС
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 38 / 14.05.2018г.
Бетина Петрова Колева
мл. Експ. ОК
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 39 / 14.05.2018г.
Христо Димитров Христов
директор УТКИПЕУП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 40 / 14.05.2018г.
Зинаида Георгиева Димитрова
ст. счетоводител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 41 / 14.05.2018г.
Невена Николова Рейзова-Кичикова
счетоводител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 42 / 14.05.2018г.
Нина Стоянова Инджова
ст. счетоводител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 43 / 14.05.2018г.
Златка Щерионова Мусева
директор ФСДБЧР
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 44 /14.05.2018г.
Румяна Стоянова Георгиева
специалист
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 45 / 14.05.2018г.
Невена Маринова Метинева
началник отдел ФСД
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 46 / 14.05.2018г.
Златина Христова Георгиева
гл. сп. УКРВП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 47 / 14.05.2018г.
Наташа Петкова Георгиева
касиер
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 48 / 14.05.2018г.
Веселина Николова Спасова
Секретар
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 49 / 14.05.2018г.
Петранка Атанасова Гечева
гл. сп. архив
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 50 / 14.05.2018г.
Милен Михайлов Иванов
мл. Експ. Екология
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 51 / 14.05.2018г.
Милчо Стоянов Милев
ст. сп. екология
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 52 / 15.05.2018г.
Адриана Иванова Попова
началник отд. ПМДТУ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 53 / 15.05.2018г.
Нанка Стоева Георгиева
ст.сп. к-во Зидарово
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 54 / 15.05.2018г.
Керанка Василева Георгиева
ст.сп. к-во Равадиново
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 55 / 15.05.2018г.
Неделя Стоянова Добрева
ст.сп. к-во Вършило
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 56 / 15.05.2018г.
Галина Николаева Христова
директор ДГ Делфинче
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 57 / 15.05.2018г.
Величка Кънчева Цветкова
ст. сп. к-во Росен
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 58 / 15.05.2018г.
Димитринка Ангелова Панайотова
ст. сп. деловодство
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 59 / 15.05.2018г.
Катя Павлова Чачева
началник отд. БЧР
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 60 / 15.05.2018г.
Ваня Николова Дапчева
фин. Контрольор
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 61 / 15.05.2018г.
Тодор Иванов Станев
гл. вътр. Одитор
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 62 / 15.05.2018г.
Дарин Божидаров Хльостаров
юрисконсулт
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 63 / 15.05.2018г.
Калина Желева Павлова
директор ТИДМДТ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 64 / 15.05.2018г.
Йелдъз Сабриева Шерифова
ст. сп. кво Равна гора
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 65 / 15.05.2018г.
Илиана Георгиева Лулева
гл. сп. УКРВП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 66 / 15.05.2018г.
Веска Кралева Динева
гл. сп. ДГРН
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 67 / 15.05.2018г.
Гинка Горанова Червенкова
директор ДГ Здравец
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 68 / 15.05.2018г.
Стоян Тодоров Маринов
директор ОП РП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 69 / 15.05.2018г.
Веселина Борисова Брусалиева
специалист
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 70 / 15.05.2018г.
Здравка Михайлова Андонова
ст. специалист
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 71 / 15.05.2018г.
Светлана Стефанова Чопаринова
ст. спец. К-во Атия
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 72 / 15.05.2018г.
Тодорка Христова Тодорова
км. нам. - Вършило
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 73 / 15.05.2018г.
Ивелина Димитрова Стоева
специалист к-во Габър
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 74 / 16.05.2018г.
Ивелина Антонова Караниколова
директор ДГ Детелина
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 75 / 16.05.2018г.
Татяна Христова Кирякова
гл. инсп.ПМДТУ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 76 / 16.05.2018г.
Кремена Петрова Кичукова
инспектор
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 77 / 16.05.2018г.
Саня Велева Анестева
инспектор
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 78 / 16.05.2018г.
Атанаска Николова Костова
мл. Експерт
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 79 / 17.05.2018г.
Божана Петрова Тодорова
ст.сп. к-во Черноморец
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 80 / 17.05.2018г.
Гергана Янева Тончева
сп. к-во Черноморец
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 81 / 17.05.2018г.
Зора Петрова Свиридова
ст. сп. к-во Черноморец
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 82 / 17.05.2018г.
Иванка Стоянова Вълчанова
сп. к-во Черноморец
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 83 / 17.05.2018г.
Стефка Недева Иванова
счет.-касиер - к-воЧ-ц
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 84 / 17.05.2018г.
Веска Николова Георгиева-Кавалджиева
спец. К-во Ч-ц
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 85 / 17.05.2018г.
Иванка Ангелова Георгиева
ст. инспектор
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 86 / 17.05.2018г.
Костадинка Малчева Стаматова
спец. К-во Ч-ц
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 87 / 17.05.2018г.
Янка Миткова Сотирова
секретар МКБППМН
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 88 / 17.05.2018г.
Кети Николова Доскачарова
ст. специалист
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 89 / 17.05.2018г.
Нина Вълкова Кьосева
гл. счетоводител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 90 / 17.05.2018г.
Виктория Веселинова Димитрова
гл. спец. строителство
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 91 / 17.05.2018г.
Албена Тонева Хаджийска
инкасатор- събирач
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 92 / 18.05.2018г.
Стефка Георгиева Михайлова
гл. сп. ГРН
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 93 / 18.05.2018г.
Галина Николаева Апостолова
спец. ГРН
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 94 / 18.05.2018 г.
Тоня Колева Неделчева
мл. Експ. ГРН
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 95 / 23.05.2018г.
Пенка Петкова Стоянова
км.нам.-Присад
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 96 / 23.05.2018 .
Анжела Желева Иванова
спец.-Присад
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 97 / 24.05.2018г.
Татяна Тодорова Батлева
директор ДГ-Зидарово
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 98 / 28.05.2018г.
Лилия Кирилова Стаматова
ст. счет. ПМДТУ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 99 / 29.05.2018г.
Ваня Андонова Петрова
гл. спец.ПМДТУ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 100 / 31.05.2018г.
Вяра Паскалева Милчева
рък. ДДО ОДЗ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 101 / 04.06.2018г.
Елена Иванова Михова
ст. инсп.
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 102 / 04.06.2018г.
Мария Василева Симеонова
дир. ДГ Снежанка
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 103 / 06.06.2018г.
Костадин Янев Германов
сл. сиг. на информ.
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 104 / 07.06.2018г.
Петя Павлова Узунова
гл. спец. УС
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 105 / 07.06.2018г.
Румен Викторов Илиев
директор ОГП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 106 / 07.06.2018г.
Ралица Йорданова Дякова
гл. експ. ЕМС
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 107 / 07.06.2018г.
Божанка Николова Чампарова
дир. АПИО
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 108 / 07.06.2018г.
Христо Георгиев Бардуков
секретар КМДС
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 109 / 08.06.2018г.
Димитър Недев Недев
директор ОКИ
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 110 / 08.06.2018г.
Гергана Костадинова Костадинова
сп. УКРВП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 111 / 08.06.2018г.
Венелина Атанасова Калова
ст. спец. УКРВП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 112 / 08.06.2018г.
Мария Георгиева Харитова
техн. Сътрудник ОбС
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 113 / 08.06.2018г.
Марияна Недева Пазвантова
секретар-деловодител
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 114 / 08.06.2018г.
Цветелина Бойкова Карчева
юрисконсулт
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 115 / 06.08.2018г.
Малина Миленкова Дончева
н-к УКРВП
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№ 116 / 03.09.2018г.
Юлия Пламенова Куршумова
мл. Експерт
Декларация по чл.35,ал.1,т.2
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
№   /
 
 
 
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2024
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031