НачалоОбяви и съобщенияОбявиИновативна технология в подкрепа на децата със специфични потребности!

Иновативна технология в подкрепа на децата със специфични потребности!

 

ОПРР

 

Със закриваща пресконференция приключи изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 за реализиране на Проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол”, финансиран по Оперативна програма РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020.

В двора на ЦСРИ малките потребители – както децата от ЦНСТ с. Атия, така и деца от местната общност със своите родители се порадваха на монтираните фитнес уреди на открито, на организираното малко тържество с балони, музика и лакомства. Гости на събитието бяха г-жа Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол и екипът на Дирекция АСП, ръководен от г-жа Пенка Щерионова – Директор и общински съветник. Г-жа Петя Чапевова – Зам.-кмет и ръководител на проекта представи накратко постигнатите резултати по проекта.

В рамките на 12 месеца бенефициентът Община Созопол усвои безвъзмездната финансова помощ - 99 989.49лв, в това число 85% - 84 991.06лв – европейско финансиране и 15% - 14 998.43лв – национално финансиране, като постигна заложените цели.

През 2013г. е създаден Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с увреждания чрез преустройство на втори етаж от Здравна служба, гр.Черноморец. Построен с европейски средства по Програма за Трансгранично сътрудничество България – Турция, а социалната услуга - делегирана от държавата.

Центърът е предназначен за деца с двигателни, логопедични, зрителни, слухови увреждания, деца с лека форма на умствена изостаналост, деца с астма, с капацитет 34 деца. Работата е организирана по график за различните дейности. Има кабинети за индивидулна и групова психотерапия, мануална и трудова терапия, двигателна рехабилитация, мултисензорна стая и логопедичен кабинет.

В рамките на приключилия проект беше създадена материална база за надграждане на социалната услуга ЦСРИ с елементи от ДЦДУ. За 10 деца са създадени условия за почасов отдих – обновено и оборудвано спално помещение. Обособен е кът за хранене на децата. Но най-важни придобивки са помощни средства за работа в кабинета на психолога – монтесори; детски играчки; уреди за рехабилитация,

В Центъра е доставено, инсталирано и въведено в експлоатация специализирано оборудване за управление на компютър/таблет с поглед и софтуер към продукта. Служителите преминаха специализирано обучение за работа с този софтуер.

Децата, които посещават в момента ЦСРИ, показват интерес към новата придобивка. Този иновативен подход ще даде възможност за приобщаване и социализация на деца с ДЦП, които имат запазена умствена дейност.

С изпълнение на проектните дейности Община Созопол продължава неотстъпно да се утвърждава като социална община – с поглед към най-ценното богатство – нашите деца.


crsi01.jpg crsi02.jpg crsi03.jpg crsi04.jpg crsi05.jpg


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”, изпълняван по ДБФП №РД-02-37-154/01.12.2017г., Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинасирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Отговорност за неговото съдържание носи Община Созополи и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеи?ския съюз или Оперативна програма „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.”


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031