НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед- африканска чума

Заповед- африканска чума

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 117, чл. 1 и чл. 128, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и във връзка с констатирано огнище на болестта африканска чума по свинете в с.Жернов, общ. Никопол, обл.Плевен

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Кметовете и кметските наместници на населените места незабавно да уведомят собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине за заболяването и при най-малко съмнение за заболяване на свине да уведомяват незабавно обслужващия обекта регистриран ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар на общината.

2. Кметовете и кметските наместници на населените места да актуализират списъците на собствениците и броя на отглежданите свине и да предоставят копия на Официалният ветеринарен лекар на Община Созопол в срок до две седмици до 23.07.2019г.

3. Собствениците на свиневъдни обекти от всички категории да засилят мерките за биосигурност и при съмнение за заболяване да уведомят незабавно обслужващия ветеринарен лекар и официалният ветеринарен лекар на Община Созопол за вземане на проби за вирусологично изследване за АЧС.

4. Кметовете и кметските наместници на населените места да разпространят информационен лист за превантивните мерки за недопускане на заболяването, след предоставяне на информационни материали от страна на официалния ветеринарен лекар на Община Созопол.

5. Отглежданите свине да не се изхранват с кухненски отпадъци и отпадъци от депа за отпадъци.

6. При отглеждане на свине за лични нужди да се ограничи достъпа на външни лица до обекта, да се извършва дезинфекция на входа на обекта и да се изхранват с фуражи с гарантиран произход.

7. Собствениците на стада свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски да спазват стриктно изискванията на Наредба № 6/20.03.2007г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине източнобалканска порода и нейните кръстоски.

8. Служителите на МВР да оказват съдействие на официалните ветеринарни лекари от Областна дирекция по безопасност на храните Бургас при осъществяване на контрола на движението на животни на територията на Община Созопол.

9. Забранявам транспортирането на живи диви свине в рамките на общината.

10. Да се вземат проби от всички отстреляни диви свине, които да се представят на ОБДХ-Бургас за изследване в НДНИВМИ.

11. Да се обезвреждат незабавно труповете на намерени умрели диви свине и дезинфекция на мястото, където е открит трупа и мястото на загробване, след вземане на проби за лабораторно изследване за АЧС.

12. Всеки ловен участък/район по възможност да има хладилно съоръжение/помещение за съхранение на индивидуално идентифицираните трупове на отстреляни диви свине, които да се съхраняват до излизане на отрицателен лабораторен резултат.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петя Чапевова, Зам.-Кмет на Община Созопол.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места и Началника на РУ на МВР - Созопол за сведение изпълнение.

КАТЯ СТОЯНОВА

и.д. Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930