НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8-Z-773/18.07.2019 г.

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8-Z-773/18.07.2019 г.

ЗАПОВЕД

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

№ 8-Z-773/18.07.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, чл.117, ал.1 и чл.128, ал.1 от ЗВД, Заповеди от Изпълнителния Директор на „Българската Агенция по Безопасност на Храните”№ № РД 11-1314/08.07.2019г.и РД 11-1347/12.07.2019г. във връзка с констатирано огнище на болестта африканска чума по свинете в с.Зидарово, Община Созопол, Област Бургас и Заповед № РД-10-121/17.07.2019г. на Областният управител на Област Бургас

НАРЕЖДАМ:

1. Ежеседмично да се провеждат общински епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване на възникването на заболяването африканска чума по свинете на територията на Община Созопол.

2. Кметовете и кметските наместници на населените места ежеседмично да актуализират списъците на собствениците и броя на отглежданите свине, копия от които да се предоставят на официалният ветеринарен лекар на Община Созопол.

3. На територията на Община Созопол забранявам:

· Търговията , придвижването и транспортирането на домашни свине с изключение на тези от индустриалните свиневъдни стопанства и ферми тип А, намиращи се извън населените места, попадащи в 10-километровата надзорна зона около с.Зидарово, предназначени за незабавно клане и за до отглеждане, до технологично свързани обекти при спазване на условията на т.І, т.1-6 и т.7-11 или т.ІІ, т.1-7 ит.8-12 от Заповед РД 11-1066/05.07.2019г., изменена със Заповед РД 11-1136/17.06.2019г. на ИД на БАБХ;

· Организирането и провеждането на пазари и изложби за свине;

· Свободно пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски. Същите незабавно да бъдат затворени и да се отглеждат затворено по начин, недопускащ контакт с диви свине.

4. Собствениците на свиневъдни обекти от всички категории да засилят мерките за биосигурност, и при съмнение за заболяване да уведомят незабавно обслужващият обекта регистриран ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар за Община Созопол за вземането на проби за вирусологично изследване за АЧС.

5. Отглежданите свине да не се изхранват с кухненски отпадъци и отпадъци от депа за отпадъци.

6. При оглеждането на свине за лични нужди да се ограничи достъпа на външни лица до обекта, да се извършва дезинфекция на входа на обекта и да се изхранват с фуражи с гарантиран произход.

7. Да се вземат проби от всички отстреляни диви свине, които да се предоставят на ОДБХ-Бургас за изследване в НДНИВМИ.

8. Да се обезвреждат незабавно труповете на намерени умрели диви свине и дезинфекция на мястото, където е открит трупа и мястото на загробване, след вземане на проби за лабораторно изследване за АЧС.

9. Да се обезвреждат странични животински продукти, с цел ликвидиране на заразни болести и предотвратяване на тяхното разпространение. За територията на Община Созопол:

· Трупна яма в с.Зидарово за с.Зидарово, с.Присад, с.Габър, с.Вършило;

· Трупна яма в с.Крушевец за с.Крушевец, с.Индже войвода;

· Трупна яма в с.Росен за с.Росен, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Атия, гр.Черноморец и гр.Созопол.

10. Служителите на МВР да оказват съдействие на Официалния ветеринарен лекар при контрол на движението на животни.

Контрол върху заповедта възлагам на Даниела Стоянова мл.експ.“ТЗ“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Кметовете и кметските наместници на всички населени места от Община Созопол, органите на МВР за сведение и изпълнение.

КАТЯ СТОЯНОВА

и.д. Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930