НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД- спиране на процедура

ЗАПОВЕД- спиране на процедура

ЗАПОВЕД
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, и при следните мотиви: предприемане на действия по подготовка на нов терен за отреждане "За депо за строителни отпадъци”

НАРЕЖДАМ:

Спирам процедурата по "Етапно изграждане на депо за земни маси, инертни материали, строителни отпадъци, общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци и площадка за временно съхранение на ИУГ в УПИ І( с идентификатор по КК 81178.51.58) ", за която е издадено РС №92/08.08.2018г. в етап изграждане на "Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали ", а съгласно издаденото разрешение за строеж, описани като етап ІV, V и VІ.

Във връзка гореизложеното и необходимостта от избор на нов терен за организиране и изпълнение на задължителните дейности по съхранение и третиране на строителни отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците и Закон за устройство на територията,

НАРЕЖДАМ:

началник на отдел "УТКРВП" при община Созопол в срок до 22 ноември да ми представи предложения за имоти, общинска собственост, отговарящи на предвижданията по Общ устройствен план на община Созопол, изискванията ЗУТ и поднормативните актове към него, за които е допустимо откриване на процедури по преотреждане на земеделска земя или общински горски фонд за организиране на депо за земни маси, инертни материали и строителни отпадъци.

След изтичане на горния срок да се открие процедура по обществено обявяване и обсъждане на новите терени и подготовка на процедури по изпълнение и спазване изискванията по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие по реда на тяхното издаване

Настоящата заповед да бъде връчена на служителя за сведение и изпълнение.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930