НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-234/07.02.2020 г. - Вършило

З А П О В Е Д № 8-Z-234/07.02.2020 г. - Вършило

 

З А П О В Е Д

8-Z-234/07.02.2020 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 изр.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и въз основа на Решение № 30 от Протокол № 4/20.12.2019 г. на Общински съвет Созопол и Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 30, обективирано в Протокол № 4/20.12.2019 г. на Общински съвет Созопол, както и въз основа на Искане с вх.№ ЕО-Сз-503/22.10.2019 г. от Директор на ОД “Земеделие“ Бургас, придружено с Регистър на имотите – полски пътища за всички землища на територията на община Созопол.

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Цена на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Вършило, община Созопол, представляваща средногодишното рентно плащане за землището, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 5,00 лв/дка за обработваеми земи.

ІІ. Цената на имотите по ползватели е както следва:

1. "ИЛ-89"ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 15,780 дка

Цена: 78,91 лв.

2. "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1" АД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 4,051 дка

Цена: 20,24 лв.

3. АГРОИНВЕСТ 2009 ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 70,282 дка

Цена: 351,36 лв.

4. АГРОФОРУМТРАНС ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 10,035 дка

Цена: 50,18 лв.

5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 18,606 дка

Цена: 93,01 лв.

6. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 1,058 дка

Цена: 5,29 лв.

7. ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КИРЯКОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 3,079 дка

Цена: 15,39 лв.

8. ПЕТЪР ЕФТИМОВ САЧАРОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 2,800 дка

Цена: 14,00 лв.

9. РУМЕН СТОЯНОВ ЖЕЛЕЗАРОВ

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 7,520 дка

Цена: 37,59 лв.

НАРЕЖДАМ:

ІІI. Задължавам ползвателите на имотите в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, да заплатят дължимия годишен наем за стопанската 2019-2020 г., за определените му в заповедта имоти - полски пътища, напоителни канали, по банкова сметка на Община Созопол при “Централна кооперативна банка“ АД - IBAN BG54 CECB 9790 8479 9626 02, вид плащане 44 42 00 като след заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежни нареждания, ще бъде сключен договор за ползване за 1 /една / стопанска година.

ІV. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение 1 –неразделна част от заповедта.

Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската -2019-2020 г.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Созопол съгласно чл.37в, ал.16, изр.3 от ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Административен съд Бургас по реда на АПК в 14-дневен срок от обявяването й.

П /не се чете/

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naem_meri_pasishta_livadi_2019-2020.xlsx)Приложение155 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930