НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД № 8-Z-619/14.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ЗАПОВЕД № 8-Z-619/14.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ЗАПОВЕД

8-Z-619/14.05.2020г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен инспектор и съгласно Заповед РД-01-263/14.05.2020г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Созопол, считано от 14 май 2020г. до 14 юни 2020г.

1. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечение – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, с изключение на тези от обектите с открита площ и самостоятелен външен вход.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, екскурзии) в училищата и другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищно и училищно образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

5. Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други)

7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия капацитет.

8. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5.

9. Забранява се посещения/свиждания на външни лица в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и такива от резидентен тип за деца и възрастни.

10. Определя се часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеки.

11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжение на закрити обществени места.

12. Дейностите, които не са преустановени или забранени се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки до 14.05.2020г.

Определям за отговорно длъжностно лице по изпълнението на настоящата заповед за територията на гр. Созопол – Христо Михайлов.

Определям за отговорни длъжностни лица по изпълнението на настоящата заповед за селищната система на община Созопол – кметовете и кметските наместници на съответните населени места.

Настоящата заповед отменя моя Заповед № 8-Z-376/16.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № 8-Z-377/16.03.2020г., Заповед № 8-Z-388/18.03.2020г., Заповед № 8-Z-391/19.03.2020г., Заповед № 8-Z-403/23.03.2020г., Заповед № 8-Z-415/26.03.2020г., Заповед № 8-Z-435/31.03.2020г., Заповед № 8-Z-438/31.03.2020г.,,Заповед № 8-Z-503/13.04.2020г.

Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на ръководителите съответните административни структури – директорите на дирекции, началниците на отдели, управители на общински предприятия, кметовете на кметства за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на Началника на РУ-Созопол за сведение и съдействие.

Настоящата заповед да се съобщи и на останалите заинтересованите лица упражняващи дейност на обществени места, които да създадат организация по изпълнението й.

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Созопол, както и на информационните табла в Общинска администрация и в кметствата в общината.

Контрола по изпълнението на заповедта упражнявам лично.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ /п/

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930