НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-720/08.06.2020г.

З А П О В Е Д № 8-Z-720/08.06.2020г.

 

З А П О В Е Д

 

8-Z-720/08.06.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № 8-Z-647/19.05.2020г. на Кмета на Община Созопол издадена в изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 149 от 29.04.2020г. и въз основа на допусната техническа грешка от съществено значение в условията за провеждане на процедурата, утвърдена с горецитираната заповед.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Прекратявам обявената със Заповед № 8-Z-647/19.05.2020г. на Кмета на Община Созопол, процедура за провеждане на неприсъствен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на: 60/шестдесет/ кв.м. в част от обект - частна общинска собственост, а именно: частта, обособена в дясно от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр.Созопол, находящ се на ул.“Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр.Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м., с предназначение – за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в Поземлен имот 67800.501.288.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички Заинтересувани лица, чрез публичното и оповестяване, чрез средствата за масово осведомяване и обявяване на табло в сградата на общинска администрация Созопол, пл. “Хан Крум” № 2.

Настоящата ми Заповед да бъде доведена до знанието на съответните длъжностни лица подготвящи процедурата за сведение и изпълнение.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ : ___/п/___

кмет на община Созопол

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930