НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-955/07.08.2020 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д № 8-Z-955/07.08.2020 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А П О В Е Д

8-Z-955/07.08.2020

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

З А П О В Я Д В А М:

1.Хранителните и смесените битови отпадъци от ресторанти и заведения за бързо хранене и търговски обекти, находящи се в Стар град Созопол да се събират на мястото на генерирането им. Отпадъците да се изнасят от съответните помещения за временно съхранение и да се предават за транспортиране и последващо третиране на фирмата за сметосъбиране в диапазона от 6:00 до 8:00 часа, ежедневно за летния период.

2.Забранява се изнасянето на отпадъците на уличните платна и площади извън указаното в заповедта време. След 8:00 часа, същите да се съхраняват в границите на обектите, на изолирано място, защитено от вредители и животни до изнасяне на следващия ден.

3.Заповедта не важи за жилищните имоти, в които не са налични заведения за хранене и търговски обекти.

За обезпечаване на горното,

Н А Р Е Ж Д А М:

Заповедта да се обяви лично на всички собственици или наематели на ресторанти, заведения за бързо хранене и търговски обекти, находящи се в Стар град Созопол за изпълнение , както и чрез поставяне на информационното табло и средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на д-р инж. Румен Кисьов – Зам. Кмет на Община Созопол.

Тихомир Янакиев

Кмет на Община Созопол

Съгласувал: Иванка Хльостарова – Директор на Дирекция „УТСК“

Съгласувано: Галина Георгиева – Директор на Дирекция „АП“

Съставил: Мадлен Вълчева – Началник отдел „ИПЕ“

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930