НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета
1 ЗАПОВЕД №8-Z-794/09.08.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2 ЗАПОВЕД № 8-Z-659/ 28.06.2022година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
3 ЗАПОВЕД № 8-Z-661/ 29.06.2022г.
4 ЗАПОВЕД № 8-Z-580 / 15.06.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
5 ЗАПОВЕД № 8-Z-560/10.06.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
6 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/27.04.2022
7 З А П О В Е Д № 8-Z-382 от 27.04. 2022 год.
8 З А П О В Е Д № 8-Z-159/22.02.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ за определяне на победител в конкурс за изработване на графична концепция за туристически бранд Созопол
9 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/14.01.2022г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
10 ЗАПОВЕД № 8-Z-1414/29.12.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
11 ЗАПОВЕД № 8-Z-1399/21.12.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
12 ЗАПОВЕД № 8-Z-1138/26.10.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
13 ЗАПОВЕД № 8-Z-932/23.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
14 З А П О В Е Д № 8-Z-891/12.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
15 ЗАПОВЕД № 8-Z-879 от 6 август 2021
16 О Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 390
17 ЗАПОВЕД № 8-Z-615/21.05.2021г.
18 ЗАПОВЕД № 8-Z-584/17.05.2021 г.
19 ЗАПОВЕД № 8-Z-566/ 11.05.2021г
20 З А П О В Е Д № 8-Z-509/27.04. 2021 год.
21 З А П О В Е Д № 8-Z-510 от 27.04. 2021 год.
22 З А П О В Е Д № 8-z-413 /02.04.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
23 З А П О В Е Д №8-z-386/26.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
24 ЗАПОВЕД № 8-Z-411 /2.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
25 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
26 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
27 ЗАПОВЕД № 8-Z-374/24.03.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
28 З А П О В Е Д № 8-z-339 / 16.03..2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
29 З А П О В Е Д № 8-z-318/15.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
30 З А П О В Е Д № 8-z-313/12.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
31 ЗАПОВЕД № 8-Z-230 / 02.03.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
32 З А П О В Е Д №8-Z-218/23.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
33 З А П О В Е Д № 8-Z-190 / 17.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
34 З А П О В Е Д №8-Z-148/09.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
35 З А П О В Е Д № 8-Z-76/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
36 З А П О В Е Д № 8-Z-75/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
37 З А П О В Е Д № 8-Z-74/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
38 З А П О В Е Д № 8-Z-73/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
39 З А П О В Е Д № 8-Z-72/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
40 З А П О В Е Д № 8-Z-71/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
41 З А П О В Е Д № 8-Z-70/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
42 З А П О В Е Д № 8-Z-69/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
43 З А П О В Е Д № 8-Z-68/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
44 З А П О В Е Д № 8-Z-67/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
45 З А П О В Е Д № 8-Z-66/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
46 ЗАПОВЕД №8-Z-52/ 12.01.2021 г.
47 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/12.01.2021
48 ЗАПОВЕД № 8-Z-1473/30.12.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
49 З А П О В Е Д №8-z-1461/22.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
50 З А П О В Е Д №8-Z-1426/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
51 З А П О В Е Д №8-Z-1427/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
52 ЗАПОВЕД № 8-Z-1387/26.11.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
53 З А П О В Е Д № 8-z-1385/25.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
54 ЗАПОВЕД № 8-Z-1377/24.11.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
55 З А П О В Е Д №8-Z-1340/12.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
56 ЗАПОВЕД № 8-Z-1343/13.11.2020 г.
57 ЗАПОВЕД № 8-Z-1295/28.10.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
58 З А П О В Е Д №8-Z-1202/06.10.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
59 З А П О В Е Д №8-z-1121/17.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
60 З А П О В Е Д №8-Z-1048/02.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
61 З А П О В Е Д №8-z-971/12.08.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
62 З А П О В Е Д № 8-Z-955/07.08.2020 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
63 З А П О В Е Д №8-Z-912/27.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
64 ЗАПОВЕД № 8-Z-870/14.07.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
65 ЗАПОВЕД № 8-Z-853/10.07.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
66 З А П О В Е Д №8-Z-816/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
67 З А П О В Е Д №8-Z-815/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
68 З А П О В Е Д №8-z-801/30.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
69 З А П О В Е Д №8-Z-724/09.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
70 З А П О В Е Д № 8-z-719 / 08.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
71 З А П О В Е Д № 8-Z-720/08.06.2020г.
72 ЗАПОВЕД № 8-Z-677/29.05.2020г.
73 З А П О В Е Д №8-Z-671/27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
74 ЗАПОВЕД № 8-Z-619/14.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
75 З А П О В Е Д № 8-Z-618 от 14 май 2020 год.
76 Заповед № 8 - Z - 597 / 07.05.2020 за разрешаване изработване на ПУП за имот №81178.6.624 в м."Аклади"
77 ЗАПОВЕД № 8-Z-602 / 08.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
78 З А П О В Е Д №8-Z-561/27.04.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
79 ЗАПОВЕД № 8-Z-503/13.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
80 Пакети с хранителни продукти получават засегнатите от настоящата криза
81 ЗАПОВЕД № 8-Z-415 /26.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
82 ЗАПОВЕД № 8-Z-403 / 22.03.2020г.
83 Тази вечер в 20:00ч. ще бият църковните камбани
84 З А П О В Е Д № 8-Z-400/21.03.2020г.
85 ЗАПОВЕД № 8-Z-391/ 19.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
86 ЗАПОВЕД № 8-Z-388/ 18.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
87 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/17.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
88 ЗАПОВЕД № 8-Z-379/16.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
89 Заповед № 8-Z-376/16.03.2020г. на кмета на Община Созопол
90 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
91 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
92 Заповед на кмета на Община Созопол
93 З А П О В Е Д № 8-Z-259 /17.02.2020 година
94 З А П О В Е Д № 8-Z-242/07.02.2020 г. - Созопол
95 З А П О В Е Д № 8-Z-241/07.02.2020 г.- Черноморец
96 З А П О В Е Д № 8-Z-239/07.02.2020 г. - Росен
97 З А П О В Е Д № 8-Z-238/07.02.2020 г. - Равна гора
98 З А П О В Е Д № 8-Z-240/07.02.2020 г. - Равадиново
99 З А П О В Е Д № 8-Z-233/07.02.2020 г. - Присад
100 З А П О В Е Д № 8-Z-237/07.02.2020 г. - Крушевец
101 З А П О В Е Д № 8-Z-236/07.02.2020 г. - Индже войвода
102 З А П О В Е Д № 8-Z-235/07.02.2020 г. - Зидарово
103 З А П О В Е Д № 8-Z-232/07.02.2020 г. - Габър
104 З А П О В Е Д № 8-Z-234/07.02.2020 г. - Вършило
105 ЗАПОВЕД №8-Z-89/10.01.2020 относно Забраняване пашата на селскостопански животни
106 Заповед №8-Z-117/15.01.2020г. на кмета на Община Созопол за одобряване на ПУП - ПРЗ
107 З А П О В Е Д № 8-Z-1305/16.12.2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
108 З А П О В Е Д № 8-Z-1244/27.11.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
109 Конкурс „Коледен Созопол“
110 Созопол отново в рекламен видеоклип за промоция на българския туризъм
111 Избраха Обществен съвет и в село Присад
112 Поздравление на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев по повод 8-ми декември
113 В Созопол коледната елха ще грейне утре
114 В Черноморец "заключиха" морето
115 С богата програма Черноморец отбеляза празника си
116 Разширяват сградата на Пожарната служба в Созопол по трансграничен проект
117 Черноморец отбелязва своя празник
118 В Присад сговорната дружина планина повдигна
119 Дядо Коледа ще раздава подаръци на децата в Созопол
120 След проверката на Ангелкова дигата на плажа вече се премахва
121 ЗАПОВЕД- спиране на процедура
122 Заповед на кмета - Атия
123 ЗАПОВЕД- почистване на агитационните материали Местните избори 2019
124 Поздравителен адрес по случай Деня на Независимостта
125 НАТО със шеста научна школа в Созопол
126 Заповед № 8-Z-794/25.07.2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
127 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8-Z-773/18.07.2019 г.
128 Майсторски класове и конкурси съпътстват второто издание на Wine Fest Sozopol
129 Заповед- африканска чума
130 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно зареждане на търговските обекти
131 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно принудителното преместване на неправилно паркирани ППС
132 Заповед № 8-Z-411/23.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с изпълнение на обект „Ремонт на канализация по ул.“Димитър Ташев“ гр. Созопол“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
133 Заповед № 8-Z-385/16.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол за спиране на извършването на строително монтажни дейности за територията на общината, считано от 15 май 2019 г. до 1 октомври 2019 г.
134 Заповед № 8-Z-266/13.03. 2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
135 Заповед № 8-Z-101 от 14.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа на територията на община Созопол
136 Заповед № 8-Z-30 от 07.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
137 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
138 Заповед № 8-Z-1152/13.09. 2018 год. на Кмета на Община Созопол
139 Заповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес
140 3 бр заповеди на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
141 Заповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..
142 Заповед № 8-Z-412 от 22.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
143 Заповед № 8-Z-383 от 19.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
144 Заповед № 8-Z-259 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
145 Заповед № 8-Z-220 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
146 Заповед на Кмета на Община Созопол за обявяване на грипна епидемия в учебните заведения на територията на община Созопол
147 Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
148 Заповед № 8-Z-1276 от 18.10.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно райониране за ТБО за 2018 г.
149 Заповед № 8-Z-950 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на ежедневен режим на водоподаване в с. Вършило
150 Заповед № 8-Z-871 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно възлагане на права за нотариални заверки
151 Заповед № 8-Z-868 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно честването на празника на града - 17 юли
152 Заповед-скоби
153 Заповед-паяк-2017
154 Заповед № 8-Z-600 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Созопол
155 З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017
156 Заповед № 8-Z-199 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно количеството дървесина, което има право да продаде ОГП Созопол
157 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8 – Z - 14
158 Заповеди на Кмета на община Созопол относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяна на цената
159 Заповед № 8-Z-1607 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г.
160 Заповед № 8-Z-1783 от 07.12.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на средства за илюминация, съдържащи взривни вещества
161 ЗАПОВЕД- паяк-2016 г.
162 Заповед № 8-Z-685/10.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 15, ал 1 от ЗУЧК за спиране на извършването на строително монтажни дейности на територията на община Созопол
163 Заповед № 8-Z-234/10.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за горите и Решение № 67 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Созопол
164 Заповед № 8-Z-1760/18.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно намалено работно време за работа с граждани на 18.12.2015 г.
165 Заповед № 8-Z-1663/01.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно обслужването на граждани в сградата на Община Созопол на 12.12.2015 г.
166 Заповед № 8-Z-1583/12.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с обезпечаване безопасността на пешеходците, автомобилите и акостиращите лодки на територията на Общинско рибарско пристанище "Созопол" - гр. Созопол
167 Заповеди на Кмета на Община Созопол относно определяне на цени на имотите полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите
168 Заповед № 8-Z-1464 от 27.10.2015 г на ВрИД кмет на Община Созопол във връзка с опазване на обществения ред в гр.Созопол преди, по време и след провеждане на футболната среща на 27.10.2015г. с начален час 15.00 часа
169 Заповед № 8-Z-843 от 23.06.2015 г на Кмета на Община Созопол за въвеждане ан временна организация на движението по път 927 BGS 1220 /ІІ-99, Созопол-Приморско/
170 Заповед № 8-Z-677/15.06.2015 г. на Кмета на Община Созопол за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
171 ЗАПОВЕД- паяк-2015
172 Заповед № 8–Z-146/27.01.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно констатиран случай на болестта Инфлуенца-H5N1 при намерен умрял къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в защитена местност Пода, община Бургас
173 ЗАПОВЕД-дърва
174 Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол
175 З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година
176 ЗАПОВЕД – син език
177 ЗАПОВЕД-17 юли
178 Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.
179 ЗАПОВЕД- паяк
180 ЗАПОВЕД- забрана ТА
181 З А П О В Е Д № 8-Z-749/ 13.05.2014 година
182 З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година
183 З А П О В Е Д-пуп1
184 З А П О В Е Д-пуп
185 З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година
186 З А П О В Е Д-РАБОТНО МЯСТО
187 Заповед № 8-Z-1612/13.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на илюминации, съдържащи взривни вещества
188 ЗАПОВЕД- сметосъбиране
189 ЗАПОВЕД- шум
190 ЗАПОВЕД- паяк-къмпинг
191 ЗАПОВЕД-паяк
192 Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот
193 ЗАПОВЕД - забрана за строителство
194 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
195 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
196 Обявление - заповед № 8-Z-1348/12.11.2012 г. за допускане изработването на проект за ПУП
197 Обявление чл 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
198 Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
199 З А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.
200 З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година
201 З А П О В Е Д №8-Z-772/21.06.2012 година
202 З А П О В Е Д №8-Z-769/20.06.2012 година
203 З А П О В Е Д №8-Z-770/20.06.2012 година
204 Заповед - допускане на ПУП
205 З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година
206 З А П О В Е Д №8-Z-613/21.05.2012 година
207 Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.
208 З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година
209 З А П О В Е Д №8-Z-497/02.05. 2012 година
210 З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.
211 З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година
212 З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година
213 ЗАПОВЕД
214 З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година
215 З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година
216 З А П О В Е Д №8-Z-385/03.04.2012 година
217 З А П О В Е Д №8-Z-386/03.04.2012 година
218 З А П О В Е Д №8-Z-384/03.04. 2012 година
219 Заповед- обществено обсъждане на проектобюджет
220 Заповед на кмета на община Созопол
221 З А П О В Е Д
222 З А П О В Е Д
223 Заповед-удължаване на срок
224 ЗАПОВЕД-паяк
225 З А П О В Е Д-забрана на строителството
226 ЗАПОВЕД

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2024
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930