Публичен Регистър 2013

  • Печат

 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2013 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост – 2013 г.

scroll back to top