Начало

Обява за свободно работно място за длъжността „Електротехник“

Обява

Община Созопол обявява 1 /едно/ свободно работно място за длъжността „Електротехник“ Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Цел на длъжността: - Осигурява постоянна изправност и експлоатация на електрическите мрежи и инсталации на територията на община Созопол. Извършва всички видове ремонтни работи по ел.инсталации, както и на апаратури, уреди, табла и прибори.

 

1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше-инженерно образование със специалност "Електротехника" /средно-специално с придобита квалификация "Електромонтьор" или друга техническа специалност.

1.3. Професионален опит: не се изисква;

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3.Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – 1300,00 лв.

4. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично всеки делничен ден от 09:00 часа до 16:00 часа във фронт офиса на общината, град Созопол, пл.. “Хан Крум“ №2.

5. Краен срок за подаване на документите: 10.10.2022 година включително.

6. Етапи на подбора:

6.1. Допускане по документи;

6.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 70, ал. 1, от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

scroll back to top
 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС OT КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
На прага сме на нова учебна година, която крие нови знания, емоционални мигове, но и предизвикателства, диктувани от динамичния свят, в който живеем. Една традиция остава непроменена през годините – да отбелязваме с почит празника на знанията, на духовното огнище на българина – училището.
Изминалата учебна година безспорно бе изпълнена с трудности, но аз съм горд, че Вие показахте гъвкавост, иновативност и висок професионализъм при реализирането на дистанционното обучение. Отличният резултат е благодарение на силния екип: учители, родители и ученици.
СКЪПИ УЧИТЕЛИ,
Продължавайте да закриляте нашите деца с грижите си и да ги превръщате в отговорни личности със знанията, които им давате всеки ден! Вашата професия е призвание и носите силата на съвременния будител в сърцето си.
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Предстоят Ви срещи с обичани учители, стари приятели, нови запознанства. Но най-вече Ви очаква докосването до безкрайния свят на знанието, което ще Ви води през целия житейски път. Не се страхувайте от неизвестното, а бъдете любопитни, мотивирани, задавайте въпроси и търсете винаги доброто в света около Вас. Най-вълнуващ ден е днес за първокласниците – запазете радостния трепет и занапред, винаги, когато прекрачвате училищния праг.
СКЪПИ РОДИТЕЛИ,
Без Вашата подкрепа българското училище няма как да върви напред и да устоява на трудностите. Във Ваше лице намираме всеотдайни партньори и най-вече приятели.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ! НА ДОБЪР ЧАС!
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол
scroll back to top
 

Г-н Янакиев с изнесена приемна в Равадиново и Черноморец

На 20 септември Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев ще проведе изнесена приемна за жителите на с. Равадиново и гр. Черноморец, на която те да поставят своите проблеми, въпроси и предложения.
Тя ще се състои на 20.09.2022 г. (вторник) при следния график:
- 17:00-18:00 ч. - с. Равадиново, Кметство;
- 18:15-19:15 ч. - гр. Черноморец, Пенсионерски клуб.
scroll back to top
 

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев направи отчет за изпълнението на бюджет 2021г.

През 2021 г. Изпълнението на бюджета бе съобразено изцяло с приетия през 2020 г. план за финансово оздравяване. Бяха създадени нови приходоизточници, а разходите бяха значително ограничени. Общината погаси част от отпуснатият и от Министерството на финансите временен безлихвен заем в размер на 1 451 737 лв. , каза в началото на отчета си кмета пред своите съграждани, след като мероприятието бе открито от председателя на Общински съвет Георги Пинелов. Янакиев подчерта, че към 31.12.2021 г. общината няма нарушен нито един показател по чл. 130а от Закона за публичните финанси.

За годината са изплатени 774 000 лева по дълга, който има общината към ЦКБ и Булбанк. В края на годината са останали просрочени задължения към РИОСВ в размер на 1 115 000 лева от заварените през 2019 г. - 1 800 000 лв. През отчетната година общината е събрала почти 79% от данъците за недвижими имоти и превозни средства. Кметът Янакиев отчете 108% изпълнение на плана за събиране на данъците в общината.

Общо от всички видове имуществени налози са събрани – 9 760 000 лв. Големият процент събираемост се дължи на ръста на сделките с недвижими имоти на граждани. Кметът предупреди, че това не е приход, на който може да се разчита всяка година, тъй като не може да се предвиди пазарът на недвижими имоти, въпреки че с политиката си Общината се стреми да превърне съставните населени места в все по-атрактивно и устойчиво за инвестиции място.

Същото важи и за високата събираемост от глоби, която през 2021г. е била 120% от планираната, или над 361 000 лв. На 100% е изпълнен планът за помощи и дарения от страната и чужбина. Повече от 2 311 000 лв. са приходите и доходите от собственост, или 90% от плана. Над 4 648 000 са приходите от общински такси, което е 87% от заложеното.

Бюджетното салдо е почти 3 730 000лв., което изразява паричните наличности на Общината към 31.12.2021 г.

Собствените приходи са изпълнени на 95% и са 17 133 559 лв. Трансферите са 9 422 000, което е над 96% от заложените.

Общо неданъчните приходи са 7 374 169, при заложени 9 050 257 - 81%.

В разходната част най-голям дял имат средствата за персонал – 11 409 000 лв. И все пак това е 90% от заложените в бюджета. За издръжка са изхарчени 8 736 000лв, или 86% от плана. 424 000 лв. са платените лихви. Всички разходи на общината за 2021г, които включват още социални разходи и стипендии, субсидии, придобиване на нефинансови активи, са общо 22 825 761 лв, като това е 86% от предварително заложените.

В частта „Капиталови разходи“ са изразходвани 471 000 лв. за ремонти, придобиване на дълготрайни материални активи - 1 783 844 лв., както и 40 000 лв. за придобиване на нематериални активи.

Извършените разходи по проекти финансирани със средства от Европейския съюз изпълнявани от Община Созопол през 2021 г. са общо 1 263 845 лв.

Най-големият разход на община Созопол през 2021г. е за плащания по кредити. Към банките ЦКБ и Булбанк общината дължи 22 000 000 лв., от които са платени 774 000 лв. главница и 424 000 лв. лихви.

По безлихвения заем от МФ от 2 960 000 лв., са изплатени 1 451 737.

Общо за 2021г. по двата кредита са изплатени 2 225 747 лв. и остават още 22 630 000 лв.

Това, което е на-важно да се каже за този бюджет е, че не сме взимали нови кредити, изпълняваме си задълженията по старите и покриваме всички критерии на МФ, така, че да излезем от режима на наблюдение и ограничение заради дълга, който наследихме от предишното управление, каза кметът Тихомир Янакиев. „Хората не отчитат този факт, но той е ключов, за да излезе общината от дълговата криза и да продължи да се развива“, уточни той.

Той каза още, че общината не продава големи имоти, освен тези, които са в съсобственост или в параграфски зони. Последният имот в града, към който има апетити, ще бъде превърнат в двуетажен паркинг със зона за рекреация за жителите на града, обеща Тихомир Янакиев. Това ще бъде изцяло инвестиция на общината, без частно участие. Той каза още, че ще се търси такъв имот и в Черноморец, за да се облекчи паркирането в другия курортен град в общината.

scroll back to top
 

„10 причини да се гордеем с младите“

Община Созопол и Вестник стандарт организират съвместна кампания под надслов „10 причини да се гордеем с младите“.
Тя има за цел да представи постиженията на онези деца, които са повод за гордост не само на родните им населени места, но и на цялата община. Наградени ще бъдат младежи, които са постигнали високи резултати в различни сфери като образование, изкуство, социални дейности и спорт.
Участие в церемонията по награждаване на младите таланти ще вземат популярни лица като футболния треньор Димитър Димитров – Херо, композитора Стефан Диомов, народната изпълнителка Жечка Сланинкова, художника и скулптор Иван Бахчеванов, началника на РУО-гр. Бургас Петя Петрова и други.
Събитието ще се проведе на 15.09.2022 г. от 16:00 ч. на летен театър „Аполония“. Вход свободен.
scroll back to top
 

Страница 3 от 423

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2024
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930